Utvecling av Barnmorskeinstitutets sjukhus

Helsingfors stad sökte en partner för att utveckla området vid Barnmorskeinstitutets sjukhus genom en tvåfasig kvalitets- och koncepttävling 2022–2023. Barnmorskeinstitutets tomt reserverades för Deas Asset Management Finland Oy, som vann tävlingen. Avsikten är att planläggningen av området fortsätter som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden.
Kilpailuehdotus Kumpulan Haikaranpesä.

Man sökte en utvecklare av området vid Barnmorskeinstitutet genom en tvåfasig tävling

Tävlingen riktades till aktörer inom byggnads- och fastighetsbranschen och sammanslutningar av dem, vilka hade tekniska, ekonomiska och andra förutsättningar för planering och genomförande av en mycket krävande och högklassig bygghelhet. Fyra tävlingsförslag valdes till tävlingens första etapp, varav tre preciserade förslag framskred till den andra etappen. I bägge etapperna fanns tävlingsförslagen framlagda för allmänheten för kommentarer i tjänsten Kerrokantasi.

Tävlingsjuryn valde förslaget Kumpulan Haikaranpesä som vinnare. Arbetsgruppen bestod av Deas Asset Management Finland Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy och Sweco Finland Oy.

Tävlingsjuryn ansåg att nybyggen placerar sig naturligt i landskapet och omgivningen samt bildar ett stadsstrukturellt fungerande och högklassigt stadsrum, som även är angenämt i fotgängarens skala, i tävlingsförslaget Kumpulan Haikaranpesä som vann tävlingen. Förslaget lyckas med helhetsbehandlingen, nybygget och samordningen av den regionala identiteten och värderingarna samt skapar möjligheter att lyckas bra med att vidareutveckla området vid Barnmorskeinstitutets sjukhus.

Beslut om godkännande av detaljplanen för området samt försäljning av tomten och byggnaden fattas senare separat.

 (pdf)Tävlingsförslaget Kumpulan Haikaranpesä 

 

Utsikt från Kätilöopistonmäki. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Utsikt från Kätilöopistonmäki. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Utsikt från Sofielundsgatan. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Utsikt från Sofielundsgatan. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Utsikt från Storängsgatan. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Utsikt från Storängsgatan. Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy