Staden sätter ytan av Stansviksvägen i skick

Ytan av Stansviksvägen i Degerö är gropig efter vintern och denna vecka sätter Helsingfors stad vägen i skick.
Stansviksvägen gropiga yta sätts i skick.  Bild: Helsingin kaupunki / Helsingfors stad
Stansviksvägen gropiga yta sätts i skick. Bild: Helsingin kaupunki / Helsingfors stad

Stansviksvägen är ett viktig stråk till Stansviks gård och rekreationsområden. Arbetena i april för att sätta vägytan i skick omfattar inte grävarbeten och de påverkar inte heller växtligheten.

Det tar cirka en dag att sätta vägytan i skick. Vädret kan påverka tidpunkten för arbetena.