Hyppää pääsisältöön

Matkailutoimijan Helsinki

Helsingissä käy vuosittain useita miljoonia kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita, joiden vierailusta huolehtivat ja hyötyvät monenlaiset yritykset. Kaupunki tarjoaa tukea sekä verkostoitumismahdollisuuden matkailuliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja kehittää kaupunkia näiden kanssa houkuttelevaksi, turvalliseksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi.

Ulkokuva Iso Roobertinkadulta

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

Helsingin kaupunkikonsernin toimijoiden yhteinen ohjelma on tuotettu matkailu- ja tapahtuma-alojen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi vuosille 2022–2026. Sen kolme keskeistä strategista tavoitetta ovat:

  1. Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- ja tapahtumakaupunki
  2. Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla
  3. Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Yhteiset tavoitteet ohjaavat kaupunkikonsernin toimintaa siten, että toimenpiteistä hyötyvät matkailijat, asukkaat, tapahtumakävijät, paikalliset yritykset ja muut toimijat. 

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022-2026 (pdf)

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma toimenpiteet ja mittarit (pdf)

HKI matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 22-26 kansi

Tutkimukset ja tilastot matkailusta Helsingissä

Ilmakuva Helsingistä kattojen yltä
Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin matkailuun liittyvät tutkimukset ja tilastotiedot löytyvät toistaiseksi vanhalta hel.fi-sivustolta dokumenteista, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. 

Tutkittua tietoa