Botbygårdsstranden

Till området kring Botby gårds småbåtshamn planeras nya bostäder för 2 700 invånare. Botbygårdsstranden ska bli ett grönt och havsnära bostadsområde, där det är bra att bo och åka båt samt piggna till som en del av Botbyvikens miljö och natur.
Urbaani rantaraitti, kerrostaloja ja istutuksia merenrannassa. Rantaraitilla liikkuu ihmisiä.

Botbygårdsstranden kompletterar stadsstrukturen i Marudd, Botby gård och Botbyåsen samt ligger nära de mångsidiga tjänsterna i Östra centrum. Till det nya området planeras effektivt och mångsidigt höghusboende, en konstgjord ö och en ny småbåtshamn.

I Botbygårdsstranden byggs en grön strandpark samt fungerande gång- och cykelvägar. När strandstråkets avsnitt från Nordsjö bro till Marudd är färdigt, utgör det den sista delen av cykel- och gångvägen runt Botbyviken.

Ny småbåtshamn och annan service 

I Botby gårds småbåtshamn finns i dagsläget cirka 600 båtplatser. En ny, mindre småbåtshamn planeras i södra delen av Botbygårdsstrandens bostadsområde som en del av den nya strandparken. Området i spetsen av Björknäset förblir en småbåtshamn. Nya platser fås också genom att utvidga Nordsjövikens småbåtshamn i öst.

 I anslutning till bostadskvarteren planeras ett daghem för 180 barn. I området reserveras plats också för stenfotsaffärer, parkeringsanläggningar och en dagligvarubutik.

Ett kvarter placeras på en konstgjord ö 

Ett bostadskvarter i Botbystranden ska placeras i det nuvarande vattenområdet som ansluts till fastlandet med broar. Om planeringen och genomförandet av den konstgjorda ön ska det ordnas en separat tävling.

Senare under planläggningen utreds närmare bland annat samordningen av naturvärdena och rekreationsanvändningen, dagvattenhanteringen samt utvecklingen av Maruddsbäcken.

Planeringområdet för Botbygårdsstranden sett från ovan och på kartan. Bild: Helsingfors stad
Planeringområdet för Botbygårdsstranden sett från ovan och på kartan. Bild: Helsingfors stad
 1. Arbetet inleds

  Planläggningen inleddes av stadens initiativ 2022.

 2. Programmet för deltagande och bedömning

  I programmet för deltagande och bedömning (PDB) fastställs varför detaljplanen utarbetas, hur planläggningen framskrider och när man kan påverka den.PDB förBotbygårdsstranden och annat material är framlagda för påseende i maj–juni 2022. Terrängpromenader som är öppna för alla ordnades i juni 2022. Ett separat möte arrangerades för företagarna i Botby gårds småbåtshamn. Möjlighet att framföra åsikter om planen.

 3. Utkastet blir färdigt

  Planutkastet för Botbygårdsstranden är framlagt för påseende i februari–mars 2023. Utkastet presenteras för stadsbor på ett webbmöte i mars 2023. Möjlighet att framföra åsikter om utkastet. Till stadsmiljönämnden i maj 2023.

 4. Förslaget blir färdigt

  Planförslaget för Botbygårdsstranden är framlagt för påseende hösten 2024. Möjlighet att göra anmärkning mot förslaget. Myndigheterna ombes utlåtanden. Till stadsmiljönämnden hösten 2024. Planförslaget granskats utifrån responsen 2025. Efter stadsmiljönämnden behandlas planen i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige godkänner den.

Idébild av Sjöåkersvägen. Bild: Voima Graphics oy
Idébild av Sjöåkersvägen. Bild: Voima Graphics oy

Kontaktuppgifter