Rakennusten ylläpito

Pidämme huolta rakennuksista, jotta ne pysyvät kunnossa, niissä on turvallista toimia ja niiden arvo säilyy.

Tilat-palvelumme järjestää omistamiemme kiinteistöjen ja tilojen kiinteistönhuollon ja ylläpitokorjaukset sekä vastaa kaupungin kiinteistöjen teknisen käytön seurannasta ja kehittämisestä. Tekniset isännöitsijämme huolehtivat siitä, että kaupungin käytössä olevat tilat ja rakennukset pysyvät hyvässä kunnossa, ja että kiinteistönhuolto toimii.  

Kiinteistöjen päivittäinen ylläpito on kiinteistönhuollon työmaata. Tyypillisiä tehtäviä ovat ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito. Talvisin tehtäviin kuuluvat lumityöt ja kulkuväylien hiekoitus sovitun palvelusopimuksen mukaisesti. Tekninen isännöitsijä valvoo, että kiinteistön ylläpito hoituu sovitusti. Lisäksi isännöitsijä seuraa kiinteistön kuntoa ja tilaa tarvittavat ylläpitokorjaukset. 

Kiinteistöhuolto on pitkäjänteistä, elinkaariajatteluun perustuvaa työtä. Meille on tärkeää, että tilat ovat käyttökunnossa – toimivia, terveellisiä ja turvallisia – koko elinkaarensa ajan. Kehitämme aktiivisesti muun muassa kaupungin kiinteistöjen energiankulutukseen liittyvää tekniikkaa ja toimintatapoja.

Kiinteistönhoidon tehtävät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Talvikauteen liittyviä töitä ovat esimerkiksi pihojen, kulkuväylien ja pysäköintialueiden lumityöt, liukkauden torjunta, sohjon ja loskan poisto, kattojen lumitilanteiden seuranta sekä lumen ja jääpuikkojen poisto katoilta. Talvikausi alkaa viikolla 44 ja päättyy viikolla 16.

Kiinteistönhoitomme huolehtii talvikauden tehtävistä automaattisesti kohteen huolto-ohjelman ja kiinteistönhoitosopimuksen mukaan. Sovitut kunnossapidettävät alueet on merkitty kunkin kohteen talvikunnossapitokarttaan, joka on kohteen esihenkilön saatavilla.

Kaikkia alueita ei saada huollettua ennen toimipaikan aukeamista. Sopimuksiin on kirjattu ajat, mihin mennessä töiden pitää olla valmiita. Esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen sopimuksissa on pääsääntöisesti sovittu, että talvikunnossapitotyöt tehdään arkisin kello 9:ään mennessä.

Tarvittaessa toimipaikka voi itse ilmoittaa palveluntarpeesta huollolle. Kaupungin omistamissa tiloissa ilmoitus tehdään BEM-huoltokirjan kautta. Jos pihan kunnossapito ei toimi sovitulla tavalla, ilmoitetaan BEM-huoltokirjan palvelupyynnön kautta kohteen tekniselle isännöitsijälle.  

Mahdollisista vaaran aiheuttajista on syytä ilmoittaa välittömästi kohteen isännöitsijälle. Mikäli katoilla roikkuu lunta tai jääpuikkoja, kehotamme ilmoittamaan asiasta viipymättä toimitilan henkilökunnalle. Henkilökunta soittaa akuuteista vaaratilanteista isännöitsijälle.

Vuokra- ja osaketiloissa kaupungilla ei pääsääntöisesti ole kiinteistönhoidon sopimuksia, vaan kiinteistönhoito on rakennuksen omistajan tai esimerkiksi taloyhtiön vastuulla.

Talven aikana lumisateet, liukkaus ja vaihtelevat olosuhteet ovat normaaleja ilmiöitä, ja varaudumme kiinteistönhoidossa niihin. Seuraamme lumitilanteen kehittymistä sääennusteiden avulla.

Joskus olosuhteet muuttuvat niin haastaviksi, että normaaliin talvikunnossapitoon varatut resurssit eivät riitä ja kiinteistönhoito ruuhkautuu. Tällainen tilanne syntyy, jos esimerkiksi lyhyessä ajassa sataa poikkeuksellisen paljon lunta tai keli muuttuu nopeasti liukkaaksi.

Poikkeusolojen aikana kohteita ja tehtäviä joudutaan priorisoimaan. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön talvikunnossapito saattaa joutua odottamaan sitä, että joidenkin muiden kohteiden pääkulkuväylät ja pelastustiet saadaan ensin aurattua.

Jos huomaatte kulkuväylillä liukkautta, pyydämme teitä varovaisuuteen liikkumisessa. Mikäli kohteessa on hiekoitusastia, siitä voi ottaa hiekkaa liukkauden torjuntaan. Lähtökohtaisesti hiekoitus ei kuitenkaan kuulu tiloissa toimivan henkilökunnan työtehtäviin.

Kun lumet ovat sulaneet, kiinteistöhuoltomme alkaa poistaa kaupungin toimipisteiden pihoilta hiekoitussepeliä. Hiekoitussepeli ja pöly puhdistetaan maasta huhti-toukokuun aikana. Työ kuuluu kiinteistöhuollon sopimustehtäviin eikä edellytä toimia tilojen käyttäjiltä.

Jos hiekoitussepeliä ei poisteta toukokuun loppuun mennessä tai puhdistuksesta on huomautettavaa, toimipaikan kannattaa olla yhteydessä kohteen tekniseen isännöitsijään BEM-huoltokirjan kautta.

Kun hiekoitussepeli on poistettu, kiinteistöhuolto vaihtaa rakennuksissa keväisin myös ilmanvaihtokoneiden suodattimet. Lisäksi pihoille palautetaan talven ajaksi mahdollisesti poistetut keinujen istuimet ja kalusteet.

Kevät- ja kesäkaudella hoidamme pihoja, kasvillisuutta ja puita, lisäämme tarvittaessa haketta pihoille ja leikkaamme nurmikoita.