Puotilanrannan saari, suunnittelu- ja toteutuskilpailu

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrannan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta omaleimaista, vehreää ja merellistä naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee.

Kilpailu on päättynyt 15.2.2024 klo 12.
Ilmakuvassa metsää, merenlahti ja Puotilanrannan venesatama.

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään käynnistänyt Puotilanrannan saarikilpailun 13. kesäkuuta 2023. Päivitetty kilpailuaineisto ja aloitusseminaarin videotallenne (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)on julkaistu 21. kesäkuuta. Kilpailijoiden on jätettävä ehdotuksensa viimeistään 15.2.2024 klo 12

Merellinen sijainti Vartiokylänlahdella 

Kilpailun tarkoituksena on löytää saarelle kaupunkitilallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja sille toteuttaja. Tavoitteena on innovatiivinen, laadukas ja vetovoimainen pääosin asumiseen osoitettu saari, joka sopii ympäröivään maisemaan. Kortteliin tavoitellaan noin 35 000 k-m² asuinrakennusoikeutta ja liiketilaa vähintään 700 k-m².    

Kilpailun toivotaan kannustavan rakennuttajia esittämään alueelle poikkeuksellisen korkeatasoisia ehdotuksia Itä-Helsingin vetovoimaa kasvattamaan. Lähtökohdat kilpailulle ovat ainutlaatuiset: asuinhanke, jossa meri on läsnä kaikilla sivuilla. Saaren sijainti Vartiokylänlahden kaupunkikuvassa on keskeinen, ja se tulee näkymään sekä Vuosaaren sillalta että Puotilanrannan uuden rantapuiston suunnalta. 

Saari kytkeytyy Puotilanrantaan silloilla 

Kilpailun suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin vesialuetta, jolla sijaitsee venesataman laitureita. Kaupunki tulee esirakentamaan Puotilanrannan mantereen puolen täytöin. Kilpailija puolestaan vastaa saaren toteuttamisesta esirakentamisesta alkaen. Saaren esirakentamisen tapa on kilpailijan vapaasti valittavissa.    

Saari voidaan toteuttaa joko osittain tai kokonaan täyttömaana tai rakenteellisesti meren päälle rakennettuna alueena, tai suoraan vedessä lauttana kelluvana alueena. Saari kytkeytyy Puotilanrannan mantereeseen kahdella sillalla, joiden suunnittelu on osa kilpailutehtävää. 

Kilpailussa on tärkeää pohtia huolella, miten uusi rakennettu ympäristö sopii osaksi Puotilanrannan tulevaa kaupunkikuvaa sekä Vartiokylänlahden vehreää ja merellistä maisemaa.  

Havainnekuva Puotilanrannan alueesta. Uuden saaren kilpailualue on rajattu punaisella katkoviivalla.
Havainnekuva Puotilanrannan alueesta. Uuden saaren kilpailualue on rajattu punaisella katkoviivalla.

Kilpailun eteneminen  

Saarikilpailu liittyy valmisteilla olevaan Puotilanrannan asemakaavaan. Kaupunki jatkaa saarikorttelin kaavoitusta kilpailun voittajan kanssa ns. kumppanuuskaavoituksena. Kilpailun voittaja sitoutuu rahoittamaan ja rakentamaan saaren. Suunnittelualue varataan saarikilpailun voittajalle noin kahdeksi vuodeksi.  

Kilpailu on päättynyt 15.2.2024 klo 12 

  • Kilpailun aloitusseminaari toteutetaan videotallenteena. Tallenne julkaistaan tällä verkkosivulla 21.6.2023. Kilpailusta ei järjestetä erillistä fyysistä tai sähköistä tilaisuutta. 
  • Kilpailuehdotukset on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 15.2.2024 klo 12 mennessä (kilpailuaikaa jatkettiin alkuperäisestä). Ehdotukset laitetaan yleisölle nähtäväksi. 
  • Neuvotteluihin valitaan 1–2 parhaiten arviointikriteerit täyttänyttä kilpailuehdotusta. Neuvottelut järjestään arviolta helmi-maaliskuussa 2024 ja niiden tarkoituksena on mm. täsmentää kilpailuehdotuksen toteuttamisen reunaehtoja. 
  • Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailualueen varauksesta. Lautakunnalle esitetään kilpailualueen varaamista parhaimman kilpailuehdotuksen laatineelle taholle arviolta keväällä 2024. Varauspäätöksen jälkeen kilpailun voittajan kanssa allekirjoitetaan toteutussopimus ja esisopimus alueen luovuttamisesta toteuttajalle. 

Yhteystiedot

Nimi
Olga Airaksinen

Titteli
arkkitehti, asemakaavoitus

Nimi
Mia Kajan

Titteli
erityisasiantuntija, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

Infotilaisuuden 20.6.2023 tallenne

Videotallenne Puotilanrannan saarikilpailun infotilaisuudesta.