Matkailutoimijan Helsinki

Helsingissä käy vuosittain useita miljoonia kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita, joiden vierailusta huolehtivat ja hyötyvät monenlaiset yritykset. Kaupunki tarjoaa tukea sekä verkostoitumismahdollisuuden matkailuliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja kehittää kaupunkia näiden kanssa houkuttelevaksi, turvalliseksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi.

People on a bridge.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

Helsingin kaupunkikonsernin toimijoiden yhteinen ohjelma on tuotettu matkailu- ja tapahtuma-alojen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi vuosille 2022–2026. Sen kolme keskeistä strategista tavoitetta ovat:

  1. Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- ja tapahtumakaupunki
  2. Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla
  3. Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Yhteiset tavoitteet ohjaavat kaupunkikonsernin toimintaa siten, että toimenpiteistä hyötyvät matkailijat, asukkaat, tapahtumakävijät, paikalliset yritykset ja muut toimijat. 

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 (pdf)

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 2022–2026 toimenpiteet ja mittarit (pdf)

Toimintaohjelman etenemisestä raportoidaan vuosittain Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle:

Toimintaohjelman tilannekatsaus 2023

Toimintaohjelman tilannekatsaus 2024

HKI matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 22-26 kansi

Helsingin matkailupäällikkö

Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen Kuva: Sakari Röyskö
Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen Kuva: Sakari Röyskö

Nina Vesterinen, matkailupäällikkö
040 635 4508
nina.vesterinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)