Koululaisten terveystarkastukset

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaiselle ja hänen perheelleen tarkoitettua ennaltaehkäisevää terveyspalvelua.

Kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen tervettä kasvua ja kehitystä, vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä tukea vanhempien kasvatustyötä.

Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tarjoaa koululaisille vuosittain ajan terveystarkastukseen. Terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen ja nuoren hyvinvointia ja terveydentilaa sekä tarjotaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Lisäksi terveystarkastuksiin sisältyy yksilöllistä terveysneuvontaa.

Laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokilla tavataan terveydenhoitaja ja lääkäri. Tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja terveydentilan arvioimisen lisäksi vanhempien/huoltajien ja koko perheen hyvinvoinnin selvittely.

Oppilaat voivat keskustella terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista terveydenhoitajan kanssa luottamuksellisesti myös ilman ajanvarausta. Terveydenhoitajan yhteystiedot löydät koulun omilta sivuilta.

Jos oppilas sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu tapaturmaisesti koulumatkalla tai koulupäivän aikana, ensiapu annetaan koululla, josta vanhemmat huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon.

Pitkäaikaissairauden hoito ja seuranta kuuluvat terveysasemalle. Jos oppilas tarvitsee hoitoa ja tukea pitkäaikaiseen sairauteensa koulupäivien aikana, sovimme sen järjestämisestä yhdessä perheen ja koulun kanssa.

Peruskoululaiset saavat kutsun suun ja hampaiden tarkastukseen neljä kertaa koulun aikana.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Teemme yhteistyötä opettajien, koulukuraattorin, koulupsykologin ja koulun muun henkilöstön kanssa oppilaan yksilöllisissä asioissa oppilaan ja vanhempien/huoltajien suostumuksella.

Kouluterveydenhuolto on maksutonta.

Terveystarkastukset 1.–9. luokilla

Teemme terveystarkastukset oppilaan luokka-asteen mukaan luokkamuodosta riippumatta. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen. Terveydenhoitaja saa taustatietoja neuvolasta, päiväkodista ja koulusta sekä vanhempien täyttämästä esitietolomakkeesta. Kutsumme vanhemmat mukaan terveystarkastukseen. 

Terveydenhoitaja arvioi lapsen terveydentilaa ja keskustelee muun muassa koulunkäynnin sujumisesta ja kaverisuhteista sekä koko perheen hyvinvoinnista. Terveydenhoitaja tutkii lapsen kasvun ja kehityksen muun muassa mittaamalla painon ja pituuden sekä tutkimalla näön ja kuulon. Hän antaa rokotusohjelman mukaiset rokotukset. 

Lääkäri tutkii oppilaan, keskustelee perheen terveystottumuksista ja laatii oppilaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelman. 

Esitietolomake vanhempien täytettäväksi (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Esitietolomake vanhempien täytettäväksi selkokielellä (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

AUDIT-kysely alkoholinkäytöstä vanhemmille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveyttä, kasvua ja hyvinvointia. Hän keskustelee oppilaan kanssa mielialasta, koulutyöstä ja kaverisuhteista.  

Terveydenhoitaja tutkii oppilaan ja päivittää oppilaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaa tarvittaessa. 

Terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveyttä, kasvua ja hyvinvointia. Hän keskustelee oppilaan kanssa mielialasta, koulutyöstä ja kaverisuhteista.  

Terveydenhoitaja tutkii oppilaan ja päivittää oppilaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaa tarvittaessa. 

Esitietolomake vanhempien täytettäväksi

Terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveyttä, kasvua ja hyvinvointia. Hän keskustelee oppilaan kanssa mielialasta, koulutyöstä ja kaverisuhteista.  

Terveydenhoitaja tutkii oppilaan ja päivittää oppilaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaa tarvittaessa. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen. Kutsuimme vanhemmat mukaan lääkärin tekemään terveystarkastukseen. 

Terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveyttä, kasvua ja hyvinvointia. Hän keskustelee oppilaan kanssa mielialasta, koulutyöstä ja kaverisuhteista. Terveydenhoitaja vahvistaa ja tukee lapsen ja perheen voimavaroja. Terveystarkastuksessa arvioidaan mahdollisten tukitoimien tai lisätutkimusten tarve yläkouluun siirtymistä varten. 

Myös opettaja antaa arvion oppilaan hyvinvoinnista ja koulussa toimimisesta. 

Lääkäri tutkii tarvittaessa oppilaan näön ja kuulon. Lääkäri keskustelee perheen kanssa koko perheen terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Esitietolomake oppilaan täytettäväksi (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Esitietolomake vanhempien täytettäväksi (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Esitietolomake vanhempien täytettäväksi selkokielellä (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

AUDIT-kysely alkoholinkäytöstä vanhemmille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vanhempien esitietolomakkeen voi täyttää myös sähköisesti Omaolo-palvelussa. Terveydenhoitaja lähettää vanhemmille linkin lomakkeeseen terveystarkastuksen lähestyessä. 

 

Terveydenhoitaja arvioi oppilaan terveyttä, kasvua ja hyvinvointia. Hän keskustelee oppilaan kanssa mielialasta, koulutyöstä, kaverisuhteista ja seksuaaliterveydestä. 

Terveydenhoitaja tutkii oppilaan ja päivittää oppilaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaa.  

Lukukauden päättyessä oppilaan terveystiedot siirtyvät yläkoulun terveydenhoitajalle. 

Terveydenhoitaja tekee yläkouluun siirtyvälle oppilaalle terveystarkastuksen, johon kutsumme myös vanhemmat. Tapaamisessa keskustelemme nuoren ja hänen perheensä hyvinvoinnista sekä nuoren mielialasta, opiskelun sujumisesta ja sosiaalisista suhteista.  

Terveydenhoitaja tutkii nuoren fyysistä vointia. Hän arvioi nuoren puberteettikehitystä ja keskustelee hänen kanssaan seksuaaliterveydestä sekä päivittää oppilaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmaa. 

Oppilaan esitietolomake täytettäväksi

Vanhempien esitietolomake täytettäväksi

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen. Kutsuimme vanhemmat mukaan lääkärin tekemään terveystarkastukseen. Nuori saa mahdollisuuden keskustella lääkärin kanssa myös ilman vanhempia.  

Terveydenhoitaja tutkii ja arvioi oppilaan terveyttä, kasvua ja hyvinvointia sekä tukee perheen voimavaroja. 

Lääkäri tutkii oppilaan ja keskustelee hänen kanssaan muun muassa elämäntavoista ja seksuaaliterveydestä. Lääkäri huomioi myös mahdolliset ammatinvalintaan liittyvät terveysasiat.  

Esitietolomake oppilaan täytettäväksi selkokielellä (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Esitietolomake selkokielellä vanhempien täytettäväksi (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

AUDIT-kysely alkoholinkäytöstä vanhemmille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveydenhoitaja tekee oppilaalle terveystarkastuksen ja keskustelee hänen kanssaan hyvinvoinnista, mielialasta, opiskelun sujumisesta, sosiaalisista suhteista, päihteistä ja seksuaaliterveydestä. 

Terveydenhoitaja tekee suunnitelman nuoren terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi jatkossa. 

Oppilaan esitietolomake täytettäväksi

Vanhempien esitietolomake täytettäväksi

Koulussa annettavat rokotukset

Annamme oppilaille kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset terveystarkastusten yhteydessä tai erillisinä rokotuspäivinä.

Lue lisää rokotusohjelmasta (THL)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)