Köpen av tillstånd för boendeparkering via nätet förnyas

Tillstånden för boendeparkering i Helsingfors blev helt digitala från och med den 17 januari. Samtidigt introducerades en ny nätbutik för tillstånd för boendeparkering, genom vilken man snabbare får tillstånd. De laminerade tillstånden går till historien i och med den nya nätbutiken.
Bilar på gatan i Haga.
För närvarande finns ungefär 17 000 gällande tillstånd för boendeparkering i Helsingfors. Bild: Teina Ryynänen

Med ett tillstånd för boendeparkering får man parkera på parkeringsplatserna för boendeparkering i sitt eget område mot en månadsavgift. I år har tillståndet kostat 37,50–60 euro i månaden, beroende på område.

Det går nu snabbare att få ett tillstånd för boendeparkering

Den nya nätbutiken för tillstånd för boendeparkering i Helsingfors togs i bruk onsdagen den 17 januari.

Nya tillstånd för boendeparkering kan köpas i nätbutiken på adressen hel.fi/parkering. Alternativt kan man besöka stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8 i Fiskehamnen.

Den nya nätbutiken gör det enklare att köpa parkeringstillstånd:

•    Den nya nätbutiken är öppen 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.
•    Parkeringstillståndet träder i kraft direkt när man har köpt det.
•    Man kan också ändra bilens register- och adressuppgifter direkt via nätbutiken
•    Meddelanden om att tillståndets giltighetstid löper ut och andra ändringar kommer per e-post
•    Möjlighet att köpa tillstånd genom direktdebitering
•    Möjlighet att köpa parkeringstillstånd för två fordon
•    Möjlighet att lägga till en annan bil i sitt tillstånd i högst två veckor två gånger per år

Gällande tillstånd för boendeparkering behöver inte bytas ut, utan det gamla tillståndet kan användas tills det löper ut. När det gamla tillståndet löper ut ska man köpa ett nytt tillstånd via nätbutiken som ny kund. Giltighetstiden för befintliga parkeringstillstånd kankontrolleras genom att kontakta kundservice på kymp.pysakointitunnus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Om du har problem med att köpa ett boendeparkeringstillstånd, är det möjligt att det finns ett förbud att lämna ut uppgifter för ändamål som har samband med transporter i dina uppgifter i Traficoms trafikregister. Du kan kontrollera detta i Traficoms kundtjänst. För mer information, besök https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/parkering/boendeparkering eller kontakta stadsmiljönsektorns kundtjänst på kymp.pysakointitunnus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Tillstånden för två fordon och erbjudandefakturorna för årskunder avskaffas

I samband med reformen avskaffas också tillstånden för boendeparkering med två bilars registreringsnummer. 

Om en kund använder två fordon som samtidigt behöver parkeras längs gatan, måste båda fordonen ha egna tillstånd för boendeparkering.

Man kan enkelt uppdatera sitt tillstånd via den nya nätbutiken, och det uppdateras direkt när ändringen har sparats. Ändringar i tillståndet kan göras via nätbutiken enligt behov. En ägare till två fordon som bara behöver en parkeringsplats längs gatan kan ändra vilket fordon som anges i tillståndet, vid behov till och med varje dag. Alternativt kan man köpa två tillstånd för boendeparkering. Man betalar då en och en halv gång det normala priset för det andra tillståndet, och båda fordonen kan då parkeras längs gatan samtidigt.

Förfarandet med erbjudandefakturor för årskunder som tidigare tillämpats avskaffas helt. Framöver faktureras alla kunder elektroniskt, och man kan antingen beställa ett tillstånd för en viss tid eller betala för det månatligen genom direktdebitering.

Systemet för boendeparkering har varit i bruk sedan 1983

Sedan 2018 har man inte behövt ha ett laminerat tillstånd i bilen, utan man har kunnat skaffa det elektroniskt.

Parkeringsövervakarna har kontrollerat parkeringsrätten elektroniskt med hjälp av registreringsnumret sedan 2018. 
För närvarande finns ungefär 17 000 gällande tillstånd för boendeparkering i Helsingfors.