Sigurd Frosterus park

Sigurd Frosterus park byggs på Edesvikens strand i Tölö. Området blir en mångsidig och lummig helhet med platser för vistelse, rekreation och strandliv.
Havainnekuva niemen kärkeen tulevasta tasanteesta,

Sigurd Frosterus park byggs i Edesviken nära Sandstrands badstrand. Kring parken går ett stråk för fotgängare, längs vilket man placerar bänkar, en grillplats, lekredskap och en motionsplats. Längst in i Edesviken byggs den tegelstensbelagda och terrassliknande Martta Ypyäs plats, och längst ut på udden planeras en tillgänglig utsiktsplats.

Den befintliga Sandstrands badstrand utvidgas i närheten av parken, och i anslutning till stranden anläggs ett område med gräs som passar för olika aktiviteter sommartid. Till badstranden byggs en tillgänglig rutt belagd med trä.

Parken får ett artbestånd som tål de havsnära förhållandena och en naturlig känsla. Vid stranden vid Merikantovägen och i trädplanteringarna på Martta Ypyäs plats beaktas flygekorrarnas möjligheter att röra sig genom området. 

Utöver parken planeras också ett spahotell i området som ett privat projekt. Parkområdet är öppet för alla och byggs runtomkring spahotellet.

Den minigolfbana som för närvarande finns i området och rutten längs stranden kommer att finnas kvar när den nya parken är klar. Vinterförvaringsplatsen för båtar och inhägnaden för hundar tas ur bruk i enlighet med den nuvarande detaljplanen. En ersättande hundpark byggs i Sibeliusparken åren 2023–2024. Området betjänas också av Råholmens hundpark, där man kommer att bygga separata inhägnader för stora och små hundar, enligt nuvarande plan år 2026.

Helsingfors stadsmiljönämnd behandlar godkännandet av gatuplanen i december 2022. Enligt planen börjar parken byggas våren 2023 och byggs stegvis fram till år 2029. Ändringsarbetena på Sandstrandsvägen börjar 2023. På Merikantovägen görs små ändringar gällande trafiken.

Sigurd Frosterus park byggs i Edesviken nära Sandstrands badstrand.
 Bild: Helsingin karttapalvelut
Sigurd Frosterus park byggs i Edesviken nära Sandstrands badstrand. Bild: Helsingin karttapalvelut

  • Den nuvarande detaljplanen trädde i kraft 2009. Planeringen av Sigurd Frosterus park inleddes i början av 2020.
  • Inledningsvis utarbetades en kommunalteknisk utredningsplan, som behövdes för att fastställa områdets tekniska basuppgifter. Samtidigt utreddes områdets historia och utgångspunkter för parkplaneringen.
  • Utkast till park- och gatuplanerna fanns på stadens webbplats 8–21.6.2022 och presenterades vid ett webbmöte för invånarna den 15 juni 2022. En inspelning av mötet finns nedan.
  • Innan förslagen till park- och gatuplan godkändes var de officiellt framlagda till påseende på stadens webbplats hösten 2022.
  • Stadsmiljönämnden behandlar förslagen till godkännande av park- och gatuplanerna i december 2022.
  • Parken ska enligt den preliminära planen byggas i skeden från och med våren 2023. Tidtabellen säkerställs i samband med stadens årliga budgetering.

Inspelning av invånarmötet 12.6.2022

Inspelning av invånarmötet 12.6.2022