Helsingfors turism och destinationstjänster

Business Helsingfors enhet för turism och destinationstjänster stöder dig genom att främja utvecklingen av stadens turism och verksamhetsmiljö hållbart och smatt i samarbete med turismens ekosystem. Dessutom ansvarar enheten för turistinformationen, satsar på ökning av internationellt samarbete samt främjande av turismprodukter, branschens innovationer, digitalisering och informationsbaserat ledarskap. Helsingfors stads internationella turismmarknadsföring ansvaras av Helsinki Partners.

Läs mer om vad enheten för turism och destinationstjänster gör.

Kontaktuppgifterna till våra experter kan du söka i tjänsten numerot.hel.fi: 

Enheten för turism och destinationstjänster(Länk leder till extern tjänst)