Borgmästarna i Helsingfors och Tallinn träffas och deltar i projektet FinestTwins konferens i Tallinn

Projektet FinestTwins konferens ordnas i Tallinn 25–27.1.2023. Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen och Tallinns borgmästare Mihhail Kõlvart träffar varandra innan konferensen och drar upp riktlinjerna för samarbetet mellan Helsingfors och Tallinn för åren 2023–2024.
Tallinns borgmästare Mihhail Kõlvart och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen undertecknade en uppdaterad version av samarbetsavtalet vid sitt möte 8.4.2022.
Tallinns borgmästare Mihhail Kõlvart och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen undertecknade en uppdaterad version av samarbetsavtalet vid sitt möte 8.4.2022. Bild: Helsingin kaupunki / City of Helsinki

Tyngdpunkterna i samarbetet mellan Helsingfors och Tallinn kommer särskilt att ligga på hur innovationssamarbetet ska göras tätare, regionens attraktionskraft ökas och Östersjön må bättre. Förra gången borgmästarna diskuterade samarbetsavtalet var 22.4.2022.

– Det täta samarbetet mellan Helsingfors och Tallinn har som mål att främja de vardagliga sysslorna i städerna, såsom människornas, varornas och tjänsternas rörlighet. Målet är också att främja förutsättningarna för framgångsrik näringsverksamhet och att skapa något nytt. Nyskapande verksamhet kräver idérikedom och mångsidig kompetens och här fungerar tvillingstädernas utmärkta samarbete som en plattform också för nya internationella partnerskap”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Förutom det bilaterala mötet träffar borgmästarna även de regionala polischeferna i de båda städerna för att diskutera en intensifiering av säkerhetssamarbetet.

I Tallinn byggs spetsenheten Smart City Centre of Excellence som är gemensam för Helsingfors och hela Estland

FinEst Twins bygger i Tallinn en branschöverskridande spetsenheten som heter FinEst Centre for Smart Cities. Enheten involverar alla ledande aktörer och intressenter som verkar inom begreppet smarta städer i Estland och bildar nära och långvariga partnerskap på hög nivå för informationsutbyte, forskning och innovation med motsvarande aktörer i Helsingfors.

Projektet ger upphov till en betydande gränsöverskridande innovationsplattform för smarta städer. Målsättningen är bland annat att locka internationell kompetens och investeringar till den innovationsplattform som tvillingstäderna tillsammans utgör samt att fungera som en språngbräda för regionens kompetens och teknologilösningar internationellt. 
 

FinEst Twins

FinEst Twins är ett sjuårigt projekt som inleddes den 1 december 2019 och vars finansiering på 32 miljoner euro kommer från Horizon2020-programmet och resten från Estlands undervisningsministerium. I projektkonsortiet ingår Forum Virium Helsinki och Aalto-universitetet i Finland samt Estlands närings- och kommunikationsministerium och Tallinns tekniska högskola, som fungerar som projektkoordinator. Forum Virium ansvarar för en arbetshelhet på 1,67 miljoner euro där man bygger dataplattformen Urban Open Platform och skapar Living Lab för smart stadsutveckling.

FinestTwins-projektets årliga konferens 25–27.1.2023 är den tredje i ordningen. På konferensen presenteras flaggskeppsprojekt och forskningsidéer.