Vinnaren i arkitekturtävlingen för Bilhuskvarteret bidraget Cabriolet

En utbyggnad planeras för Bilhuskvarteret i Kampen. Till vinnaren i arkitekturtävlingen om planeringen valdes ARCO Architecture Company med bidraget Cabriolet.
Havainnekuva rakennuksista.
Bild: ARCO Architecture Company

Målet för att utveckla Bilhuskvarteret är att effektivisera användningen av hela kvarteret, göra det mer funktionellt och liva upp området. Avsikten är att planera kontors- och affärslokaler för området som för närvarande fungerar som parkeringsplats och gata, och att utveckla verksamheten i kvarteret. Målet var att med hjälp av tävlingen hitta en planeringslösning som tar hänsyn till områdets särdrag och utgångsläge vad gäller stadsbilden, och som erbjuder ett högklassigt och intressant kvarter.

Tävlingen erbjöd intressanta lösningar som klart skilde sig från varandra för att utveckla Bilhuskvarteret. Juryn beslutade enhälligt välja bidraget ”Cabriolet” till arkitekturtävlingens vinnare. Det visade sig att företaget bakom bidraget är ARCO Architecture Company.

Vid bedömningen av tävlingen ägnade juryn uppmärksamhet åt hur målen, kraven och planeringsinstruktionerna i planeringsprogrammet beaktades. I sin bedömning framhävde juryn särskilt bidragets stadsbildsmässiga kvalitet, genomförbarhet samt utvecklingsbarhet. Hur planeringslösningen passar in i miljön ansågs viktigare än detaljernas funktionalitet. Bidragen publicerades även i webbtjänsten Säg din åsikt där stadsborna kunde ta del av och kommentera dem 13.3–27.3.2024. Juryn beaktade den respons som stadsborna hade gett vid bedömningen.

Planeringen av kvarteret fortsätter, och beredningen av en ändring av detaljplanen inleds utgående från det bidrag som vann tävlingen. Vid den fortsatta planeringen utvecklas lösningen såväl stadsbildsmässigt som funktionellt.

Arkitekturtävlingen inleddes i december 2023. Tävlingen arrangerades som ett samarbete mellan LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning och Helsingfors stad. Arkitekttävlingen arrangerades i form av en inbjudningstävling där de främsta byråerna inom branschen valdes ut. I tävlingen deltog ARCO Architecture Company, Arkkitehtitoimisto Opus, JKMM Arkkitehdit och PES-Arkkitehdit.