Västra Helsingfors spårväg

I västra Helsingfors planeras en snabbspårväg från centrum via Mejlans, Munksnäs, Haga och Lassas till Gamlas. Parallellt med snabbspårvägen byggs nya spåravsnitt på Fredriksgatan och Topeliusgatan i den västra innerstaden.
Havainnekuvassa raitiovaunu uudistetulla Huopalahdentiellä

I västra Helsingfors planeras en snabbspårväg från centrum via Mejlans, Munksnäs, Haga och Lassas till Gamlas. Den så kallade Vichtisvägens snabbspårväg förbinder trafikknutpunkter, bostads- och arbetsplatsområden samt utvidgar spårtrafikens tjänster till nya områden. I samband med att spårvägen byggs förverkligas Hoplaxvägens och Vichtisvägens boulevardgator samt arrangemangen för Hagarondellen, som skapar förutsättningarna för innerstadsliknande kompletteringsbyggande i området (länk till västra boulevardstadens webbplats). Från spårvägen kan man byta till lokaltåg vid stationerna Gjuteriet och Norra Haga. Snabbspårvägens ändhållplats ligger på Kanteletarvägen norr om Ring I.

Parallellt med snabbspårvägen byggs nya spåravsnitt på Fredriksgatan och Topeliusgatan i den västra innerstaden. Spåravsnitten kompletterar innerstadens spårvägsnät och gör det möjligt att ersätta busstrafik med spårvägstrafik.

Stadsfullmäktige beslöt om genomförande av projektet 20 januari 2021, länk till stadsfullmäktiges beslut(Länk leder till extern tjänst) (Länken går till en extern tjänst).

Under 2023 utarbetas en projektplan för projektet, där omfattningen, genomförandesättet och genomförandetidsplanen för projekthelheten definieras. I följande faser fortsätter projektet med genomförandeplanering, där gatuplaner och andra planer som krävs för byggandet utarbetas. Byggnadsskedet börjar uppskattningsvis 2026 och projektet bedöms vara klart 2030–2031.

Mer information om projektet

Anton Silvo, projektledare

Anton.silvo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/vastrahelsingforssparvag.