Målsättningar för regeringsprogrammet 2023

Med sina målsättningar för regeringsprogrammet strävade Helsingfors efter att påverka de riktlinjer som den regering som bildades efter riksdagsvalet 2023 skulle dra upp.

Våra målsättningar lyfte fram åsikter och åtgärdsförslag i de frågor som är viktiga för stadens framgång under nästa valperiod . 

De frågor som Helsingfors önskar att staten förbinder sig till är viktiga inte bara för Helsingfors utan också för hela Finland. Hösten 2023 tog Helsingfors tillsammans med Finlands största städer ställning till regeringsprogrammet och kommer att satsa på målsättningarna även framöver.

Nyhet 7.9.2023: Regeringsprogrammet möjliggör hållbar tillväxt för städerna – verkställandet avgör 

Bekanta dig med materialet om målsättningarna för regeringsprogrammet nedan.

Helsingfors målsättningar för regeringsprogrammet 2023

Helsingfors strävade efter partnerskap och samarbete med nästa regering. En stark huvudstad gagnar hela Finland: När resurserna, tillgången på arbetskraft och trafikförbindelserna i Helsingfors stad är i ordning kan huvudstaden förse sina 650 000 invånare med tjänster, samt verka för att stärka välfärden i hela Finland och även vara ett centrum för vetenskap och forskning.

Helsingfors stads målsättningar avseende regeringsprogrammet 2023 består av fyra huvudteman och de 22 mål som finns ingår i dem. 

Bekanta dig med de gemensamma målsättningarna för regeringsprogrammet 2023

Utöver Helsingfors stads egna målsättningar samarbetar Helsingfors med huvudstadsregionens kommuner, de sex största städerna och C21-städerna.

Genom huvudstadsregionens, dvs. Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas gemensamma målsättningar för regeringsprogrammet söks effektiva gärningar och starkt partnerskap av staten för att stärka regionens tillväxt och investeringsförmåga samt förbättra kompetensen, tillgången till arbetskraft och attraktionskraften i regionen. Dessa behövs för att huvudstadsregionen har möjlighet att lösa nationellt betydande utmaningar samt fungera som ett lokomotiv för den ekonomiska tillväxten i hela Finland. 

 

Läs mer om målsättningar (pdf)

De sex största städerna i Finland föreslår i sina målsättningar för regeringsprogrammet att stärka partnerskapet mellan städer och stat och att skapa en ny samarbetsmodell mellan städer och stat. Genom det långsiktiga partnerskap som alliansen ger, kommer storstädernas roll att öka när det gäller att stärka Finlands välstånd och ekonomiska tillväxt.

Med de sex största städernas mål för regeringsprogrammet vill man också finna lösningar på bristen på kompetent personal, förtydliga statsandelssystemet, samt göra framsteg inom hållbar tillväxt och den gröna och digitala omställningen.

De sex största städerna är Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborg.

De sex största städernas mål för regeringsprogrammet 2023 (pdf)

De 21 största städerna i Finland vill genomföra ett resultatrikt samarbete med den kommande regeringen och arbeta tillsammans för hela Finlands bästa. 

C21-stadsdirektörernas mål för regeringsprogrammet betonar förtroende för städerna och ett genuint partnerskap, oro för resursernas tillräcklighet för att lösa utmaningar i världsklass samt bekämpning av klimatförändringen. 

Till C21-nätverket hör förutom Helsingfors även Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå.

Läs mer om målsättningar (pdf)