Stadsfullmäktige fattade beslut om detaljplaner för Degerö och Östra centrum

Vid sitt sammanträde den 24 i april godkände stadsfullmäktige en projektplan för Yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos verksamhetsställe i Böle.
Nothusuddens strand år 2008. Bild: Helsingin kaupunginmuseo / Juho Nurmi
Nothusuddens strand år 2008. Bild: Helsingin kaupunginmuseo / Juho Nurmi

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Degerö som gäller Nothusuddens villor och ett rekreationsområde som ligger i södra delen av Degerö, mittemot Sandhamn. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra boende året runt i områdets fyra kulturhistoriskt värdefulla villor.  Intill villorna anvisas byggrätt för ekonomibyggnader och villorna får tomter, varvid rekreationsområdet minskar något.

Detaljplaneändringen utarbetades, eftersom staden enligt sin lokalstrategi avstår från byggnader som den inte behöver för sina egna serviceändamål.

Nytt daghem och ny lekpark byggs i Östra centrum

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Itäkeskuksen peruskoulus och Itäkeskuksen lukios område. 

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ett nytt daghem och en ny lekpark i ett område där Itäkeskuksen peruskoulu och Helsingin kielilukios före detta skolhus är belägna. Dessutom blir det möjligt att bygga ut grundskolans skolhus, förbättra trafik- och parkeringsarrangemangen i området samt riva gymnasiebyggnaden och utveckla gymnasiets tomt så att till exempel idrottsbyggnader kan uppföras. Målet är att göra det möjligt att utveckla tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning och idrott samt att färdigställa det halvfärdiga landskapet.

Stadin ammattiopistos verksamhetsställe i Böle flyttar till Vallgård

Stadsfullmäktige godkände en projektplan för ombyggnad och funktionella ändringar av ersättande lokaler för yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos verksamhetsställe på Savolaxgatan. En detaljplaneändring för Savolaxgatans område i Böle är under beredning och området kommer att utvecklas under de närmaste åren. Därför behöver ersättande lokaler hittas för Stadin ammatti- ja aikuisopistos utbildning inom hår- och skönhetsbranschen före utgången av år 2025. De nya ersättande lokalerna byggs i en fastighet som staden äger i Vallgård.

Stadsfullmäktiges alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på sidan med stadsfullmäktiges handlingar.