Finlandia-talon perusparannus

Finlandia-talossa on käynnistynyt laaja perusparannus. Perusparannuksen yhteydessä uudistetaan myös talon palveluja ja tiloja. Talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta. Finlandia-talo avautuu yleisölle jälleen alkuvuonna 2025.
Finlandia-talon julkisivu Töölönlahdelta päin

Vastikään 50 vuoden iän saavuttanut päärakennus kunnostetaan nykypäivän vaatimuksiin suojelua kunnioittaen. Talon vaikuttavat sisätilat kunnostetaan alkuperäistä säilyttäen. Esteettömyyttä, hissiyhteyksiä ja energiatehokkuutta parannetaan. Rakennuksen talotekniikka korjataan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Talon alakerran tiloja avataan Töölönlahden puiston suuntaan ja palveluja monipuolistetaan uuden nykyaikaisen keittiön myötä, joka helpottaa ja tehostaa henkilökunnan työtä.

Samalla uudet, kaupunkilaisille ja vierailijoille suunnattavat palvelut saavat uudistetut tilat.

Finlandia-talo on suojeltu rakennussuojelulailla, ja hankkeen suunnittelussa on kuultu museovirastoa ja Alvar Aalto -säätiötä. Arkkitehti, akateemikko Alvar Aallon konsertti- ja kongressitaloksi suunnittelema Finlandia-talo on yksi Suomen merkittävimpiä moderneja rakennuksia. Se on osa kansallisomaisuuttamme.

Helsingin kaupunki omistaa rakennuksen ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa perusparannuksen suunnittelusta. Perusparannuksen urakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy.

Finlandia-talo lokakuussa 2022.  Kuva: Jarmo Virta
Finlandia-talo lokakuussa 2022. Kuva: Jarmo Virta

Finlandia-talo on avoinna keskeytyksettä

Finlandia-talo on avoinna, ja jatkaa kongressi- ja tapahtumakeskuksena koko perusparannuksen ajan.

Toistaiseksi kongressivieraita palvelee Pikku-Finlandiaksi nimetty väistötila Finlandia-talon vieressä. Tiloissa on myös lounaskahvila.

Vanha julkisivumarmori kiertoon

Finlandia-talon julkisivu uusitaan osana perusparannusta. Uusi julkisivumateriaali valittiin laajojen selvitysten ja testien perusteella. Uudeksi julkisivumateriaaliksi valittiin italialaisen Etelä-Tirolin alueen marmori, joka on nykyistä kestävämpi ja täyttää suojelumääräysten vaatimukset. 

Finlandia-talon julkisivun vanhat marmorit puretaan vaiheittain kesäkuusta 2022 arviolta vuoden 2024 alkuun.

Pääosa purkumarmorista kierrätetään uudelleen käytettäväksi raaka-aineena. Kesällä 2022 julkisen ostotarjousmenettelyn kautta valitun toimijan suunnitelmana on kehittää ja valmistaa luonnonmukaisia lattia- ja seinämateriaaleja, joiden ainesosina käytetään marmorimursketta ja -pölyä saven ohella.

Perusparannus etenee

Helmikuussa 2023 purkutyöt on melkein kokonaan tehty, ja uusien pintojen rakentaminen on aloitettu.

Töitä tehdään Mannerheimintien puolella maan alla, jonne valmistuvat uusi keittiö ja tekniset tilat. Uudet tilat on sijoitettu maan alle, jotta muutostarpeet maapäällisillä rakennusosilla jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Sisätiloissa merkittävämpinä muutoksina ovat valmiudet uusille näyttely-, kahvila-, ravintola- ja myymälätiloille. Päärakennuksen talotekniikka uusitaan kauttaaltaan, mutta työ tehdään suojeltavia pintoja vaurioittamatta ja tilojen alkuperäinen ilme säilyttäen.

Rakennuksen teknisiä valmiuksia parannetaan palvelemaan niin kansainvälisiä konferenssi- ja yritysvieraita kuin yksityisiä matkailijoita ja vierailijoita.

Marmorijulkisivujen asennukset ovat valmiit Finlandia-salin tornissa, ja kevään kuluessa valmistuu osa pitkistä julkisivuista. Julkisivut valmistuvat kokonaisuudessaan keväällä 2024.

Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2024. Suunnittelutyö jatkuu lähes rakennuksen valmistumiseen saakka. Suunnittelu- ja rakennuttamisorganisaatiossa on mukana 38 henkilöä. Projektinjohtourakoitsija työllistää tällä hetkellä 205 henkilöä, ja määrä lisääntyy koko ajan.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/finlandia-talo.