Tävling om en konstgjord ö i Botbygårdsstranden

Helsingfors stad söker en partner för att utforma och anlägga en ö i Botbygårdsstranden. I området kring nuvarande Botby gårds småbåtshamn, i närheten av tjänsterna i Östra centrum, ska byggas ett unikt, lummigt och havsnära samhälle för cirka 2 700 invånare. Ett av kvarteren i området kommer att realiseras i form av en ö, och det är planeringen och byggandet av den som tävlingen gäller.

Tidsfristen för tävlingen har gått ut 15.2.2024 kl. 12.
Ilmakuvassa metsää, merenlahti ja Puotilanrannan venesatama.

Stadsmiljönämnden har den 13 juni 2023 godkänt lanseringen av en tävling om ön i Botbygårdsstranden. Uppdaterat tävlingsmaterial och videoinspelning av det inledande seminariet har publicerats på den finskspråkiga sidan 21 juni 2023. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 15 februari 2024 kl. 12.

Havsnära läge vid Botbyviken

Syftet med tävlingen är att hitta en högklassig lösning för ön vad gäller stadsrum, arkitektur och landskap, samt en genomförare av lösningen. Målet är att anlägga en innovativ, högklassig och attraktiv ö som huvudsakligen är avsedd för boende och som passar in i det omgivande landskapet. Avsikten är att kvarteret ska ha byggrätt för cirka 35 000 m² vy för bostäder och minst 700 m² vy för affärslokaler.  

Tävlingen ska förhoppningsvis uppmuntra byggherrar att lägga fram exceptionellt högkvalitativa förslag för området och på så sätt stärka Östra Helsingfors dragningskraft. Utgångsläget för tävlingen är unikt: ett bostadsprojekt där havet är närvarande på alla sidor. Ön har ett centralt läge i Botbyvikens stadsbild och kommer att synas både från Nordsjö bro och från den nya strandparken i Botbygårdsstranden.

Ön ansluts till Botbygårdsstranden med broar

Planeringsområdet för tävlingen är för närvarande huvudsakligen ett vattenområde där båthamnen har bryggor. Staden kommer att förbereda bygget i Botbygårdsstranden genom fyllningar på fastlandet. Tävlingsdeltagaren svarar å sin sida för att anlägga ön från och med de förberedande byggarbetena. Tävlingsdeltagaren får fritt välja metoden för de förberedande arbetena.  

Ön kan anläggas antingen delvis eller helt med schaktmassor eller som en konstruktion ovanpå vattnet, eller som ett flytande område på vattnet. Ön kommer anslutas till fastlandet vid Botbygårdsstranden med två broar, och planeringen av dem ingår i tävlingsuppdraget.

I tävlingen är det viktigt att noggrant överväga hur den nya byggda miljön passar in i den kommande stadsbilden i Botbygårdsstranden och i Botbyvikens lummiga och havsnära landskap.

Idébild av Botbygårdsstranden. Området för den nya ön är markerad med röd linje.
Idébild av Botbygårdsstranden. Området för den nya ön är markerad med röd linje.

Tävlingens framskridande

Ötävlingen är en del av den detaljplan som för närvarande utarbetas för Botbygårdsstranden. Staden fortsätter att planlägga ökvarteret tillsammans med vinnaren av tävlingen i form av en s.k. partnerskapsplan. Vinnaren av tävlingen åtar sig att finansiera och bygga ön. Planeringsområdet reserveras för vinnaren av ötävlingen i cirka två år.

Tidsfristen för tävlingen har gått ut 15.2.2024 kl. 12

  • Det inledande seminariet spelas in och publiceras som en video på den här sidan 21.6.2023. Det ordnas ingen fysisk eller virtuell tillställning om tävlingen. 
  • Tävlingsbidragen ska lämnas in för utvärdering senast den 15 februari 2024 kl. 12 (tidsfristen förlängdes). De kommer att läggas fram för allmänheten.
  • Ett eller två bidrag som bäst uppfyller bedömningskriterierna väljs ut för förhandlingar. Förhandlingarna beräknas äga rum i februari–mars 2024 och syftar bl.a. till att precisera ramvillkoren för genomförandet av tävlingsbidraget.
  • Stadsmiljönämnden beslutar om reservering av tävlingsområdet. Förslaget om reservering av tävlingsområdet för den som har utarbetat det bästa tävlingsbidraget lämnas till nämnden uppskattningsvis våren 2024. Efter reserveringsbeslutet undertecknar man ett genomförandeavtal och ett föravtal om överlåtelse av området tillsammans med tävlingens vinnare.

Kontaktinformation

Namn
Olga Airaksinen

Titel
arkitekt, detaljplanering

Namn
Mia Kajan

Titel
specialsakkunnig, utveckling av jordegendom och tomter