Magasinstrandens internationella kvalitets- och koncepttävling

Helsingfors stad startade en tävling för att hitta en partner för utvecklande och genomförande av Magasinstranden i Södra hamnen. I fortsättningen utvecklas Magasinstranden som en del av promenadcentrumet, som strandrutt längs Helsingfors stränder samt som plats för det nya arkitekturs- och designmuseet. Tävlingen var en tudelad kvalitets- och koncepttävling som var riktad till inhemska och internationella aktörer inom byggs- och fastighetsbranschen. Vinnaren av tävlingen tillkännagav på 24 november 2022. Till vinnare utsågs förslag Saaret av Konsortium Gran-gruppen.
Saaret, näkymä rantareitillä.

Förslag Saaret vann Magasinstrandens tävling

Vinnaren av den internationella kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden i Södra hamnen är Konsortium Gran-gruppens tävlingsbidrag Saaret.

Se inspelningen: Prisutdelning i kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden(Länk leder till extern tjänst)

Vinnarbidraget Saaret ansågs ha en lyckad stadsbild och arkitektur samt skapa en balanserad fortsättning på Helsingfors havsnära centrum. Det vinnande arbetet respekterar området historiska värden och kulturmiljö, samtidigt som det skapar ett nytt unikt lager som en del av nationallandskapet.

Till det vinnande arbetets fördel ansågs att det ansluter till den omgivande stadsstrukturen i Gardesstaden, Ulrikasborg och Brunnsparken samt framhäver insiktsfullt utsikterna som öppnar sig från området mot centrums landmärken och havsnära landskap. Planen med sin högklassiga landskapsarkitektur sammanlänkas som en del av helheten och skapar nya offentliga utomhusutrymmen i området för stadsbornas bruk.

I Magasinstranden byggs en trivsam serie av strandplaner för att komplettera strandstråket som går längs Helsingfors udde. Skeppsbrogatan bildar ett urbant gatuutrymme, som grupperas av öppna platser samt utsikten mot Uspenskijkatedralen och havet.

Det vinnande bidraget har ett balanserat funktionellt koncept. Nybyggnadens restaurang-, affärs- och kontorslokaler samt hotell tillsammans med de planerade kulturlokalerna i skyddade Olympiaterminalen och Hamnhuset gör området attraktivt. Likaså kommer det nya arkitektur- och designmuseet som byggs i Magasinstranden locka ännu fler stadsbor och turister till området. Magasinstranden kopplas allt mer som en del av stadens centrum. I och med vinnarplanen utvecklas området till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder

Magasinstranden utvecklas till en funktionellt livlig, tilltalande och havsnära helhet som en del av Södra hamnens stränder

De fyra grupperingarna som valdes till det andra skedet av Magasinstrandens internationella kvalitets- och koncepttävling utarbetade sommaren 2022 preciserade tävlingsbidrag. Förslagen Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi och Saaret fanns framlagda och kunde kommenteras i webbtjänsten Säg din åsikt (Länk leder till extern tjänst) fram till slutet av augusti. Responsen från enkäten Säg din åsikt har lämnats in för kännedom till tävlingsjuryn, precis som i tävlingens första skede. Bedömningsarbetet inleddes i början av hösten och vinnaren av tävlingen tillkännagavs på 24 november 2022.

Tyngdpunkten i juryns bedömning ligger på planens helhetslösning och på hur idéplanen passar in i Södra hamnens landskap och dess värden. I bedömningen fästs uppmärksamhet också vid planernas stadsbildskvalitet, vid konceptets funktionalitet och genomförbarhet, vid kvaliteten på promenadmiljön och stadsrummet samt vid lösningar som främjar genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035. Att ta det nya arkitektur- och designmuseet, Gamla Saluhallen och hamnbyggnaden i beaktande som en del av helheten är också väsentligt.

Den grupp som vinner tävlingen fortsätter att planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med Helsingfors stad. Tävlingens vinnare blir även ansvarig för tomterna som utformas utifrån tävlingsbidraget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om genomförandeavtalet och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området. För det nya arkitektur- och designmuseets del ordnas en separat arkitekturtävling, som drar igång 2023.

Grupperna bakom tävlingsbidragen:

  • Ahti – Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU) 
  • Boardwalk – AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise) 
  • Makasiinipromenadi – South Harbour (NREP, SRV Group, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise, Suunnittelutoimisto Amerikka) 
  • Saaret – Konsortium Gran (Niam, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Magasinstranden utvecklas till en plats för gemensam trivsel för stadsborna

I enlighet med målen med tävlingen är Magasinstranden i fortsättningen en del av promenadcentrumet och strandrutten längs Helsingfors stränder samt platsen för det nya arkitektur- och designmuseet.

Målet är ett Magasinstranden som är upplevelserikt och har nära till vattnet, där kultur och fritid är kraftigt närvarande. Evenemangen, tjänsterna samt rutten som bjuder in till promenader i ett havslandskap främja utvidgningen av centrum till Södra hamnen och ökar på så sätt också livskraften för företagen i området.

Med Magasinstrandens kvalitets- och koncepttävling eftersöker man den bästa helhetsplanen. Det är möjligt att för området föreslå kultur-, service-, affärs- och annat kontorsbyggande, dock inte boende. Tävlingen omfattar även området som planeras för arkitektur- och designmuseet och dessutom eftersträvar man mångsidiga funktioner som stöder museiverksamheten. Det egentliga byggandet av museet avgörs i ett senare skede och en separat arkitekturtävling ordnas om det.

Nuförtiden används området huvudsakligen för terminalfunktioner och parkering i hamnen men det ändras till en strandrutt och ett stadsrum som är offentliga och trivsamma. Salutorget förenas i fortsättningen med Brunnsparken och det blir lättare att nå havet. Det nya stadsrummet erbjuder även möjligheter för icke-kommersiell vistelse och beaktar de olika åldersgrupperna och stadsbornas mångsidiga behov. Olympiaterminalens område befrias huvudsakligen för annan användning då man i fortsättningen reser till Tallinn från Västra hamnen. Trafiken med internationella kryssningsfartyg samt möjligheten till trafik med snabba fartyg blir ändå kvar i området. Trafiken till Stockholm blir kvar på Skatudden.