Lopetetaan väkivalta yhdessä!

Kenenkään ei tarvitse sietää väkivaltaa, ei myöskään läheisten tekemänä.

Tukea ja apua on saatavilla sekä lähisuhteissaan väkivaltaa kokeneille että väkivaltaa käyttäneille. Apua tarjoavat esimerkiksi kaupunki, järjestöt ja poliisi. Tuki ja apu voi olla henkilökohtaista tai vaikka vertaistukea ryhmissä. Jokaiselle löytyy sopiva tuen muoto.

Tällä sivulla

Mitä palveluja ja apua on saatavissa?

Kaupungin tarjoamat palvelut

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki on tarkoitettu lapsille ja perheille, joilla on vaikeasti kuormittava elämäntilanne ja tuen tarve. Palvelujen tarvetta arvioidaan, jotta lapsi tai perhe saisi sopivan avun.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lastensuojelu

Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista.

Miten ja milloin yhteys lastensuojeluun

Sosiaalipalvelut

Saat apua kaikenlaisiin haastaviin elämäntilanteisiin.

Sosiaalineuvonta

Saat ammattilaiselta apua myös ilman ajanvarausta. Sosiaalineuvonta palvelee arkisin kello 9–16 numerossa 09 310 44400 (Linkki aloittaa puhelun) (Linkki aloittaa puhelun).

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen neuvontapuhelin palvelee arkisin p. 09 310 37577 (Linkki aloittaa puhelun) (Linkki aloittaa puhelun). Helsingin maahanmuuttoyksikkö sijaitsee Kalasatamassa osoitteessa Työpajankatu 14 A.

Terveyspalvelut

Terveysasioissa ensisijainen hoitopaikkasi on terveysasema.

Terveysasemien palvelut

Seniori-info

Neuvontaa ja palveluohjausta arkisin klo 9–15, p. 09 310 44556 (Linkki aloittaa puhelun) (Linkki aloittaa puhelun). Kysy tarvittaessa myös väkivallasta. Seniori-info palvelee yli 65-vuotiaita helsinkiläisiä ja heidän omaisiaan.  

Palvelukeskukset

Palvelukeskukset ovat matalan kynnyksen kohtauspaikkoja ikääntyneille ja työttömille helsinkiläisille. Ota tarvittaessa väkivalta puheeksi ammattilaisen kanssa.

Palvelukeskustoiminta

Järjestöjen ja muiden toimijoiden palvelut

Nollalinja

Nollalinja on ympärivuorokautinen puhelinpalvelu lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeville. Palveluun voi soittaa anonyymisti: omaa nimeään ei tarvitse kertoa eikä puheluun vastaava päivystäjä näe soittajan numeroa. Puhelu ei näy myöskään puhelinlaskun erittelyssä. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005 (Linkki aloittaa puhelun) (Linkki aloittaa puhelun).

Nollalinja (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Naisten linja

Naisten Linja tarjoaa tukea kaiken ikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Luottamuksella ja myös anonyymisti, puhelimitse, netissä ja vertaisryhmissä.

Naisten linja (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Monika-Naiset

Monika-Naiset liitto ry kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille.

Monika-Naiset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksestä löytyy tukea ja neuvontaa rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Myös maksuttomia tukihenkilöitä. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.

Rikosuhripäivystys (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Seri-tukikeskus

Naistenklinikan Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Kyse on matalan kynnyksen palvelusta, johon voit hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana kuukauden sisällä tapahtuneesta.

Seri-tukikeskus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sophie Mannerheimin turvakoti

Sophie Mannerheimin turvakoti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen ylläpitämä ympärivuorokautinen, kodinomainen paikka, missä väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut henkilö saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi.

Sophie Mannerheimin turvakoti (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Turvaverkko Helsinki

Turvaverkko Helsinki on pääkaupunkiseudulla toimiva matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille aikuisille ja/tai lapsille. Turvaverkko Helsinki tarjoaa ammatillista tukea ja tietoa väkivaltakokemuksista selviytymiseen. Palvelu on asiakkaalle ja ohjaavalle kunnalle maksuton. Apua tarvitseva voi ottaa suoraan yhteyttä Turvaverkko Helsinkiin.

Turvaverkko Helsinki  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Työskentely perustuu asiakkaan omaan haluun työskennellä eroon väkivaltaisuudestaan. Sivustolta löytyy yhteystiedot tapaamisen sopimista varten.

Lyömätön Linja (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Miehen Linja

Palvelemme Suomeen muuttaneita miehiä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheissään. Miehen Linja on erikoistunut kulttuurisensitiiviseen miestyöhön.

Miehen Linja (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Maria Akatemia

Tukea naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään tai työyhteisöissään väkivallan eri muotoja ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Maria Akatemia  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pääkaupungin turvakoti ry

Yhdistyksellä on Helsingissä kaksi ja Espoossa yksi turvakoti. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea.
Turvakodin jälkeiseen vaiheeseen on mahdollista saada tukea Asumisyksikkö Kilpolan tuetun asumisen palvelussa.
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä tarjotaan väkivaltatyön avopalveluita eli keskusteluapua lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän lapsilleen. Pariskunnat saavat apua myös yhdessä.

Pääkaupungin turvakoti ry (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Mieli ry:n kriisipuhelin 24/7

MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 (Linkki aloittaa puhelun) (Linkki aloittaa puhelun) suomen kielellä 24/7.  Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Mieli ry:n kriisipuhelin 24/7 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nettiturvakoti

Nettiturvakodista löydät apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan kellon ympäri. Palvelusta saat tietoa, vertaistukea ja keskusteluapua ongelmiisi. Löydät nopeasti hädän hetkellä yhteystiedot eri kaupunkien turvakoteihin.

Nettiturvakoti (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

MLL Nuortennetti

Nuortennetissä nuoret keskustelevat ikätovereidensa kanssa sekä tarvittaessa saavat aikuisten apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Mistä apua? – osiossa esitellään laajasti ammatillisia auttajatahoja joihin nuoria ohjataan olemaan yhteydessä.

MLL Nuortennetti (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Poikien Talo (Helsingin kaupunki)

Poikien Talo on turvallinen, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa, avoin yhteisö 10–28-vuotiaille pojille, miehille ja poikana olemista pohtiville. Poikien Talon tarkoituksena on tukea sinua tavalla, jonka itse koet parhaaksi, voidaksesi elää elämääsi omana itsenäsi kohti omia haaveitasi.

Poikien Talo (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tyttöjen Talo (Loisto Settlementti)

Tyttöjen Talo on tarkoitettu kaikille 10–29-vuotiaille tytöksi tai naiseksi identifioituville tai tyttöyttä itsessään pohtiville. Tyttöjen Talo tarjoaa tilaa vapaa-aikaan ja harrastuksia sekä apua ja tukea pohdintoihin tai vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Tyttöjen Talo (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen ja tietoisuuden lisääminen. Suvanto ry tarjoaa henkilökohtaista keskusteluapua väkivallan eri osapuolille, sekä vertaistukiryhmiä väkivallan uhreille Helsingissä ja Vantaalla.

Suvanto ry (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyö

Välitä! tarjoaa kriisiapua seksuaalista väkivaltaa kokeneille, sitä tehneille ja heidän läheisilleen. Apua annetaan puhelimitse, tapaamisissa sekä avoimissa ryhmächateissa verkkokriisikeskus Tukinetissa. Välitä!:n järjestämiin tukiryhmiin voi osallistua eri puolilta Suomea. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyö  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rakaskin ihminen voi satuttaa

Videolla ammattikoripalloilija Shawn Hopkins kertoo kampanjasta, jolla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten kokemaa ja näkemää lähisuhdeväkivaltaa.

Rakaskin ihminen voi satuttaa

Kenenkään ei tarvitse sietää väkivaltaa, ei myöskään omien läheisten tai perheenjäsenten tekemänä. Apua on saatavilla sekä väkivallan uhreille että sitä käyttäneille. Videolla ammattikoripalloilija Shawn Hopkins kertoo kampanjasta, jolla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten kokemaa ja näkemää lähisuhdeväkivaltaa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lahisuhdevakivalta sekä hel.fi/lähisuhdeväkivalta.