Temalekparken Grasviken

Totalrenoveringen av lekparken Grasviken som färdigställdes i början av 1990-talet inleddes hösten 2023. Lekplatsen förvandlas veterligen till världens första lekpark med datortema. I den förnyade parken kan barn utforska världen av datorer och programmering medan de leker.
Ruoholahden leikkipuiston pääleikkiväline.

Lekparken Grasviken finns på södra stranden av Gräsvikens kanal och är en del av Gräsviksparken. Lekparken ritades av Lars Liljefors 1994 och omfattar en yta på cirka 0,75 ha.

Målet med totalrenoveringen är en unik lekpark med datortema som inspirerar till lek. Samtidigt moderniseras lekparkens funktioner och redskap. Parken är avsedd för barn i lek- och lågstadieåldern. Äldre besökare har också beaktats i planeringen.

Lekparkens höjdpunkt är speciella lekredskap med datortema som designas och genomförs enligt författaren och illustratören Linda Liukas idéer. De vanliga lekredskapen, parkmöblerna och ytmaterialen kopplas också till temat genom färger, former och skyltar.

En lekpark för alla åldrar

Monteringen av parkens speciallekredskap inleddes i maj 2024. Parkens viktigaste lekredskap är ett tvådelat lektorn som avspeglar datorns processor. Det multifunktionella tornet för äldre barn möjliggör till exempel klättring och glidning. I närheten av lektornet placeras en karusell och gungor.

Lekområdet i södra kanten av parken är lämpligt för alla åldrar. Där finns balansbrädor, marktrampoliner samt tangentbordsläktare och en scen i form av telefonskärm. Spädbarn och småbarn kan leka bland annat med fjädergungor med datortema, i en spelkontrollformad sandlåda, i ett lekhus och på en klätterställning.

Växtligheten runt parken bevaras huvudsakligen och buskplanteringar förnyas. Med nya planteringar ökas växtlighetens mångfald. Med nya träd som planteras i miljön ökas efterlängtad skugga till lekområdena. I parken grundas ett pedagogiskt planteringsområde med informationstavlor med mångfald och pollengivare som tema. Dessutom förnyas hela parkens staket och belysning.

Som pilot för framtida lekplatser

Lekparken med datortema har designats av Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy i samarbete med Linda Liukas och under ledning av Helsingfors stad. Målet är en lekpark som kommer att fungera som en inlärningsmiljö som handledare och lärare som besöker parken kan använda.

Lekparken Grasviken är den första av de temalekparker som Helsingfors stad har visionerat, som önskas locka till lek från ett större område än vanligt. Detta är ett pilotprojekt – Helsingfors stad har som mål att skapa fler lekparker med olika teman i framtiden.

Stadsmiljönämnden godkände parkplanen i januari 2023. Byggandet inleddes hösten 2023 och färdigställas hösten 2024.