Hoppa till huvudinnehåll

Ledningstjänst

Ledningstjänst fördelar information om lägena för ledningar och kablar som placerats i marken.

Stadens centraliserade lägestjänst ifråga om rör och avlopp, det vill säga ledningsinformationstjänsten (JOPA), ifråga om rör och avlopp tjänar dem som utför grävnings-, borrnings-, sprängnings- och planeringsarbeten.

För att få de dokument som krävs för grävningsarbeten, kom till platsen eller använd blanketten för e-dokumentation
https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/sahkoinen-asiointi/static/johtosel…

Plats

Verkstadsgatan 8 00580 Helsingfors

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är svår att överblicka men belyst.
  • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.
  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 1.
Stäng