Puotilan metroaseman alue

Puotilan metroaseman ympäristöön suunnitellaan lähivuosina lisää asuntoja ja palveluita lähelle hyviä liikenneyhteyksiä. Metroaseman pohjoisen ja eteläisen sisäänkäynnin ympäristöä kehitetään. Suunnitelman tarkoitus on luoda Puotilalle uusi keskus.
Tulevaisuudessa Puotilan metroaseman uusi alue näyttää tältä ylhäältä päin. Kuvassa näkyy metroasema, asuinrakennuksia ja toimitiloja. Kuvassa on myös pysäköintitaloja, joissa on viherkatot. Metron sisäänkäyntien vieressä näkyy aukio ja puisto.

Puotilan metroaseman ympäristöön suunnitellaan lähivuosina lisää asuntoja ja toimitiloja. Metroaseman pohjoisen ja eteläisen sisäänkäynnin ympäristöä kehitetään. Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja, tiloja kaupoille sekä hotellia.

Suunnitelman tarkoitus on luoda Puotilalle uusi keskus. Lisäksi Puotilaan tulee lisää asuntoja ja palveluita lähelle hyviä liikenneyhteyksiä. Suunnitelman tavoitteena on myös parantaa alueen kävelyreittejä sekä pyöräilyreittejä. Tavoitteena on, että metron lippuhallien ympäristöt muuttuvat viihtyisiksi ja eläviksi.

Metroaseman kohdalla on lyhyt tunneli, joka alittaa Itäväylän. Tunneli säilyy myös tulevaisuudessa. Alueelle suunnitellaan liityntäpysäköintejä pyörille ja autoille. Liityntäpysäköintejä tulee pysäköintitaloihin, jotka ovat molemmin puolin Itäväylää.

Pysäköintitalojen katoille rakennetaan muun muassa Puotilan liikuntapuutarha ja liikuntaportaat. Lisäksi katoille rakennetaan Puotilan hyötypuutarha ja näköalapaikka.

Puotilan metroaseman aluetta suunnitellaan ITIS SITI -nimisen ehdotuksen mukaan. ITIS SITI-ehdotus voitti Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailun vuonna 2020.

Vaikka alueella on paljon rakennustöitä, metroliikenne kulkee normaalisti.

Puotilan metroaseman ympäristön suunnittelualue kartalla.  Kuva: Helsingin kaupunki
Puotilan metroaseman ympäristön suunnittelualue kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Tavoitteita

Kaupungin tavoitteena on, että Itäkeskus ja sen ympäristö näyttävät tulevaisuudessa enemmän kaupungilta kuin nykyään. On tärkeää, että alueella on paljon hyviä kävelyreittejä. 

Tavoitteena on, että alueen peruspalvelut ovat lähellä asukkaita. Myös eri kieliä ja kulttuureita arvostetaan ja kunnioitetaan. On tärkeää, että alueen asukkaiden sekä toimijoiden ajatuksia kuunnellaan.

Yksi tärkeä tavoite on hiilineutraali Helsinki -tavoite, joka liittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen. Siksi Puotilan metroaseman alueen suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutos. Viheralueita parannetaan ja niitä tehdään lisää. Puotilan metroaseman alueella tavoitteena on rakentaa myös Itäväylän pientareille ja tyhjille tonteille.

Suunnitelmien kommentointi

Kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmien luonnoksiin Idän kyläjuhlilla kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 20.5.2023.  Tapahtumassa kaupunkilaiset kertoivat alueen suunnittelijoille mielipiteitään suunnitelmien luonnoksista. Suunnitelmat jäävät näytille Stoan aulaan.

Suunnitelmia kommentoitiin myös Kerrokantasi -palvelussa 5.6.2023 saakka. Kerrokantasi -verkkokysely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti

Vuorovaikutusvaiheessa suunnitelmista kerättiin kaupunkilaisten mielipiteitä ja niistä on nyt koostettu yhteenveto.

Alla olevassa raportissa on kooste Stoan aulassa järjestetystä tilaisuudesta, Kerrokantasi -kyselyn tuloksista, kaupungin kirjaamoon lähetetyistä mielipiteistä sekä viranomaisten kannanotoista.

Tutustu tästä Puotilan metroaseman alueen vuorovaikutuksen ja mielipiteiden yhteenvetoon! 

Tulevaisuudessa katunäkymä Vanhanlinnantorilta Puotilan metroaseman läntisen sisäänkäynnin ympäristöstä voi näyttää tältä. Korkeimmat rakennukset ovat metron sisäänkäynnin ympärillä.
Tulevaisuudessa katunäkymä Vanhanlinnantorilta Puotilan metroaseman läntisen sisäänkäynnin ympäristöstä voi näyttää tältä. Korkeimmat rakennukset ovat metron sisäänkäynnin ympärillä.

Lisää tietoa suunnittelusta

Kaupunki järjesti kansainvälisen ideakilpailun, jonka nimi oli Itä-Helsingin keskusta. Kilpailu ratkesi vuonna 2020.  Kaupunki on jatkanut alueen suunnittelua yhdessä niiden työryhmien kanssa, jotka tulivat kilpailussa ensimmäiselle ja toiselle sijalle.

Suunnitteluperiaatteissa kerrotaan, mitkä ovat alueen suunnittelun tärkeimmät tavoitteet seuraaville vuosille.  

Kaupunki teki suunnitteluperiaatteet Itäkeskuksen ja sen ympäristön alueelle vuonna 2022. Poliitikot eli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi periaatteet.

Kaupunginhallitus päätti lokakuussa 2022, että se varaa alueen Itis Siti -toimijoille. Ne saavat jatkaa rakennusten ja niiden ympäristön suunnittelua kaupungin maalle. Suunnitelmien täytyy olla valmiita viimeistään vuoden 2025 lopussa.

OAS tarkoittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Se on suunnitelma, jossa kerrotaan:

  • Miksi asemakaava laaditaan
  • Miten kaavoitus etenee
  • Missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa

Puotilan metroaseman alueen suunnitelmaan sekä muuhun aineistoon voi tutustua toukokuusta 2023 lähtien.

Kaupunkilaiset pääsivät tutustumaan Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmien luonnoksiin Idän kyläjuhlilla kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 20.5.2023.  Tapahtumassa kaupunkilaiset kertoivat suunnittelijoille mielipiteitään suunnitelmien luonnoksista. Suunnitelmat jäävät näytille Stoan aulaan.

Suunnitelmia kommentoitiin myös Kerrokantasi -palvelussa 5.6.2023 saakka. Kerrokantasi -verkkokysely(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  • Vuonna 2024 Puotilan metroaseman alueen kaavaehdotus esitellään poliitikoille eli kaupunkiympäristölautakunnalle. Sen jälkeen kaupunkilaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ehdotuksesta.
  • Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta.
  • Mielipiteet ja lausunnot otetaan huomioon ja kaavaehdotukseen voidaan tehdä muutoksia niiden perusteella.
  • Muutettu kaavaehdotus ja palautteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.
  • Kaava käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/puotilanmetris.