Renoveringar påverkar spårtrafiken – Järnvägstorgets metrostation stängd över sommaren

Från början av juni till början av september är Järnvägstorgets metrostation stängd, och metron trafikerar två olika sträckor: från Kampens station mot väst och från Helsingfors universitets metrostation mot öst. Det förekommer också tillfälliga ändringar på metrosträckan till Mellungsbacka och i tågtrafiken under 2024. Under arbeten körs ersättningstrafik.
Människor och tunnelbanetåg vid Järnvägstorgets metrostation.
Järnvägstorgets metrostation är stängd under arbeten från början av juni till början av september. Bild: Stadstrafik Ab

Grundrenoverings- och underhållsarbeten är nödvändiga i och med att metrosystemet åldras. Arbetena görs så att kollektivtrafiken ska fungera även i framtiden och dessutom smidigare. För arbetena vid metrosträckan svarar Stadstrafik Ab som ansvarar för metrotrafiken och metrons underhåll.

Den största tillfälliga ändringen i metrotrafiken beror på brandsäkerhetsarbeten som görs på Järnvägstorgets metrostation. I och med arbeten förbättras brandsäkerheten på Järnvägsstationens metrostation och samtidigt säkerställs en ännu smidigare trafik. Det görs också andra förbättringsarbeten vid Järnvägsstationens metrostation.

På grund av arbeten är det stopp i metrotrafiken på Järnvägstorgets metrostation 3.6–1.9 och Järnvägstorgets metrostation är stängd. Metron kör mellan Helsingfors universitet och östra Helsingfors samt mellan Kampen och Stensvik. På sträckan mellan Helsingfors universitet och Kampen kör endast spårvagnar.

Ändringar också på sträckan Östra centrum–Mellungsbacka

Metron trafikerar inte Mellungsbacka i östra Helsingfors 3.6–8.9. Metro som vanligt kör ända till Mellungsbacka har antingen Östra centrum, Kvarnbäcken eller Gårdsbacka som ändstation beroende på arbeten. Bussar som ersätter metron trafikerar sträckan Östra centrum–Mellungsbacka eller Gårdsbacka–Mellungsbacka beroende på vilken sträcka metron kan trafikera.

Dessa tillfälliga ändringar i östra Helsingfors beror på flera olika arbeten. Mellungsbacka metrobro grundrenoveras och plattformsområdet vid Gårdsbacka metrostation repareras som en del av reparationen av hela stationen. Det görs också växelarbeten på sträckan Östra centrum–Mellungsbacka samt andra broarbeten.

Metrostationerna är stängda enligt följande: Järnvägstorget 3.6–1.9, Mellungsbacka 3.6–8.9, Gårdsbacka 24.6–4.8 och Kvarnbäcken 8.7–4.8.

Ersättningstrafik kommer att organiseras

Ersättande kollektivtrafik ordnas i östra Helsingfors. Spårvagnstrafik körs tätare på sträckan Helsingfors universitet och Kampen.

Metron kör i sommar enligt följande:

3–23.6: Mellungsbacka och Järnvägstorgets metrostationer stängda
Helsingfors universitet – Gårdsbacka (turtäthet 10 min), Helsingfors universitet – Nordsjö (turtäthet på 10 min), på sträckan Helsingfors universitet – Östra centrum turtäthet 5 min.
Kampen–Stensvik (turtäthet 6 min, utanför rusningstid 7,5 min)

24.6–7.7: Mellungsbacka, Gårdsbacka och Järnvägstorgets metrostationer stängda
Helsingfors universitet – Kvarnbäcken (turtäthet 10 min), Helsingfors universitet – Nordsjö (turtäthet på 10 min), på sträckan Helsingfors universitet – Östra centrum turtäthet 5 min.
Kampen–Stensvik (turtäthet 6 min, utanför rusningstid 7,5 min)

8.7–4.8: Mellungsbacka, Gårdsbacka, Kvarnbäcken och Järnvägstorgets metrostationer stängda
Helsingfors universitet – Östra centrum (turtäthet 10 min), Helsingfors universitet – Nordsjö (turtäthet på 10 min), på sträckan Helsingfors universitet – Östra centrum turtäthet 5 min.
Kampen–Stensvik (turtäthet 6 min, utanför rusningstid 7,5 min)

5.8–1.9: Mellungsbacka och Järnvägstorgets metrostationer stängda
Helsingfors universitet – Gårdsbacka (turtäthet 10 min), Helsingfors universitet – Nordsjö (turtäthet på 10 min), på sträckan Helsingfors universitet – Östra centrum turtäthet 5 min.
Kampen–Stensvik (turtäthet 6 min, utanför rusningstid 7,5 min)

2–8.9: Mellungsbacka metrostation stängd
Gårdsbacka-Hagalund (normal tidtabell)
Nordsjö-Stensvik (normal tidtabell)

Spårvagnar fortsätter köra undantagsrutter på grund av förnyelse av Mannerheimvägen

Arbetena på Mannerheimvägen fortsätter år 2024 och spårvagnarna fortsätter trafikera de nuvarande undantagsrutterna. Vi förbereder oss för nya undantagsrutter sommaren och hösten 2024 när arbetena på Mannerheimvägen går in i ett nytt skede på sträckan mellan Helsingegatan och Grejusgatan.

Tillfälliga ändringar i tågtrafiken på kustbanan, stambanan och ringbanan

Den största förändringen är från Alberga mot väst där det är stopp i tågtrafiken under fem veckor fr.o.m. 24.6. Tågen ersätts av bussar. Också i tågtrafiken mellan Alberga och Kyrkslätt samt Sjundeå kommer det att vara några trafikavbrott på 1–2 dagar under veckosluten i maj och september. Tågen ersätts av bussar. De tillfälliga ändringarna beror på utbyggnaden av Esbo stadsbana som kommer att pågå under flera år. I framtiden går stadsbanan ända till Köklax i stället för Alberga.

På stambanan har tågen glesare trafik 2.4–26.10 på grund av växelarbeten i Dickursby. Arbetena påverkar framförallt K-tågen. Helsingforsregionens trafik informerar om ändringar i tågtrafiken senare.

Du kan få information om ersättningstrafiken  via HSL.fi(Länk leder till extern tjänst) och HSL-appen(Länk leder till extern tjänst). Du kan söka dina egna rutter i Reseplaneraren som alltid visar de aktuella rutterna.