Helsingfors byggnadsordning

Bestämmelser gällande byggande i Helsingfors hittar du i byggnadsordningen.

Helsingfors stads byggnadsordning är ett centralt regelverk som utöver detaljplanerna, styr byggandet. I den fastställs bland annat vad som får byggas och renoveras utan tillstånd av byggnadstillsynen. 

Du hittar närmare anvisningar för respektive byggprojekt på vår webbsida: Anvisningar för byggprojekt.