Sisäilmaongelmien selvittäminen

Tältä sivulta löydät ohjeita siihen, miten toimia, jos epäilet sisäilmaongelmaa kaupungin omistamassa rakennuksessa. Kerromme myös kaupungin toimintamallista sisäilmaongelmien selvittämiseen.

Tällä sivulla

Toimi näin, kun epäilet sisäilmaongelmaa kaupungin toimipisteessä

Jos epäilet, että kaupungin toimipisteen sisäilma aiheuttaa sinulle oireita tai koet sisäilman laadun huonoksi, toimi alla olevien ohjeiden mukaan. 

Kaupungin henkilökunta

Kerro sisäilman laatua koskevasta epäilystäsi toimipisteen esihenkilölle, esimerkiksi koulun rehtorille tai muulle lähiesihenkilölle.

Ilmoita oireilusta myös työterveyshuoltoon. Työterveyshuoltoon kertynyttä tietoa kootaan työpaikan sisäilmatilanteen arvioimiseksi.

Ota yhteyttä työterveyteen

Oppilaan tai päiväkotilapsen huoltaja

Kerro sisäilman laatua koskevasta epäilystäsi toimipisteen esihenkilölle, esimerkiksi koulun rehtorille. Jos lapsesi oireilee, kerro asiasta kohteen esihenkilölle ja ota yhteyttä joko koulun terveydenhoitajaan tai päiväkoti-ikäisen lapsen omaan terveydenhoitopaikkaan.

Kouluterveydenhoitaja pitää kirjaa mahdollisen sisäilmaoireilun yleisyydestä ja ohjaa oppilaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin terveysasemalle. 

Etsi oma terveysasemasi

Lisää tietoa kouluterveydenhuollosta

Toimintamalli, jos oppilaalla tai päiväkotilapsella on epäily sisäilmaoireilusta (pdf)

Toimintamalli, jos opiskelija epäilee oireilevansa sisäilmasta (pdf)

Muut tilan käyttäjät

Kerro tilan sisäilman laatua koskevasta epäilystäsi joko kohteen esihenkilölle tai kaupungin palautejärjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.

Anna palautetta rakennuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimi näin, kun epäilet sisäilmaongelmaa kaupungin asunnossa

Jos epäilet sisäilma- tai kosteusongelmaa asunnossasi tai taloyhtiössäsi, voit kysyä neuvoa Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden asumisterveysneuvonnasta.

Ota yhteyttä asumisterveysneuvontaan

Sisäilmaongelmien selvittämisen toimintamalli

Helsingin kaupungilla on vakiintunut toimintamalli toimipisteidensä sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Ongelmien ratkaisemiseksi tehdään moniammatillista yhteistyötä. Alla on kuvattu lyhyesti, miten sisäilmaongelmien selvittäminen etenee kaupungin palvelurakennuksissa. 

 1. Ongelman havaitseminen

  • Työntekijä/tilan käyttäjä havaitsee tiloissa ongelmia tai epäilee sisäilman aiheuttavan oireita.
  • Työntekijä/tilan käyttäjä ilmoittaa asiasta esihenkilölle.
  • Esihenkilö ilmoittaa asiasta eteenpäin isännöitsijälle.
  • Oireileva työntekijä/tilan käyttäjä on yhteydessä terveydenhuoltoon.
 2. Perusasioiden tarkistaminen

  • Isännöitsijä tarkastaa rakennuksen yhdessä kiinteistöhuollon kanssa.
  • Jos tarkastuksessa löytyy selkeitä puutteita, ne korjataan. Puutteet voivat liittyä esimerkiksi siivouksen tasoon tai ilmanvaihdon toimintaan.
  • Mikäli syytä ei löydy, isännöitsijä on yhteydessä sisäilmatiimiin.
  • Jos ongelma ratkeaa tässä vaiheessa, prosessi päättyy tähän.
 3. Esiselvitysvaihe

  • Sisäilma-asiantuntija, isännöitsijä ja kohteen esihenkilö pitävät aloituskatselmuksen. Joskus ongelma ratkeaa jo tällä käynnillä, jolloin tutkimuksia ei tarvita.
  • Sisäilma-asiantuntija tilaa tarvittavat tutkimukset konsultilta.
 4. Tutkimusvaihe

  • Sisäilma-asiantuntija toimittaa tutkimuskonsultille tutkimuksen lähtötiedot (kohteen piirustukset, aiemmat kuntoarvio- ja tutkimusraportit sekä korjaushistoriasta kertovat dokumentit).
  • Konsultti sopii kohteen esihenkilön kanssa tutkimusten tekemisen ajankohdasta. Tarvittaessa hän tai sisäilma-asiantuntija haastattelee henkilökunnan edustajaa, huoltomiestä ja isännöitsijää. Tiloissa on myös mahdollista tehdä laajemmalle vastaajajoukolle suunnattu verkkokysely.
  • Konsultti tekee tutkimukset ja laatii tutkimusraportin.
  • Sisäilma-asiantuntija kertoo tutkimustulokset kohteen esihenkilölle ja isännöitsijälle.
  • Sisäilmatiimi laatii palvelurakennusten tutkimustuloksista ja jatkotoimista tiedotteen. Tiedote ja kuntotutkimusraportti julkaistaan Talotiedot-palvelussa (hel.fi/talotiedot).
  • Toimipisteen esihenkilö välittää saamansa tiedot ja tiedotteet eteenpäin henkilökunnalle ja asiakkaille, esimerkiksi lasten huoltajille. Hän myös toimii yhteyshenkilönä kiinteistön ylläpitäjien kanssa.

  Lue lisää sisäilmatutkimuksista.

 5. Korjausten toteuttaminen

  • Kun sisäilmaongelmien syyt on saatu selvitettyä, päätetään, miten rakennusta korjataan.
  • Korjausten suunnittelun yhteydessä sovitaan, miten korjausten onnistumista seurataan.
  • Korjauksista laaditaan tiedote tilojen käyttäjille.
 6. Seurantavaihe ja prosessin päätös

  • Tilannetta seurataan sovitulla tavalla. Jatkotoimista tiedotetaan tilojen käyttäjiä.

Muiden toimijoiden roolit sisäilmaongelmien ratkaisemisessa

Sisäilma-asiat ovat kokonaisuuden hallintaa ja yhteistyötä. Kohteen esihenkilön ja teknisten asiantuntijoiden lisäksi sisäilma-asioiden ratkaisemiseen osallistuu laaja joukko muita asiantuntijoita.

 • Työterveyshuolto kokoaa tiedot oireilutilanteesta, auttaa tilan terveydellisen riskin arvioinnissa sekä tekee tarvittaessa sisäilmastokyselyn tilan käyttäjille. 
 • Kouluterveydenhuolto kokoaa tiedot oppilaiden oireilutilanteesta.
 • Toimialan oma työsuojeluorganisaatio edesauttaa muun muassa ohjeistamalla ja konsultoimalla, ettei työympäristössä olisi työntekijän terveyttä vaarantavia tekijöitä. Työsuojelu osallistuu myös muun muassa toimialan sisäilmaryhmään, tutkimusraportin läpikäymiseen ja tiedotustilaisuuksiin. 
 • Ympäristöpalvelut valvoo terveydensuojeluviranomaisena, että asunnot, koulut, päiväkodit ja vastaavat oleskelutilat eivät aiheuta terveydensuojelulain ja -asetuksen tarkoittamaa terveyshaittaa. 
 • Ongelmallisimmat kohteet voidaan viedä sisäilmaryhmän käsittelyyn. Sisäilmaryhmässä voidaan sopia esimerkiksi henkilökunnan oirekyselyjen teettämisestä.

Sisäilmaryhmät

Helsingin kaupungilla on kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa 

 • sisäilmaongelmien ratkaisuprosessien kehittäminen
 • yhteisten toimintatapojen ja työnjaon linjaaminen
 • sisäilmaongelmiin liittyvien tutkimusten ja toimintatapojen kehityksen seuraaminen ja niistä tiedottaminen.

Kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä on perustettu vuonna 2007. Kaupungin sisäilmaryhmän puheenjohtajana toimii tilapäällikkö Sari Hildén. 

 • Sari Hildén (pj.), tilapäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala
 • Anna Saarinen (varapj.), tiimipäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / sisäilmatiimi
 • Petra Heinola (sihteeri), projektisuunnittelija
  kaupunkiympäristön toimiala / sisäilmatiimi
 • Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / asiakkuusyksikkö 1
 • Teemu Holmén, työsuojelupäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala
 • Aila Hyvönen, työsuojelupäällikkö
  sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 • Taija Hämäläinen, työsuojelupäällikkö
  kaupunginkanslia
 • Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö
  kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • Toni Lyyski, tiimipäällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / ympäristöpalvelut
 • Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / tilaomaisuusyksikkö
 • Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö
  kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • Katri Olli, projektinjohtaja
  kaupunkiympäristön toimiala / hankeyksikkö 1
 • Petri Perkiömäki, talotekniikkayksikön päällikkö
  kaupunkiympäristön toimiala / rakennusvalvontapalvelut
 • Marjaana Saarela, työterveyslääkäri
  Työterveys Helsinki
 • Josefiina Salmén, työsuojeluvaltuutettu
  kaupunginkanslia
 • Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö
  sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 • Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö
  kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • Herkko Vehkalahti, insinööri
  sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Kaupunkitasoisen sisäilmaryhmän lisäksi kaupungilla on toimialakohtaisia sisäilmaryhmiä, joiden tehtävänä on seurata, että yksittäisten kohteiden sisäilmaongelmien ratkaisuprosessit etenevät sovitun tavan mukaisesti. Toimialakohtaiset sisäilmaryhmät ovat:

 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäilmaryhmä (Pj. Mauno Kemppi)
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sisäilmaryhmä (Pj. Markus Terämaa)

Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 14.11.2023 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 12.9.2023 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 9.5.2023 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 16.2.2023 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 15.11.2022 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 14.9.2022 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 4.5.2022 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 10.2.2022 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 21.12.2021 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 16.9.2021 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 11.5.2021 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 16.2.2021 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 30.11.2020 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 1.10.2020 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 20.5.2020 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 16.4.2020 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 4.3.2020 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 29.1.2020 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 27.11.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 22.10.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 4.9.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 23.5.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 25.4.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 11.3.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 30.1.2019 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 13.12.2018 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 20.11.2018 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 23.10.2018 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 27.9.2018 (pdf)
Kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmatyöryhmän kokoustiedote 17.8.2018 (pdf)