Området runt Botby gårds metrostation

Staden planerar flera bostäder och affärs- och kontorslokaler i omgivningen runt Botby gårds metrostation under de närmaste åren. Staden utvecklar omgivningen vid metrostationens norra och södra ingång. Syftet med planen är att skapa ett nytt centrum för Botby gård.
Tulevaisuudessa Puotilan metroaseman uusi alue näyttää tältä ylhäältä päin. Kuvassa näkyy metroasema, asuinrakennuksia ja toimitiloja. Kuvassa on myös pysäköintitaloja, joissa on viherkatot. Metron sisäänkäyntien vieressä näkyy aukio ja puisto.

Staden planerar flera bostäder och affärs- och kontorslokaler i omgivningen runt Botby gårds metrostation under de närmaste åren. Staden utvecklar omgivningen vid metrostationens norra och södra ingång. På området planerar staden nya bostäder, affärslokaler och ett hotell.

Syftet med planen är att skapa ett nytt centrum för Botby gård. Dessutom kommer Botby gård att ha flera bostäder och tjänster nära goda trafikförbindelser. Målet med planen är också att förbättra gång- och cykelvägarna på området. Målet är att omgivningen runt metrons biljetthallar blir trivsam och livlig.

Vid metrostationen finns en kort tunnel som går under Österleden. Tunneln blir kvar även i framtiden. På området planerar staden anslutningsparkering för cyklar och bilar. Staden anlägger anslutningsparkering i de parkeringshus som finns på båda sidorna av Österleden.

På parkeringshusens tak anlägger staden bland annat en idrottsträdgård och motionstrappor för Botby gård. Dessutom kommer taken att ha en nyttoträdgård för Botby gård och en utsiktsplats.

Staden planerar området för Botby gårds metrostation i enlighet med förslaget ITIS SITI. Förslaget ITIS SITI vann 2020 idétävlingen Itä-Helsingin keskusta.

Trots byggarbeten på området löper metrotrafiken normalt.

Planeringsområdet på kartan.  Bild: Helsingin kaupunki
Planeringsområdet på kartan. Bild: Helsingin kaupunki

Mål

 

Stadens mål är att Östra centrum och dess omgivning i framtiden liknar mer en stad än vad området gör nu. Det är viktigt att det finns många bra gångvägar på området.

Målet är att områdets basservice finns nära invånare. Vi uppskattar och respekterar också olika språk och kulturer. Det är viktigt att vi lyssnar på hurdana tankar områdets invånare och aktörer har.

Ett av de viktiga målen är målet ett kolneutralt Helsingfors som anknyter till bekämpningen av klimatförändringar. Därför beaktar vi klimatförändringen i planeringen av området för Botby gårds metrostation. Vi förbättrar och anlägger flera grönområden.Målet på området för Puhos metrostation är att bygga också på vägkanterna och de tomma tomterna vid Österleden.

I framtiden kan gatuvyn från Vanhanlinnantori runt den västra infarten till Puotila tunnelbanestation se ut så här. De högsta byggnaderna finns runt tunnelbanan.
I framtiden kan gatuvyn från Vanhanlinnantori runt den västra infarten till Puotila tunnelbanestation se ut så här. De högsta byggnaderna finns runt tunnelbanan.

Mer information om planeringen

Staden ordnade en internationell idétävling Itä-Helsingin keskusta (”Östra Helsingfors centrum”). Tävlingen avgjordes 2020. Staden har fortsatt planeringen av området tillsammans med de arbetsgrupper som fick första och andra plats i tävlingen.

I planeringsprinciperna finns de viktigaste målen för planeringen av området för de kommande åren.

Staden utarbetade 2022 planeringsprinciperna för Östra centrum och dess omgivning. Politikerna, det vill säga stadsmiljönämnden, godkände principerna.

Stadsstyrelsen beslutade i oktober 2022 att den reserverar området för aktörerna bakom förslaget Itis Siti. De får fortsätta planeringen av byggnaderna och deras omgivning på stadens mark. Planerna ska vara färdiga senast i slutet av 2025.

  • Planförslaget till området vid Botby gårds metrostation föredras 2024 för politikerna, det vill säga stadsmiljönämnden.
  • Därefter har stadsborna möjlighet att uttrycka sin åsikt om förslaget.
  • Staden begär utlåtanden av myndigheterna om planförslaget.
  • Åsikterna och utlåtandena beaktas och planförslaget kan ändras utgående från dem.
  • Det ändrade planförslaget och responsen föredras för stadsmiljönämnden.
  • Planen behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

PDB betyder program för deltagande och bedömning. Det är ett program där det finns information om

  • varför detaljplanen utarbetas
  • hur planläggningen framskrider
  • i vilket skede man kan påverka den.

Stadsborna kan ta del av planen samt annat material för området vid Botby gårds metrostation från och med maj 2023.

Stadsborna kan ta del av planutkast under evenemanget Idän kyläjuhla på kulturcentret Stoa lördagen 20.5.2023. Stadsborna kan även uttrycka sin åsikt om planen. 

Byggandet av området kan inledas först efter att detaljplanen trätt i kraft. Den närmare tidtabellen preciseras senare.