Helsingfors satsning på Maria 01, ett campus för tillväxtföretag, har resulterat i nästan 10 000 nya arbetstillfällen

Företagen på campuset för uppstartsföretag Maria 01 som öppnades i ett före detta sjukhus år 2016, har skapat över 9 500 arbetstillfällen fram till slutet av år 2022. Under samma period betalade campusets företag nästan 466 miljoner euro i löner. Detta framgår i lägesöversikten som stadsstyrelsens näringslivsutskott tog del av på sitt sammanträde den 8 april. Maria 01 är nu ett av de mest betydande campus för tillväxtföretag i Europa.
För närvarande finns det över 180 företag och över 1 400 medlemmar från över 40 olika länder inom gemenskapen på Maria 01.  Bild: Wasim Al-Nasser, Maria 01
För närvarande finns det över 180 företag och över 1 400 medlemmar från över 40 olika länder inom gemenskapen på Maria 01. Bild: Wasim Al-Nasser, Maria 01

Enligt lägesöversikten som beskriver utvecklingen av Maria 01 har Helsingfors stadsfullmäktiges näringslivsutskott beviljat Startup Maria Oy totalt 1 782 439 euro från stadens innovationsfond under åren 2018–2024. Dessutom har staden från 2016 till 2023 beviljat sammanlagt cirka 4,4 miljoner euro för hyror och utveckling av de fastigheter och infrastruktur som används av Startup Maria Oy. Under samma period lyckades företagen på campusen själva samla över 917 miljoner euro i riskkapitalinvesteringar. För närvarande finns det över 180 företag och över 1 400 medlemmar från över 40 olika länder inom gemenskapen på Maria 01. År 2023 fick Maria 01 rekordmånga nya ansökningar, över 170. Utrymmena efterfrågas kontinuerligt och endast cirka 40 % av företagen som lämnat in en ansökan kan bli medlemmar. 
 

I enlighet med sin stadstrategi fortsätter Helsingfors utveckla Maria 01. Målet är att utvidga utbudet av tjänster och stärka det nationella och internationella nätverket. Den detaljplan som trädde i kraft år 2023 gör det möjligt att bygga ett nytt kvarter på cirka 50 000 kvadratmeter våningsyta på området. Efter utvidgningen får campuset plats med flera hundra aktörer och uppskattningsvis 5 000 anställda. Byggandet har inletts enligt stadens planer.

Lägesöversikt om ordnandet av stadens företagstjänster
 

Näringslivsutskott hörde också en översikt om ordnandet av Helsingfors stads företagstjänster. I rapporten konstateras bland annat att den nuvarande situationen är svår för många företagare. Användarna av företagstjänsterna är emellertid mycket nöjda med stadens företagstjänster. Att starta ett företag är utmanande för många och utan den rådgivning som dessa tjänster erbjuder skulle många företag inte ha grundats. 
 

137 företag deltog i utbildningen för uppstartsföretag år 2023 och dessa samlade in 11,1 miljoner euro i kundfinansiering. I det forskningsorienterade programmet Health Incubator Helsinki, som är avsett för uppstartsföretag inom hälsoteknologibranschen, deltog år 2023 45 kunder som samlade in 11,5 miljoner euro i finansiering. Innovationssamarbetet genomfördes med 55 företag och 36 olika pilotförsök inleddes.
 

Näringslivsutskottet antecknade båda översikterna för kännedom. Dessutom beslutade utskottet att fortsätta en tomtreservation på Busholmen.
Alla beslut och eventuella omröstningar från stadsstyrelsens näringslivssektion finns tillgängliga i beslutsmeddelandet. Beslutsmeddelandet publiceras på näringslivssektionens dokumentsida.

Näringssektionens nästa sammanträde är måndagen den 6 maj 2024.

 

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.