Kajsatunneln öppnas den 4 maj – välkommen att fira öppningsceremonin!

Öppningsceremonin för Kajsatunneln firas lördag den 4 maj. Evenemanget inleds med borgmästare Juhana Vartiainens festtal på Medborgartorget klockan 12. Efter att bandet har klippts av kan man gå in i den nya tunneln cirka klockan 13.
Kaisantunnelin jalankulku- ja pyöräväylät.

En ny förbindelse för fotgängare och cyklister är värd en fest, eftersom den gör gång- och cykeltrafiken smidigare mellan Kajsaniemiparken och Medborgartorget. Gång- och cykeltunneln förkortar resan från den ena sidan av järnvägen till den andra med cirka 600 meter, och därtill behöver den som använder tunneln inte stanna vid trafikljusen vid fyra korsningar framför järnvägsstationen.  

Cykelgaraget i anslutning till tunneln öppnas senare i början av sommaren. Det förbättrar avsevärt tjänsterna för cykeltrafiken i Helsingfors centrum. Garaget kommer att ha platser för cirka 900 cyklar samt ett tvätt- och underhållsställe för cyklar. Även behoven av olika cykeltyper, såsom elcyklar, har beaktats. Cykelgaraget förvaltas av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

Fest för hållbara färdsätt

I öppningsceremonin talar utöver borgmästare Vartiainen även representanter för staden, Stadstrafiken samt entreprenören för tunneln Destia. Efter talen flyttar deltagarna i öppningsceremonin sig till den nya tunneln som publiken går igenom första gången under borgmästarens ledning cirka klockan 13.

Programledaren för evenemanget är den alltid energiske och populäre Mikko ”Peltsi” Peltola. Trubadur Vihtori Maijanen spelar musik, och ett lyckohjul skapar spänning. Det är möjligt att även bekanta sig med stadscyklar och få handledning i användningen av cyklarna. För att fira den kommande cykelveckan ordnas på Medborgartorget lördag 4.5 även andra evenemang som anknyter till temat. Välkommen med att fira hållbara färdsätt och cyklandets glädje!

Genomförandeskedet av entreprenaden för Kajsatunneln inleddes i april 2021. Tunneln är cirka 220 meter lång, cirka 8 meter bred och 3 meter hög. Cykelbanan är 4 meter bred och gångbanan 3,5 meter bred.  

– Entreprenaden har varit lång och mycket krävande eftersom man har byggt tunneln under de järnvägsspår som varit i användning på den livliga centralstationen. Till exempel har man varit tvungen att planera stödda schakt och brytning av berg mycket noga och utföra dem på tågtrafikens villkor inom den korta tidsramen. Nu är det dags att fira det lyckade slutresultatet som enligt prognoserna ska betjäna upp till 10 000 cyklister om dygnet under de livligaste dagarna, säger projektdirektör Jukka Repo  från stadsmiljösektorn.