Regeringsprogrammet möjliggör hållbar tillväxt för städerna – verkställandet avgör

De största städerna i Finland har en avgörande roll när det gäller att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. De investerar och utvecklar internationella tillväxtmiljöer, utbildar experter och spelar en betydande roll både inom landet och internationellt när det gäller att bygga upp framtidens hållbara samhällen.
Helsingfors stadshus. Bild: Sakari Röyskö
Helsingfors stadshus. Bild: Sakari Röyskö

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, som publicerades i juni, har städerna en mer framträdande roll än förut. I programmet identifieras städernas särdrag och individuella behov, det uttrycks en vilja att underlätta städernas normer och att utnyttja städernas styrkor och livskraft bland annat genom att göra det möjligt för olika kommuner av olika storlek att differentiera sina uppgifter.

Allt detta utgör goda utgångspunkter för främjande av hållbar tillväxt i städerna. För att goda mål ska kunna förverkligas krävs också raskt genomförande och framskridande, intensiv växelverkan och äkta kompanjonskap med städerna samt att man fäster uppmärksamhet också vid de negativa effekter som genomförandet av programmet medför för städerna och deras invånare. Regeringsprogrammets sammanlagda verkan på städerna beror därför på genomförandet av regeringsprogrammet.

Tillräckliga resurser för att övervinna utmaningar av världsklass

Under denna regeringsperiod ska städerna och staten bygga upp ett ömsesidigt förtroende och fungerande samarbetspraxis: inte endast för att övervinna de största utmaningarna under vår tid, utan också för att främja ny tillväxt och nya innovationer. Kommunernas och städernas ställning förändrades som en följd av vårdreformen och bildandet av välfärdsområdena. Detta ger den nya regeringen en möjlighet att omvärdera stadspolitiken och städernas roll. C21-städerna betonar kompanjonskap, frihet och skapande av möjligheter i framtidens stadspolitik.

Här behöver vi också resurser – och konkreta åtgärder. I den pågående reformen av kommunernas statsandelssystem och finansiering är det väsentligt att identifiera städernas betydelse för hela samhällsekonomin. I det arbetet är det viktigt att hålla fast vid den princip som också skrivits in i regeringsprogrammet, enligt vilken en så stor andel som möjligt av de skatteintäkter som uppkommer på städernas område ska förbli i städernas egen användning. Hela landet drar nytta av att städernas tillväxt stöds och deras investeringsförmåga stärks.

Kompanjonskapet kommer bäst till uttryck när man arbetar tillsammans. Både i finansieringsreformen och andra reformer som påverkar städerna är det bra att utnyttja möjligheten att föra dialog. Vi är särskilt glada över regeringens viljeyttring att avveckla normer och förbinder oss för egen del att ta fram konkreta förslag för den diskussionen. C21-städerna ställer gärna sin sakkunskap till förfogande i beredningen.

Mer kunnig arbetskraft och internationella stadsbor

Bristen på arbetskraft och tillgången till kunnig personal är en utmaning för hela Finland både inom den offentliga och privata sektorn men problemet är särskilt stort i de växande stadsregionerna. Ett sätt att lösa problemet med arbetskraftsbristen i Finland är med hjälp av internationell arbetskraft. Det krävs konkreta åtgärder och ekonomiska resurser för att locka arbetstagare från utlandet, integrera dem och erbjuda tjänster.

Vi stadsdirektörer i C21-städerna är oroade över de effekter som regeringsprogrammets formuleringar har på de stadsbor som redan bor i Finland och på Finlands rykte och attraktivitet bland internationella experter. Vi önskar att regeringen noggrant överväger verkställandet av regeringsprogrammets formuleringar om invandring. Framtidens utmaningar kan inte övervinnas med endast inhemska krafter.

C21-nätverket består av de 21 största städerna i Finland. I de här städerna bor över hälften av landets invånare och uppskattningsvis 60 procent av befolkningen före utgången av år 2040.

Borgmästare Juhana Vartiainen, Helsingfors
Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo
Borgmästare Kalervo Kummola, Tammerfors
Stadsdirektör Pekka Timonen, Vanda
Stadsdirektör Seppo Määttä, Uleåborg
Borgmästare Minna Arve, Åbo
Stadsdirektör Timo Koivisto, Jyväskylä
Stf. stadsdirektör Mika Mäkinen, Lahtis
Stadsdirektör Soile Lahti, Kuopio
Stadsdirektör Marita Toikka, Kouvola
Stadsdirektör Lauri Inna, Björneborg
Stf. stadsdirektör Jenni Jokela, Joensuu
Stadsdirektör Kimmo Jarva, Villmanstrand
Stadsdirektör Olli-Poika Parviainen, Tavastehus
Stadsdirektör Tomas Häyry, Vasa
Stadsdirektör Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi
Stadsdirektör Jaakko Kiiskilä, Seinäjoki
Stadsdirektör Janne Kinnunen, S:t Michel
Stadsdirektör Esa Sirviö, Kotka
Stadsdirektör Anna-Kristiina Korhonen, Salo
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, Borgå