Valborg firas i år på Medborgartorget – Havis Amanda återvänder till Salutorget i augusti

Mösspåläggningen på valborgsmässoafton firas i år undantagsvis på Medborgartorget. Den älskade Havis Amanda-statyn rustas upp och kan därför inte få sin mössa på Salutorget. Studerande vid Konstuniversitetet bygger en ersättare som kan få mössan i stället, och som avtäcks på valborgsmässoafton.
Kansalaistori.
Bildtext: I år firar helsingforsarna valborgsmässoafton på Medborgartorget. Bild: Heimo Rättyä

Mösspåläggningen på Havis Amanda är en av de mest älskade valborgstraditionerna i Helsingfors. Eftersom Havis Amanda och det omgivande torget renoveras ordnas mösspåläggningen undantagsvis på Medborgartorget.  
Det är Konstuniversitetets studentkår som står i tur att ordna evenemanget. De bygger en ersättare som ska få mössan på Medborgartorget. Ersättaren avtäcks på valborgsmässoafton. Mösspåläggningsshowen kommer att inkludera element från Havis Amandas mer än hundraåriga historia. Studerande från Konstuniversitetet deltar med performanskonst, musik och bildkonst.

– Evenemangets huvudperson, den ursprungliga Havis Amanda-statyn, kommer på sitt sätt att vara starkt närvarande under mösspåläggningen”, avslöjar Suvi Vendelin, koordinator för Manta Crew, som består av konststuderande.

Både staden och de studerande uppmuntrar stadsborna att fira valborg på den nya platsen. 
– Jag väntar med spänning på de konststuderandes program på Medborgartorget på valborgsmässoafton. Som borgmästare välkomnar jag alla valborgsfirare även till årets mösspåläggning, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

– Medborgartorget ger oss konststuderande utrymme att göra en bra valborgsshow, och vi hoppas att allmänheten ska hitta till valborgsfirandet på Medborgartorget, fortsätter Vendelin.

Renoveringen av området kring Havis Amanda blir klar i augusti 
 

Havis Amandas renoveringsarbete pågår.
Renoveringsarbete pågår på torget där Havis Amanda brukar stå. Bild: Helsingin kaupunki

Den älskade 115-åriga statyn Havis Amanda rustas upp, och fontänhelheten och området kring den renoveras. Sprickor och hål i bronsen repareras och patineras. Dessutom görs en ytkonservering av bronsdelarna. HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för reparationen och konserveringen av statyhelheten. 

Sättningar i torgets yta åtgärdas, och den traditionella stenbeläggningen återställs efter arbetet. Samtidigt rustas fontänens teknik och rörledningar upp. Grävarbetena sker under uppsikt av en arkeolog med tanke på eventuella fynd av fornlämningar. Renoveringen av torget och konstverket blir klar i augusti 2024.