Kätilöopiston sairaalan kehittäminen

Helsingin kaupunki etsi kumppania Kätilöopiston sairaalan alueen kehittämiseen kaksivaiheisella laatu- ja konseptikilpailulla vuosina 2022–2023. Kätilöopiston tontti varattiin kilpailun voittaneelle Deas Asset Management Finland Oy:lle. Alueen suunnittelua jatketaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa.
Kilpailuehdotus Kumpulan Haikaranpesä.

Kätilöopiston alueen kehittäjää haettiin kaksivaiheisella kilpailulla

Kilpailu oli suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille ja näiden muodostamille yhteenliittymille, joilla oli tekniset, taloudelliset sekä muut edellytykset erittäin vaativan ja laadukkaan rakentamiskokonaisuuden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Kilpailun ensimmäisen vaiheeseen valittiin neljä kilpailuehdotusta, joista kolme tarkennettua ehdotusta eteni toiseen vaiheeseen. Molemmissa vaiheissa kilpailuehdotukset olivat nähtävänä ja kommentoitavana yleisölle Kerro kantasi -palvelussa.

Kilpailun tuomaristo valitsi voittajaksi ehdotuksen Kumpulan Haikaranpesä, jonka laatineeseen työryhmään kuuluivat Deas Asset Management Finland Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-insinöörit Suunnittelu Oy sekä Sweco Finland Oy.

Kilpailun tuomaristo katsoi, että voittaneessa Kumpulan Haikaranpesä -kilpailuehdotuksessa uudisrakentaminen asettuu luontevasti maisemaan ja ympäristöönsä sekä muodostaa kaupunkirakenteellisesti toimivaa ja korkealaatuista kaupunkitilaa, joka on myös kävelijän mittakaavassa miellyttävää. Ehdotus onnistuu kokonaisuuden käsittelyssä, uudisrakentamisen sekä alueellisen identiteetin ja arvojen yhteensovittamisessa ja luo mahdollisuuksia onnistua Kätilöopiston sairaalan alueen jatkokehittämisessä hyvin. 

Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Kilpailuehdotus Kumpulan Haikaranpesä (pdf)

 

Näkymä Kätilöopiston mäeltä päin. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Näkymä Kätilöopiston mäeltä päin. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Näkymä Sofianlehdonkadulta päin. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Näkymä Sofianlehdonkadulta päin. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Nakymä Isoniitynkadulta päin. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy
Nakymä Isoniitynkadulta päin. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

Vastauksia kilpailusta esitettyihin kysymyksiin

Kätilöopiston kilpailua koskevat 19.6.2022 mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin (julkaistu 27.6.2022).

Hakemukset käsitellään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen (25.8.2022 klo 14). Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydennyksiä, mikäli kelpoisuutta ei katsota riittäväksi. Selvästi puutteellisten hakemusten osalta kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä hakemukset ilman täydennyspyyntöä.

Hintaa käytetään ehdotusten arviointiperusteena ainoastaan siinä tapauksessa, että ehdotukset ovat muutoin tasaveroiset. Toisaalta toimintojen monipuolisuus ei sekään ole ensisijaisia arviointiperusteita. Pääpaino on onnistuneella arkkitehtonisella kokonaisuudella, jossa esitetyt käyttötarkoitukset sopivat rakennukseen tai rakennuksiin sekä toiminnallisuuden että rakennuksen arvojen näkökulmasta. Mahdolliset rakennuksen historiaan liittyvät toiminnot voidaan lukea ehdotuksen eduksi.

Säilytettäville rakennuksen osille tullaan esittämään suojelumerkintää Sr-3, kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa. Suojelumääräyksen tarkempi sisältö määritellään kaavatyössä voittanut kilpailuehdotus huomioiden.

Säilytettäviin osiin saa esittää uusien käyttötarkoitusten edellyttämiä muutoksia.

Kilpailuohjelman mukaan kilpailuehdotuksessa esitettävä ratkaisu tulee sopeuttaa ympäröivään rakennuskantaan ja uudisrakennusten tulee rajautua alueelle ominaisella tavalla Sofianlehdonkatuun ja Isonniitynkatuun. Onko siis toiveena, että uudisrakennukset rajautuvat Sofianlehdonkatuun ja Isonniitynkatuun?

Mikäli A-osa esitetään purettavaksi, sen voi korvata vastaavan korkuisella uudisosalla. Uudisrakennusten sijoittelulla tulee pyrkiä miellyttävään ja korkeatasoiseen ratkaisuun, joka sopeutuu ympäröivään rakennuskantaan.

Kortteliin on mahdollista esittää perinteisen asumisen lisäksi myös muita asumismuotoja ja toimintoja.

Lisätietoja

Nimi
Eeva Pirhonen

Titteli
asemakaavoitus

Nimi
Mia Kajan

Titteli
tontit-yksikkö