Ombyggnad av Finlandiahuset

En omfattande obyggnad av Finlandiahuset har inletts. I samband med ombyggnaden förnyas också husets tjänster och lokaler. Huset förblir öppet för kunder under hela ombyggnaden tack vare en tillfällig lokal som döpts till Lilla Finlandia. Finlandiahuset öppnas för allmänheten i början av 2025.
Finlandia-talon julkisivu Töölönlahdelta päin

Huvudbyggnaden, som nyligen har fyllt 50 år, renoveras för att uppfylla dagens krav, med respekt för husets skyddsstatus. Husets imponerande inre rustas upp medan det ursprungliga bevaras. Tillgänglighet, hissanslutningar och energieffektivitet förbättras. Byggnadens husteknik repareras för att möta dagens krav. Lokalerna i husets nedre våning öppnas i riktning mot Tölövikens park, och tjänsterna görs mångsidigare i och med ett nytt och modernt kök som underlättar och effektiviserar personalens arbete.

Samtidigt får den nya servicen riktad till stadsbor och besökare förnyade lokaler.

Finlandiahuset är skyddat enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet, och i planeringen av projektet har museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen hörts. Finlandiahuset, som designades av arkitekt och akademiker Alvar Aalto som ett konsert- och kongresshus, är ett av Finlands mest betydande moderna byggnader. Det är en del av vår nationella egendom.

Helsingfors stad äger byggnaden, och stadsmiljösektorn ansvarar för planeringen av ombyggnaden. Huvudentreprenören för ombyggnaden är Skanska Talonrakennus Oy.

Finlandia-huset i Oktober 2022.  Bild: Jarmo Virta
Finlandia-huset i Oktober 2022. Bild: Jarmo Virta

Finlandiahuset förblir öppet utan avbrott

Finlandiahuset är öppet och fortsätter verka som kongress- och evenemangscenter under hela ombyggnaden.

För närvarande betjänas kongressgästerna av den tillfälliga lokalen intill Finlandiahuset, som kallas Lilla Finlandia. I lokalerna finns också ett lunchkafé.

De gamla marmorplattorna på huset återvinns

Finlandiahusets fasad förnyas som en del av ombyggnaden.

Det nya fasadmaterialet valdes på grundval av omfattande utredningar och tester. Som det nya fasadmaterialet valdes marmor från Sydtyrolen i Italien, som är mer hållbar än det nuvarande och som uppfyller kraven i skyddsbestämmelserna. 

De gamla marmorplattorna på Finlandiahusets fasad rivs gradvis från juni 2022 till början av 2024.

Huvuddelen av marmorplattorna som rivs kommer att återvinnas som råmaterial. Aktören, som valdes sommaren 2022 genom ett offentligt köpeanbudsförfarande, har som plan att utveckla och tillverka naturliga golv- och väggmaterial som innefattar marmorkross och marmordamm som ingredienser vid sidan av lera.

Renovering fortsätter

I februari 2023, Rivningen är nästan avslutad och byggandet av nya ytor har påbörjats.

Arbeten utförs på Mannerheimvägens sida under jord, där ett nytt kök och tekniska anläggningar ska färdigställas. De nya lokalerna har placerats under jord för att minimera ändringsbehov i de ovanjordiska byggnadsdelarna.

Inomhus är de viktigaste förändringarna beredskapen för nya utställnings-, café-, restaurang- och butikslokaler. Hustekniken i huvudbyggnaden förnyas helt, men arbetet görs utan att skada de ytor som ska skyddas och så att det ursprungliga utseendet på lokalerna bevaras.

Byggnadens tekniska beredskap förbättras för att betjäna internationella konferens- och affärsgäster samt privata turister och besökare.

Installationen av marmorfasaderna är färdig i tornet i Finlandiasalen, och en del av de långa fasaderna färdigställs under våren. Fasaderna färdigställs i sin helhet våren 2024.

Byggarbetena slutförs hösten 2024. Planeringsarbetet pågår nästan fram till färdigställandet av byggnaden. I planerings- och byggentreprenadorganisationen medverkar 38 personer. Projektledningsentreprenören sysselsätter för närvarande 205 personer, och antalet ökar ständigt.