Finlandia-talon perusparannus

Finlandia-talossa on käynnistynyt laaja perusparannus. Perusparannuksen yhteydessä uudistetaan myös talon palveluja ja tiloja. Talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta. Finlandia-talo avautuu yleisölle jälleen tammikuussa 2025.
Finlandia-talon julkisivu Töölönlahdelta päin

Vastikään 50 vuoden iän saavuttanut päärakennus kunnostetaan nykypäivän vaatimuksiin suojelua kunnioittaen. Talon vaikuttavat sisätilat kunnostetaan alkuperäistä säilyttäen. Esteettömyyttä, hissiyhteyksiä ja energiatehokkuutta parannetaan. Rakennuksen talotekniikka korjataan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Talon alakerran tiloja avataan Töölönlahden puiston suuntaan ja palveluja monipuolistetaan uuden nykyaikaisen keittiön myötä, joka helpottaa ja tehostaa henkilökunnan työtä.

Samalla uudet, kaupunkilaisille ja vierailijoille suunnattavat palvelut saavat uudistetut tilat.

Finlandia-talo on suojeltu rakennussuojelulailla, ja hankkeen suunnittelussa on kuultu museovirastoa ja Alvar Aalto -säätiötä. Arkkitehti, akateemikko Alvar Aallon konsertti- ja kongressitaloksi suunnittelema Finlandia-talo on yksi Suomen merkittävimpiä moderneja rakennuksia. Se on osa kansallisomaisuuttamme.

Helsingin kaupunki omistaa rakennuksen ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa perusparannuksen suunnittelusta. Perusparannuksen urakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy.

Finlandia-talo lokakuussa 2022.  Kuva: Jarmo Virta
Finlandia-talo lokakuussa 2022. Kuva: Jarmo Virta

Finlandia-talo on avoinna keskeytyksettä

Finlandia-talo on avoinna, ja jatkaa kongressi- ja tapahtumakeskuksena koko perusparannuksen ajan.

Toistaiseksi kongressivieraita palvelee Pikku-Finlandiaksi nimetty väistötila Finlandia-talon vieressä. Tiloissa on myös lounaskahvila.

Vanha julkisivumarmori kiertoon

Finlandia-talon julkisivu uusitaan osana perusparannusta. Uusi julkisivumateriaali valittiin laajojen selvitysten ja testien perusteella. Uudeksi julkisivumateriaaliksi valittiin italialaisen Etelä-Tirolin alueen marmori, joka on nykyistä kestävämpi ja täyttää suojelumääräysten vaatimukset. 

Finlandia-talon julkisivun vanhat marmorit puretaan vaiheittain kesäkuusta 2022 arviolta vuoden 2024 alkuun.

Pääosa purkumarmorista kierrätetään uudelleen käytettäväksi raaka-aineena. Kesällä 2022 julkisen ostotarjousmenettelyn kautta valitun toimijan suunnitelmana on kehittää ja valmistaa luonnonmukaisia lattia- ja seinämateriaaleja, joiden ainesosina käytetään marmorimursketta ja -pölyä saven ohella.

Perusparannus etenee

Toukokuun 2024 tilanteessa perusparannus on jo pitkällä. Julkisivun marmorit on lähes kaikki asennettu, ja vaippa on ummessa. Mittavat konservointityöt on jo puoliksi tehty, ja rakennusurakan viimeistelytyön ovat käynnissä. Finlandia-talossa tehdään parhaillaan toimintakokeita sekä mittaus- ja säätötöitä.

Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2024. Suunnittelutyö jatkuu lähes rakennuksen valmistumiseen saakka. Suunnittelu- ja rakennuttamisorganisaatiossa on mukana 38 henkilöä. Projektinjohtourakoitsija on työllistänyt parhaimmillaan samanaikaisesti lähemmäs 250 henkilöä.

Perusparannuksen aikana päärakennuksen talotekniikka on uusittu kauttaaltaan. Työ on tehty suojeltavia pintoja vaurioittamatta ja tilojen alkuperäinen ilme säilyttäen. Rakennuksen teknisiä valmiuksia on paranneltu palvelemaan niin kansainvälisiä konferenssi- ja yritysvieraita kuin yksityisiä matkailijoita ja vierailijoita.

Mannerheimintien puolella maan alla on työstetty rakennuksen uutta keittiötä ja teknisiä tiloja. Näin muutostarpeet maapäällisillä rakennusosilla ovat jääneet mahdollisimman vähäisiksi.

Perusparannuksen jälkeen suurimmat muutokset sisätiloissa ovat valmiudet uusille näyttely-, kahvila-, ravintola- ja myymälätiloille.

Katso drone-video Finlandia-talolta huhtikuulta 2024.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/finlandia-talo.