Helsingfors utlyser tävling för ön i Botbygårdsstranden

Helsingfors stad söker en partner för att utforma och anlägga den ö som ska byggas i Botbygårdsstranden. I området kring nuvarande Botby gårds småbåtshamn, i närheten av tjänsterna i Östra centrum, planerar man ett nytt grannskap för cirka 2 700 invånare. Ett av kvarteren i området kommer att realiseras i form av en ö, och det är planeringen och byggandet av den som tävlingen gäller. Stadsmiljönämnden behandlar ötävlingen i Botbygårdsstranden på sitt sammanträde den 6 juni 2023.
Planeringsområdet för ön ligger i östra delen av det framtida bostadsområdet i Botbygårdsstranden, nära Nordsjö bro. Illustration. Bild: Voima Graphics oy
Planeringsområdet för ön ligger i östra delen av det framtida bostadsområdet i Botbygårdsstranden, nära Nordsjö bro. Illustration. Bild: Voima Graphics oy

Syftet med tävlingen är att hitta en högklassig lösning för ön vad gäller stadsrum, arkitektur och landskap, samt en genomförare av lösningen. Målet är en innovativ, högklassig och attraktiv ö för boende, som är ägnad för att öka Östra Helsingfors dragningskraft. Avsikten är att kvarteret ska ha byggrätt för cirka 35 000 m² vy för bostäder och minst 700 m² vy för affärslokaler.  

Planeringsområdet för tävlingen är för närvarande huvudsakligen ett vattenområde där båthamnen har bryggor. Ön kommer anslutas till fastlandet vid Botbygårdsstranden med två broar och planeringen av dem är en del av tävlingens uppgift. Utgångspunkten för tävlingen är att man planerar ett högklassigt offentligt strandstråk på ön samt ett attraktivt besöksmål för allmänheten, till exempel en restaurang. 

Den nya ön anpassas efter Botbyvikens landskap

Utgångsläget för tävlingen är unikt: ett bostadsprojekt där havet är närvarande på alla sidor. Ön har ett centralt läge i Botbyvikens stadsbild och kommer att synas både från Nordsjö bro och från den nya strandparken i Botbygårdsstranden. I tävlingen är det viktigt att den nya byggda miljön passar in som en del av den kommande stadsbilden i Botbygårdsstranden och det lummiga landskapet i Botbyviken.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur planerna inverkar på den subakvatiska miljön i viken. Havsbottnens skick varierar i viken och är sämst vid båthamnen. Hur anläggandet av ön påverkar bl.a. områdets fiskar, vattenströmningarna och Botbyvikens innersta del bedöms i samband med planförslaget för Botbygårdsstranden.

Tävlingsbidragen ska lämnas in för bedömning i december 2023

Stadsmiljönämnden behandlar ötävlingen i Botbygårdsstranden på sitt sammanträde den 6 juni 2023. Tävlingen inleds efter att nämnden har godkänt att tävlingen anordnas. Tävlingsbidragen ska lämnas in för bedömning senast den 15 december 2023 kl. 12. Staden förhandlar under våren 2024 med dem vars bidrag bäst uppfyller tävlingens bedömningskriterier.  Vinnaren av tävlingen väljs våren 2024, varefter planeringsområdet reserveras för vinnaren i cirka två år. Under reservationen utreds bland annat förutsättningarna för genomförandet av projektet.