Finland världens lyckligaste land för sjunde året i rad – forskning visar att huvudstaden Helsingfors har lyckliga invånare

Rapporten om världens lyckligaste länder som publicerades idag listar Finland som världens lyckligaste land redan för sjunde gången i rad. Helsingforsbornas lycklighet har undersökts i en enkät av Taloustutkimus. Enkätens svar stöder resultaten i den internationella lycklighetsrapporten. 
 En vuxen och ett barn läser en bok.
Helsingforsbornas älskar biblioteken. Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää

I Finland, såsom i de andra nordiska länderna, ansvarar städer och kommuner för många tjänster i vardagen, bland annat dagvård, skolor, främjande av välfärd och hälsa samt idrottstjänster. Dessa tjänster bidrar till invånarnas välfärd i olika livssituationer.  

– Helsingforsare litar på att staden ordnar fungerande tjänster och erbjuder möjligheten att med låg tröskel få tillgång till upplevelser såsom kultur och natur. Det nya arkitektur- och designmuseet som planeras i Helsingfors och som kommer att väcka även internationellt intresse är ett konkret exempel på hur vi satsar på stadens framtid och invånarnas välbefinnande, säger borgmästaren Juhana Vartiainen.
 

Havet, kultur, en trygg boendemiljö och kollektivtrafiken gör helsingforsare lyckliga  

Enligt en färsk enkät som genomfördes av Taloustutkimus är helsingforsarna mycket nöjda med sitt liv. Omkring tusen över 15-åringar svarade på enkäten som genomfördes i februari 2024. Nästan nio av tio (88 %) kände att de i nuläget var nöjda med sitt liv. 
Utifrån svaren var havet, konst- och kulturutbudet, en trygg boendemiljö, grönområdena, parkerna och närskogarna de viktigaste faktorerna som bidrar till helsingforsarnas livskvalitet. Det alternativ som nämndes oftast var ändå kollektivtrafiken som garanterar smidiga resor i hela staden. 

Taloustutkimus undersökning visar att helsingforsarnas lycka finns i vardagliga upplevelser, till exempel i att äta glass på stadens 131 kilometer långa strandlinje, bada bastu i den egna hembastun eller i en av stadens många offentliga bastur och gå på musei- och loppisrundor tillsammans med vänner. 
 

World Happiness Report 2024

Rapporten om världens lyckligaste länder är en internationell jämförelseundersökning som genomförs varje år av den icke-vinstdrivande organisationen Sustainable Development Solutions Network, som grundats på initiativ av FN, företaget Gallup och Oxford Wellbeing Research Centre. 

Taloustutkimus Oy:s enkät

 

Taloustutkimus Oy genomförde en undersökning om faktorer som påverkar helsingforsarnas nöjdhet och lycklighet genom en webbenkät som genomfördes under perioden 9–12 februari. Sammanlagt 4 826 helsingforsare fick en inbjudan till enkäten. Av dem svarade 1 044, dvs. en femtedel. Taloustutkimus genomförde enkäten på uppdrag av Helsinki Partners som ägs av staden och reklambyrån SEK.