Helsingin verkkolukio

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja kaupungin yhteisen tarjonnan kautta.

Helsingin verkkolukion esittelyvideo

Kuva: Jussi Hellsten

Verkkolukion tarjonta

Helsingin verkkolukion tarjonta koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista. Voit suorittaa opintoja myös korkeakouluyhteistyönä sekä Stadin ammattiopiston ja työväenopiston kautta ja lukea nämä opinnot osaksi lukiotutkintoasi. Lisätietoa tarjonnasta ja eri opinnoista löydät yllä olevien linkkien kautta.

Verkkolukion koko tarjonta lukuvuonna 2023  - 2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin verkkolukion laatukäsikirja 2023-2024 (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kenelle verkkolukio on suunnattu?

Helsingin verkkolukioon ei voi hakea tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi. 

Voit osallistua Helsingin verkkolukion opintoihin, jos olet opiskelijana jossain seuraavista lukioista: Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin aikuislukio, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium tai Tölö gymnasiumin aikuiskoulutuslinja tai Vuosaaren lukio. 

Helsingin yksityisten lukioiden opiskelijat voivat suorittaa Helsingin verkkolukion opintoja vain, mikäli koulu on laatinut sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa.

Muiden kuntien opiskelijat eivät voi tällä hetkellä suorittaa Helsingin verkkolukion opintoja. 

Kuva: Maija Astikainen