Havsrastböles gator och Stagparken

En totalrenovering planeras för gator i Havsrastböle och Stagparken. Planerna gäller tolv gator och två torgområden, Stagparken och området runt metrostationen. Planeringen av gatorna och parken hänför sig till stadsförnyelsen och det kommande kompletterande byggandet i Havsrastböle. Målet är att öka trivseln och attraktiviteten i Havsrastböle.
Havainnekuvassa ihmisiä ja istutuksia uudistettavalla Fokkatorilla.

Vid gatorna i västra delen av Havsrastböle byggs ny kommunalteknik för nya byggnader. I området planteras mer växtlighet och förbättras trivseln på gatorna genom att förnya belysningen, ytmaterialen och möblerna i gatuområdet.

Även Stagparken totalrenoveras. Parkens funktioner utvecklas med beaktande av användare i olika åldrar, särskilt barn och unga. Trots det mångsidiga och omfattande funktionella området bevaras en stor del av Stagparken som naturenligt och skogigt område.

Målet är att anläggningen av gatorna enligt den preliminära tidsplanen kunde inledas på vintern 2025. Enligt preliminära beräkningar kunde totalrenoveringen av Stagparken inledas 2025. 

Ge respons på planerna

Utkast till gatu- och parkplaner är framlagda under 29.5–18.6.2024. Du kan delta i planeringen under den tid då utkasten är framlagda:

Kontaktuppgifter

Namn
Jari Hurskainen

Titel
Projektchef, trafik- och gatuplanering

Namn
Camilla Lindroth

Titel
Projektledare, planering av parker och grönområden
På kartan har markerats med orange de områden som gatuplanerna gäller och med grönt området för parkplanen, det vill säga Stagparken.
På kartan har markerats med orange de områden som gatuplanerna gäller och med grönt området för parkplanen, det vill säga Stagparken.
Stagparken ligger i norra delen av Havsrastböle.   Bild: Meri Lampinen / Ramboll
Stagparken ligger i norra delen av Havsrastböle. Bild: Meri Lampinen / Ramboll