Helsingfors stads företagshälsovård flyttar till Mehiläinen i slutet av året

Staden konkurrensutsatte företagshälsan med stadsfullmäktiges beslut, och vår nya företagshälsovårdspartner är Mehiläinen. Kanslichefen Jukka-​Pekka Ujula har fattat upphandlingsbeslut i ärendet den 18 april. Enligt den preliminära tidtabellen kommer företagshälsovårdstjänsterna för stadens personal att överföras till Mehiläinen i slutet av 2024.
Två läkare.
Med Mehiläinen blir stadens företagshälsovårdstjänster tillgängligare och de digitala tjänsterna mer omfattande. Bild: Sakari Röyskö

– Med förändringen vill vi förbättra välbefinnandet hos vår personal och tillgången till företagshälsovård, samt stödja arbetsförmågan så systematiskt och effektivt som möjligt. Vi vill se till att vår personal får högklassiga och mer mångsidiga företagshälsovårdstjänster samt moderna verktyg som stöder välmåendet, säger Petri Lumijärvi, Helsingfors stads personaldirektör.

Med Mehiläinen blir stadens företagshälsovårdstjänster tillgängligare och de digitala tjänsterna mer omfattande. Cheferna får också nya typer av tjänster som stöd i sitt arbete.

– Vi är mycket glada över att få inleda detta samarbete med Helsingfors stad och tackar för det förtroende vi fått. Att orka på jobbet, bättre arbetsförmåga under arbetskarriären och förlängning av arbetskarriärer är viktiga mål på samhällsnivå. Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare, och tillsammans med staden vill vi främja dessa mål genom samarbetet, säger Antti Miettinen, affärschef med ansvar för Mehiläinen Arbetslivstjänster.

För närvarande tillhandahålls företagshälsovården för Helsingfors stads cirka 37 500 anställda av Företagshälsan Helsingfors. I samband med övergången överförs Företagshälsan Helsingfors arbetstagare till Mehiläinen som gamla anställda. Företagshälsan Helsingfors betjänar personalen som vanligt fram till övergången.

Mehiläinen är Finlands största privata aktör inom social- och hälsovårdstjänster. Mehiläinen Arbetslivstjänster är en stark förnyare av företagshälsovården, som tillhandahåller moderna tjänster inom företagshälsa och välbefinnande i arbetet till personalen, arbetsgemenskapen och ledningen.