Hallitusohjelmatavoitteet 2023

Hallitusohjelmatavoitteilla pyrittiin vaikuttamaan kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen linjauksiin.

Tavoitteilla tuotiin esiin näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia niistä kysymyksistä, jotka ovat kaupungin menestymisen näkökulmasta tärkeitä seuraavalla vaalikaudella.

Asiat, joihin Helsinki toivoo valtiolta sitoutumista, ovat merkityksellisiä Helsingin lisäksi koko Suomelle. Syksyllä 2023 Helsinki otti Suomen suurimpien kaupunkien kanssa kantaa hallitusohjelmaan, ja tavoitteisiin tullaan panostamaan myös jatkossa.

Uutinen 7.9.2023: Hallitusohjelma mahdollistaa kaupunkien kestävän kasvun – toimeenpano ratkaisee

Tutustu alla Helsingin hallitusohjelmatavoitteiden aineistoon.

Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023

Helsinki tavoitteli seuraavalta hallitukselta kumppanuutta ja yhteistyötä. Vahva pääkaupunki on koko Suomen etu: Kun Helsingin resurssit, työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet ovat kunnossa, voi pääkaupunki vastata 650 000 asukkaansa palveluista sekä toimia koko Suomen hyvinvoinnin vahvistajana ja myös tieteen ja tutkimuksen keskuksena.

Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 koostuvat neljästä pääteemasta ja niiden alle sijoittuvista 22 tavoitteesta.

Tutustu yhteisiin hallitusohjelmatavoitteisiin 2023

Helsingin kaupungin omien tavoitteiden lisäksi Helsinki tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien, kuuden suurimman kaupungin sekä C21-kaupunkien kanssa. 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten, yhteisillä hallitusohjelmatavoitteilla haetaan valtiolta vaikuttavia tekoja ja vahvaa kumppanuutta seudun kasvun ja investointikyvyn vahvistamiseksi sekä alueen osaamisen, työvoiman saatavuuden ja houkuttelevuuden parantamiseksi. Näitä tarvitaan, jotta pääkaupunkiseudulla on mahdollisuudet ratkoa kansallisesti merkittäviä haasteita sekä toimia roolissaan koko Suomen talouskasvun moottorina. ​

 

Tutustu tavoitteisiin (pdf)

Pääkaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteiden 2023 esittelymateriaali (pdf)

Suomen kuusi suurinta kaupunkia esittävät hallitusohjelmatavoitteissaan kaupunkien ja valtion välisen kumppanuuden vahvistamista ja uudenlaisen yhteistyömallin muodostamista kaupunkien ja valtion välille. Allianssin tuoman pitkäjänteisen kumppanuuden avulla suurten kaupunkien rooli koko Suomen hyvinvoinnin ja talouskasvun vahvistajina kasvaa.

Kuuden suurimman kaupungin hallitusohjelmatavoitteilla halutaan vaikuttaa myös osaajapulan ratkaisuihin, valtionosuusjärjestelmän selkeyttämiseen sekä kestävän kasvuun ja vihreän ja digitaalisen siirtymän etenemiseen.

Kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu.

Kuuden suurimman kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 (pdf)

Kuuden suurimman kaupungin hallitusohjelmatavoitteiden 2023 esittelymateriaali (pdf)

Suomen 21 suurinta kaupunkia haluavat toteuttaa tuloksekasta yhteistyötä tulevan hallituksen kanssa ja toimia yhdessä koko Suomen parhaaksi. 

C21-kaupunkien kaupunginjohtajien hallitusohjelmatavoitteissa painottuvat luottamus kaupunkeihin ja aito kumppanuus, huoli resurssien riittävyydestä maailmanluokan haasteiden ratkaisemiseen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. 

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo.

Tutustu tavoitteisiin (pdf)

C21-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteiden 2023 esittelymateriaali (pdf)