Mannerheimintien peruskorjaus

Mannerheimintie peruskorjataan Postikadun ja Runeberginkadun sekä Runeberginkadun ja Reijolankadun välisiltä osuuksilta. Erityisen paljon tapahtuu kadun alla, sillä kadunalainen, noin satavuotias kunnallistekniikka uudistetaan kokonaan. Lisäksi kaikki katupinnat uusitaan. Kyseessä on Helsingin tähän mennessä suurin katutyö.
Havainnekuva Mannerheimintiestä.

Mitä katutyön aikana tehdään?

Peruskorjauksen eli Manskun katutöiden aikana:

 • Uusitaan vanha, noin satavuotias kunnallistekniikka. Kunnallistekniikalla tarkoitetaan muun muassa vesihuollon putkistoja, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputkistoja sekä sähkö- ja telekaapeleita kadun alla. Uusittu kunnallistekniikka kestää pitkälle tulevaisuuteen. 
 • Uusitaan jalkakäytäviä, pyöräteitä sekä ajoratoja. 
 • Parannetaan joukkoliikennettä ja uudistetaan raitiotieverkkoa. Urakan aikana rakennetaan uudet kiskot 2,6 kilometrin matkalle.
 • Uusitaan Baanan ylittävä Mannerheimintien silta Kiasman ja Pikkuparlamentin välillä. 
 • Lisätään kuormaus- ja pysäköintipaikkoja Mannerheimintien sivukaduille. 
 • Ruusankatu, Savilankatu ja Sallinkatu muutetaan yksisuuntaisiksi. 
 • Rakennetaan Hesperianpuistoon ramppi ja portaat, jotka rajataan luonnonkivitukimuurilla. 

Työt vaikuttavat liikenteeseen ja aiheuttavat melua sekä pölyä

Peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2023. Töitä tehdään kahdessa vaiheessa: ensiksi rakennetaan Postikadun ja Runeberginkadun välinen osuus, minkä jälkeen siirrytään Runeberginkadun ja Reijolankadun väliselle osuudelle. Tavoitteena on, että peruskorjaus on valmis vuoden 2025 loppuun mennessä.

Työt aiheuttavat muutoksia sekä kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen että moottoriajoneuvojen reitteihin. Liikennejärjestelyt muuttuvat useaan kertaan töiden edetessä. Kulkureitit opastetaan maastossa mahdollisimman selkeästi.

Rakentamisesta tulee myös melua ja pölyä, vaikka molempia pyritään torjumaan kaikilla keinoilla.

 

Ehdotuksia kiertoreiteiksi moottoriajoneuvoille.
Ehdotuksia kiertoreiteiksi moottoriajoneuvoille.

Asukastilaisuuden tallenne

Asukastilaisuuden tallenne

Tallenne katsottavissa Kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla.

Näin työt etenevät

Katutyön vaiheet kartalla.

Mannerheimintien peruskorjaus: usein kysytyt kysymykset

a) Mitä Mannerheimintien peruskorjaukseen sisältyy?

b) Miksi peruskorjaus tehdään?

c) Kuinka kauan työ kestää?

d) Koska työt alkavat kultakin alueelta?

e) Kuka katuremontin tekee?

f) Voiko taloyhtiö tehdä omaa remonttia peruskorjauksen aikana?

 

a) Mitä Mannerheimintien peruskorjaukseen sisältyy?

Mannerheimintien peruskorjaus tehdään kahdessa osassa, ja sen on arvioitu valmistuvan loppuvuonna 2025. Työmaa ulottuu osin myös Mannerheimintien poikkikaduille.

Ensimmäisenä korjataan Postikadun ja Runeberginkadun välinen osa vuosina 2023–2024. Loppuvuoden 2024 aikana työt siirtyvät Runeberginkadun ja Reijolankadun välille, kun ensimmäinen vaihe on valmis liikenteellisesti.

Kaikki katupinnat uusitaan, mutta erityisen paljon tapahtuu kadun alla, sillä kadunalainen, vanha kunnallistekniikka uusitaan kokonaan.

Peruskorjauksessa:

 • Uusitaan vanha, yli satavuotias kunnallistekniikka. Kunnallistekniikalla tarkoitetaan mm. vesihuollon putkistoja, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputkistoja sekä sähkö- ja telekaapeleita kadun alla.
 • Baanan ylittävä Mannerheimintien silta uusitaan Kiasman ja Pikkuparlamentin välillä.
 • Uusitaan jalkakäytäviä, pyöräteitä, raitioteitä sekä ajoratoja.
 • Lisätään huolto- ja jakeluliikenteen kuormauspaikkoja Mannerheimintielle ja sivukaduille.
 • Ruusankatu, Savilankatu ja Sallinkatu muutetaan yksisuuntaisiksi Mannerheimintien suuntaan.
 • Rakennetaan Hesperianpuistoon ramppi ja portaat, jotka rajataan luonnonkivitukimuurilla.

Mannerheimintien peruskorjaus lukuina

 • Putkiremontin aika – Mannerheimintien vanhin yhä käytössä oleva vesijohto on vuodelta 1877.
 • Kadun alla tapahtuu – Uutta vesijohtoa 2,3 kilometriä ja uutta sadevesiviemäriä 3,1 kilometriä.
 • Uudet kiskot – 2,6 kilometriä uutta raitiotiekiskoa.
 • Helsingin toiseksi vanhin silta uusitaan – Baanan ylittävä Mannerheimintien silta on vuodelta 1894.
 • Helsingin suurin katuremontti – Urakka-alueen pituus noin 2,8 kilometriä ja pinta-ala noin 102 000 m2.

b) Miksi peruskorjaus tehdään?

Mannerheimintien alla kulkee paljon vesijohtoja, viemäriputkia ja sähköjohtoja, jotka ovat tulleet peruskorjausikään. Vanhin, yhä käytössä oleva vesijohto alueella, on vuodelta 1877. Peruskorjauksessa nämä kunnallistekniset järjestelmän uusitaan. Vesihuollon korjaamisella vältetään ikävät vesikatkot.

Peruskorjauksessa uusitaan myös kadun pintarakenteet, kuten kiveykset, asfaltit ja raitiotien kiskot sekä telekaapelit, valaistus, pylväät, liikennevalot, liikennemerkit ja opasteet. Lisäksi raitiotien pysäkkejä parannetaan ja pidennetään tulevaa pikaraitiotietä varten. Urakan lopputuloksena on perusteellisesti korjattu, jolla on tilaa kaikille kulkijoille liikennevälineestä riippumatta.

c) Kuinka kauan työ kestää?

Työt alkoivat maaliskuussa 2023. Tavoitteena on, että peruskorjaus saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

d) Koska työt alkavat milläkin alueella?

Työt aloitetaan Postikadun ja Runeberginkadun väliseltä katuosuudelta eli urakka-alueen eteläosuudelta maaliskuussa 2023.

Kun urakka-alueen ensimmäinen osuus on valmis, siirrytään Runeberginkadun ja Reijolankadun väliselle katuosuudelle urakka-alueen pohjoisosaan. Tällöin eteläisen osuuden liikennejärjestelyt palautuvat pitkälti ennalleen.

e) Kuka katuremontin tekee?

Urakoitsijana toimii VM Suomalainen Oy. Katutyön päätilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

f) Voiko taloyhtiö tehdä omaa remonttia peruskorjauksen aikana?

Jos taloyhtiössä on remonttisuunnitelmia, isännöitsijän täytyy olla yhteydessä urakoitsijaan. Jokainen remontti on käsiteltävä ja keskusteltava tapauskohtaisesti, sillä taloyhtiön sijainti, remontin laatu ja ajankohta vaikuttavat siihen, voiko sen toteuttaa katutöiden aikana.

Kaupunki on tiedustellut etukäteen taloyhtiöiltä, ovatko ne suunnittelemassa kiinteistöremonttia Mannerheimintien peruskorjauksen aikana.

a) Mikä on päivittäinen työaika?

b) Tuleeko töistä melua?

c) Työskennelläänkö joskus öisin?

d) Aiheutuuko töistä tärinää? Milloin?

e) Tuleeko töiden vuoksi sähkö- tai vesikatkoja? Milloin?

a) Mikä on päivittäinen työaika?

Työmaalla voidaan työskennellä alustavasti arkisin klo 7–22 välillä ja tarvittaessa lauantaisin klo 7–22 välillä. Töitä joudutaan mahdollisesti tekemään myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen. Muita kuin erityisen häiritseviä, melua tai tärinää aiheuttavia töitä voidaan tehdä myös yöaikaan ilman erillistä ilmoitusta.
 

b) Tuleeko töistä melua?

Kyllä, työmaasta tulee tavanomaista katurakentamismelua. Meluavimmat työt ajoittuvat arkeen kello 7–18 välille, mutta työmaalla voidaan työskennellä arkisin kello 7–22 välillä ja tarvittaessa myös lauantaisin kello 7–22.

Meluavasta työstä tiedotetaan säännöllisesti alueen kiinteistöjä.

 

c) Työskennelläänkö joskus öisin?

Töitä tehdään pääsääntöisesti vain päivisin, mutta osa töistä on perusteltua tehdä yöaikana.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden mukaisesti häiritsevää melua aiheuttavaa työtä saa tehdä kello 22–7 vain pakottavasta ja perustellusta syystä. Jos yöllä tehdään meluavaa työtä, siitä kerrotaan asukkaille ja yrityksille aina etukäteen.

d) Aiheutuuko töistä tärinää? Milloin?

Kyllä, töistä voi tulla tärinää. Jos merkittävää (louhinnasta aiheutuvaa) tärinää on tiedossa, kyseisistä töistä ollaan hyvissä ajoin yhteydessä, jolloin muun muassa tärinänvaimennusnäkökulmat voidaan huomioida ajoissa.

Louhinnat on suunniteltu tehtävän räjäyttämättömällä menetelmällä eli poraamalla ja hydraulisesti kiilaamalla. Tämä ei aiheuta tärinäaaltoja, kuten räjäyttämällä tehty louhinta.

e) Tuleeko töiden vuoksi sähkö- tai vesikatkoja? Milloin?

Kyllä, katutyöstä voi aiheutua lyhyitä sähkö- ja vesikatkoja liitostöiden aikana. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helen Sähköverkko tiedottavat töiden vaatimista katkoista etukäteen.

Suunnitelluista vesikatkoista on mahdollista tilata HSY:ltä tekstiviesti: www.hsy.fi/tekstiviesti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Myös odottamattomat putkirikot ovat mahdollisia katutöiden aikana. HSY on julkaissut perusohjeet asukkaille, kun vesi katkeaa odottamattomasti: www.hsy.fi/vesikatkot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

a) Mistä saan tietoa töistä ja muuttuvista liikennejärjestelyistä?

b) Miten peruskorjaus vaikuttaa liikkumiseen alueella?

c) Mitä vaihtoehtoisia reittejä moottoriajoneuvoliikenteelle on?

d) Pääseekö kiinteistöihin normaalisti töiden aikana? Entä kadun varrella oleviin yrityksiin?

e) Millaisia muutoksia työt aiheuttavat joukkoliikenteeseen?

f) Tuleeko pysäköintiin muutoksia urakka-alueella?

a) Mistä saan tietoa töistä ja muuttuvista liikennejärjestelyistä?

Urakoitsija päivittää ajantasaiset tiedot työmaan etenemisestä ja kulloinkin voimassa olevista liikennejärjestelyistä korjauksen verkkosivuille manskunkatutyöt.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lisäksi ajankohtaisista töistä ja liikennejärjestelyiden muutoksista kerrotaan hankkeen Facebook-sivulla facebook.com/uusimannerheimintie(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

b) Miten peruskorjaus vaikuttaa liikkumiseen alueella?

Katutyö vaikuttaa monilla tavoin liikkumiseen alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat useaan kertaan töiden edetessä.

Työt aiheuttavat muutoksia kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkureitteihin, mutta työmaa-alueen läpi pääsee kulkemaan jalan, polkupyörällä ja pyörätuolilla. Kulkureitit opastetaan maastossa mahdollisimman selkeästi.

Baanaan tulee sillan kohdalla tilapäisiä katkoja Mannerheimintien sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan etukäteen.

Työ vaikuttaa urakka-alueen läpikulkevaan moottoriajoneuvoliikenteeseen, sillä käytössä on yksi ajokaista suuntaansa. Liikenne voi ruuhkautua koko peruskorjauksen ajan. Siksi matkantekoon on suositeltavaa varata tavallista enemmän aikaa, käyttää vaihtoehtoisia reittejä tai suosia mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä.

c) Mitä vaihtoehtoisia reittejä moottoriajoneuvoliikenteelle on?

Ehdotuksia työmaan ensimmäinen vaiheen kiertoreiteiksi on koottu oheiseen karttakuvaan. 

d) Pääseekö kiinteistöihin normaalisti töiden aikana? Entä kadun varrella oleviin yrityksiin?

Kiinteistöille sekä kadunvarren liikkeisiin pääsee kulkemaan koko urakan ajan. Jos kaivanto on ajoportin tai rapun kohdalla, ne pidetään auki ajosiltojen avulla. Myös tavarantoimitukset turvataan.

e) Millaisia muutoksia työt aiheuttavat joukkoliikenteeseen?

Ensimmäisessä vaiheessa raitiolinjat 4 ja 10 siirtyvät Mannerheimintieltä Runeberginkadulle. Myös osa bussilinjoista siirtyy Mannerheimintieltä Runeberginkadulle. Toisessa vaiheessa eli syksystä 2024 alkaen joukkoliikenteen reitteihin tulee lisää muutoksia. Joukkoliikenteen muutoksista kertoo tarkemmin HSL hsl.fi-sivustolla ja muissa kanavissaan. https://www.hsl.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

f) Tuleeko pysäköintiin muutoksia urakka-alueella?

Mannerheimintien poikkikatujen pysäköintiin risteysalueiden lähistöllä tulee muutoksia. Ensimmäisessä vaiheessa muutoksia tulee ainakin Aurorankadulle ja Eteläiselle Hesperiankadulle. Näiltä poistuu työn ajaksi pysäköintipaikkoja, ja niitä vapautetaan takaisin käyttöön sitä mukaa, kun työ etenee.

Ehdotuksia kiertoreiteiksi moottoriajoneuvoille.

a) Mikä on katu-urakan jälkeen muuttunut?

b) Miten alueella liikutaan ja kuljetaan katutöiden valmistuttua?

c) Vähenevätkö parkkipaikat?

d) Kaadetaanko puita ja istutaanko poistettujen puiden tilalle uusia puita?

e) Mitkä ovat katutyön kustannukset?

a) Mikä on katu-urakan jälkeen muuttunut?

Jatkossa Mannerheimintiellä voi kulkea tuttuun tapaan niin kävellen, pyöräillen, pyörätuolilla, joukkoliikenteellä kuin autollakin. Ajokaistojen määrä säilyy ennallaan.

Remontin valmistuessa kadun pintarakenteet on uusittu ja liikennejärjestelyt ovat kaupungin tavoitteiden mukaisia. Kadulla on turvallista liikkua millä tahansa kulkuvälineellä. Myös valaistus ja liikennevalot uusitaan.

Koko katuosuudelle rakennetaan yksisuuntaiset jalankulusta ja autoliikenteestä erotellut pyörätiet, jotka sujuvoittavat pyöräliikennettä ja parantavat kaikkien kulkumuotojen turvallisuutta.

Erityisen paljon tapahtuu kadun alla, sillä koko kunnallistekniikka uusitaan. Vesijohtoveden runkolinjaa saneerataan noin 2,3 kilometrin verran, sekaveden runkolinjaa saneerataan noin 1,5 kilometrin verran ja uutta huleveden runkolinjaa rakennetaan noin 3,1 kilometrin verran. Vesihuollon saneerauksella varmistetaan vedentulo tulevaisuudessakin.

Kaupunkikuvallisesti suuri muutos on Hesperianpuiston reunaan rakennettavat ramppi ja portaat, jotka rajataan luonnonkivitukimuurilla. Lisäksi Baanan ylittävä silta uusitaan.

b) Miten alueella liikutaan ja kuljetaan katutöiden valmistuttua?

Kävely
Jatkossa jalankulku on erotettu pyöräteistä, mikä parantaa jalankulun turvallisuutta. Esteettömyyttä parannetaan erityisesti risteysalueilla ja pysäkeillä.

Vaarallisia
liikennevalo-ohjaamattomia suojateitä poistetaan sekä suojateiden paikkoja muutetaan. Suojatieylitykset rakennetaan esteettömyyden erikoistason mukaisiksi.

Pyöräily
Remontin valmistuttua pyöräliikenne kulkee erotelluilla yksisuuntaisilla pyöräteillä, eli pyöräily on aiempaa turvallisempaa. Pyöräteistä tehdään yksisuuntaiset kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisesti.

Joukkoliikenne
Raitioliikenteen kiskot uusitaan, ja raitiovaunuliikenne kulkee omalla kaistallaan. Peruskorjauksessa otetaan huomioon myös kasvavat joukkoliikennetarpeet, sillä tulevaisuudessa Länsi-Helsingin pikaraitiolinja kulkee Mannerheimintietä pitkin. Raitiovaunupysäkkien esteettömyyttä parannetaan.

Linja-autoille
säilytetään omat ajokaistansa, joilla turvataan linja-autoliikenteen toimintaedellytykset.

Pysäkkien määrä säilyy ennallaan, ja niiden paikat pysyvät suunnilleen samoina.
Runeberginkadun risteyksen pohjoispuolella linja-autopysäkit muutetaan ajoratapysäkeiksi Oopperan pysäkkiä lukuun ottamatta.

Moottoriajoneuvoliikenne
Autolla pääsee liikkumaan samaan tapaan kuin aiemminkin, sillä Mannerheimintiellä on kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan. Toinen kaistoista on linja-autokaista,
kuten nykyäänkin. Vasemmalle kääntymiskiellot säilyvät.

Huolto- ja jakeluliikenteen kuormauspaikkoja lisätään Mannerheimintielle ja sivukaduille.

Ruusankatu, Savilankatu ja Sallinkatu muutetaan yksisuuntaisiksi Mannerheimintien suuntaan.

c) Vähenevätkö parkkipaikat?

Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä alueella säilyy lähes nykyisellään. Huolto- ja jakeluliikenteen kuormauspaikkoja lisätään Mannerheimintielle ja sivukaduille.

d) Kaadetaanko puita ja istutaanko poistettujen puiden tilalle uusia puita?

Mannerheimintien itäreunassa oleva katupuurivi uusitaan kokonaisuudessaan uusien liikennejärjestelyiden sekä kunnallistekniikan saneerauksen vuoksi Töölön kisahallin eteläpäädyn ja Savilankadun risteyksen välillä.

Samoin uusitaan sekä itä- että länsireunan katupuut välillä Dunckerinkatu–Runeberginkatu. Tavoitteena on parantaa uusittavien puiden kasvuolosuhteita. Uusia puita istutetaan suurin piirtein sama määrä.

Hesperianpuiston reunaan rakennettavan tukimuurin vuoksi kaadetaan puita puistoalueen reunasta. Poistettavien puiden tilalle istutetaan sopiviin kohtiin uusia puita, pensaita ja perennoja.

e) Mitkä ovat katutyön kustannukset?

Mannerheimintien peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat noin 46,2 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Nimi
Antti-Juhani Lehtinen

Titteli
Projektinjohtaja

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/mannerheimintie.