Vattenlekar, vistelseområden och oaser för insekter i Tölöviksparken

I Tölöviksparken vidtas flera försöksliknande åtgärder med vilka trivseln i parken förbättras snabbt redan för nästa sommar. För området har planerats bland annat ängar, blomsterprakt och planteringar, lek-, spel- och vistelseområden samt en dansscen. De första arbetena inleds i månadsskiftet april-maj.
Havainnekuva kesäisestä puistosta ja ihmisiä.
Bild: Havainnekuva puistosta / MASU Planning

Helsingfors stad förbättrar i år trivseln i Tölöviksparken, och parken kommer att ha flera funktioner redan före en mer omfattande sanering av parken. Den öppna evenemangsgräsplanen sås, och på platsen för gräsplanen planteras en praktfull blomsteräng som ger glädje såväl för människor som näring för insekter och fåglar. Floran har valts så att den omfattar rikligt med näringsväxter för insekter och vinterståndare som näring för fåglar. Bland de nya ängsområdena i parkens mellersta del placeras lek-, spel- och vistelseområden. På området planteras även nya träd och buskar.

Det stenbelagda området i parkens södra del bredvid Tölöviksgatan kommer att ha ett cykelcenter, en dansscen samt nya planteringar. På området reserveras utrymme även för smidiga kiosker. De snabba åtgärderna är i huvudsak tillfälliga och försöksliknande, men till exempel träden planteras permanent på plats. De flesta åtgärder som vidtas har plockats från idéerna som invånare lämnat in.

De första byggarbetena inleds vid månadsskiftet april-maj. I juni ändras gräsområdena till aktivitetsområden och ängar. De besådda ängsarealerna skydds med flor för ett tag.

Under juli-september får man njuta av parken, och arbetena utförs då inte. Arbetena fortsätter igen på hösten med planteringar av träd, buskar och lökväxter.

Rutterna i parken hålls i huvudsak öppna, men rutterna kommer att stängas för en kort tid. Man meddelar om saken vid behov och monterar skyltar för ersättande rutter.

Entreprenörens arbetsmaskiner kommer att röra sig i området. Rutter som arbetsmaskiner använder markeras med behövliga varningsskyltar. Byggtrafiken förekommer i huvudsak på vardagar under arbetstid.

I parkens nordöstra hörn genomfördes i fjol två projekt som invånarna valde för att genomföras i VårStad-omröstningen, det vill säga genom deltagande budgetering. ”Gräsmattorna till ängar” och ”Härliga körsbärsträd till Tölöviksparkens norra del” är projekt som bringar grönska till området.

Åtgärderna som genomförs nu är försök med vilka trivseln i Tölöviksparken förbättras innan den egentliga parkplanen blir färdig. Stadsfullmäktige har reserverat 1,5 miljoner euro för förbättringarna i parken.

Idé- och konceptplanen för Tölöviksparken blir färdig under sommaren 2024. Materialet för planen publiceras även i tjänsten Säg din åsikt, och då blir det möjligt att kommentera planen. På hösten 2024 börjar parkplaneringen som innehåller sin egen växelverkan. Uppskattningsvis inleds genomförandet, det vill säga den mer permanenta saneringen av parken, i slutet av 2026.