Livsmedelsrådgivning

Vi ger råd och vägledning i ärenden kring livsmedel och om livsmedelsverksamhet. Du kan också kontakta oss om du vill anmäla ett ärende kring livsmedelshygien i en livsmedelslokal i Helsingfors, till exempel bristfällig hygien i en restaurang eller butik eller misstänkt matförgiftning.

Vi betjänar dig via e-post: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi

Vi ger rådgivning i ärenden kring livsmedelsverksamhet och -säkerhet till livsmedelsföretag och kommuninvånare. Också andra myndigheter kan kontakta vår rådgivningstjänst.

Du kan kontakta oss till exempel när du
- behöver rådgivning om livsmedelshygien eller en livsmedelslokal.
- planerar att starta livsmedelsverksamhet och behöver rådgivning eller ett utlåtande om lokalens lämplighet.
- vill göra anmälningar i anslutning till livsmedelsverksamhet.
- misstänker att du fått matförgiftning.
- vill anmäla ett missförhållande i ett livsmedel eller i en restaurang, butik eller någon annan livsmedelslokal.
- Om du misstänker bedrägeri eller missbruk i livsmedelsverksamhet.

Serviceställen

11 serviceställen

Finska arbetarinstitutet, Helsingfors

Adress: Helsingegatan 26, 00530 Helsingfors

Fostrans- och utbildningssektorn, förvaltning

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors

Helsingfors arbis

Adress: Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors
Helsingfors stadshus sett framifrån.

Helsingfors stads registratorskontor

Adress: Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

Helsingfors sysselsättningstjänster, Böle

Adress: Bangårdsvägen 7, 00520 Helsingfors

Helsingfors sysselsättningstjänster, Östra centrum

Adress: Kundgatan 3A, 00930 Helsingfors
International House Helsingin sisätiloja.

Helsingfors-info - International House Helsinki

Adress: Fågelviksgränden 2 D, 2. vån. Helsinki, 00530 Helsingfors