Om du får meddelandet ”ägarskapet/innehavarskapet kunde inte verifieras” när du köper ett tillstånd för boendeparkering, kolla att du har inaktiverat förbud mot utlämnande av uppgifter i dina uppgifter i Traficoms trafik- och transportregister. Om du får något annat felmeddelande när du matar in registreringsnumret, måste du besöka kundservicen för stadsmiljösektorn, adress Verkstadsgatan 8, för att köpa ett tillstånd.

En grundlig renovering av rampbroarna i Vik

De två rampbroarna från Österleden till Vik ska genomgå en grundlig renovering. Arbetet inleds i april med förberedande arbeten och avslutas i oktober 2023. På grund av arbetet kommer man antagligen att vara tvungen att stänga den ena bron tillfälligt för trafik.
Kartta työalueesta.

Nu ska två av rampbroarna som går över metrobanan från Österleden vid Viksvägens anslutning renoveras. Två andra broar vid samma anslutning genomgick redan tidigare en grundlig renovering.

Asfalteringen och vattentätningen av broarna över metrobanan förnyas och de skadade betongytorna på brodäcket repareras vid behov. Dessutom förnyas kantbalkarna och räckena på broarna. Övriga arbeten inkluderar byte av belysning och renovering av skadade konstruktionselement.

Under större delen av tiden orsakar arbetet inga förändringar i trafiken, men rutterna kan tidvis behöva begränsas för att avgränsa arbetsområdet. Arbetsmaskinerna kan orsaka en del buller i området.

Den ena bron kommer dock troligen att behöva stängas ett tag under sommarsäsongen. Trafiken leds till alternativa rutter med tydliga skyltar och trafikmärken. Arbetet kan orsaka buller dagtid.

Mer information:

Samuli Sadeharju

Projektchef

Stadsmiljösektorn i Helsingfors

tfn 040 689 8174

samuli.sadeharju@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)