Gamlas

Gamlas är ett lummigt och naturnära bostadsområde som utvecklas vid Ringbanan, på 14 minuters avstånd från Helsingfors centralstation med tåg. Området har 13 000 invånare och mångsidiga frilufts- och kulturtjänster.

På den här sidan

Gamlas som område

Gamlas är tillsammans med Malmgård ett av de tre stadsförnyelseområdena. Stadsförnyelsen innebär att Gamlas förnyas på lång sikt bland annat genom kompletteringsbyggande och utveckling av tjänster, men även på kort sikt genom mindre åtgärder för att förbättra stadsmiljön exempelvis kring stationen och på andra offentliga platser.

Gamlas station och Sitratorget bildar ett tätt centrum för området, vars höghus-, radhus- och småhuskvarter har byggts upp under olika årtionden. Alldeles intill Gamlas järnvägsstation finns teater- och konsertcentret Gamlasgården. I Gamlasgårdens sal framförs årligen fler uruppföranden och ett mångsidigt program med gästartister. 
 
På båda sidorna om Rutiån, som slingrar sig mellan Malmgård och Gamlas, öppnar sig det stora grönområdet Gårdshagen. Dess park- och ålandskap erbjuder utmärkta förhållanden för promenader och all slags utomhusmotion. Vid en krök i ån har man grävt ut en bassäng där många olika fågelarter trivs. I den finns en stor brygga.  

I Gamlas omgivning finns gott om fina friluftsmöjligheter. Söder om Ring I finns Lassas idrottspark en kort promenad bort. Där finns bland annat en trampolin- och motorikbana samt på vintern en konstisrink. Norr om Gamlas finns Malmgårdstoppen med en motionstrappa. 

Genom planläggningen strävar man efter att utveckla områdena kring stationen och köpcentret Kaari till mångsidiga miljöer för ärendehantering.

Snabbspårvägsförbindelsen på Vichtisvägen planeras sträcka sig via Lassas till köpcentret Kaari på Kanteletarvägen.

På området för det gamla köpcentret i Gamlas byggs nya bostäder och affärslokaler enligt detaljplanen som godkändes 2016. 
 

Bild: Tuomas Uusheimo

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området: var vi exempelvis bygger bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra leder kommer att gå.

Malmgårds planer på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Gamlas har utmärkta kollektivtrafikförbindelser. På Ringbanan tar tåget resenärerna till flygplatsen på 20 minuter och till centrum på 14 minuter. I framtiden kommer Gamlas att höra till spårvagnsstaden, när den nya snabbspårvägen på Vichtisvägen, som byggs enligt utredningsplanen för spårvägarna i västra Helsingfors, går från centrum via Munksnäs till linjens ändhållplats på Kanteletarvägen i Gamlas.
 

Bild: Tuomas Uusheimo

Service

De kommersiella tjänsterna i Gamlas finns i köpcentret Kaari, i Gamlas köpcentrums område och kring stationen i Gamlas.
I och nära Gamlas finns många daghem, skolor, servicehus för äldre och en hälsocentral. Även nya daghem ska byggas. I Gamlasgården finns kulturverksamhet, ett bibliotek och en ungdomsgård.

Gamlas service på servicekartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Max Takala

Titel
Projektchef
Beskrivning
Områdesbyggande i Gamlas