Metsien hoito

Hoidamme kaupungin metsiä niin, että niiden monimuotoisuus lisääntyy, maisema- ja luontoarvot säilyvät ja kestävyys paranee. Lisäksi huolehdimme, että metsissä on viihtyisää ja turvallista ulkoilla.
Kuva: Jussi Hellsten

Näin hoidamme metsiä

Helsingin metsät on tarkoitettu ulkoiluun ja virkistäytymiseen.  Helsingillä ei ole talousmetsiä eikä metsien hoidossa ole taloudellisia tavoitteita. Osassa metsistä emme tee hoitotoimia, vaan annamme niiden kehittyä luonnontilaisemmiksi.

Metsien hoitomenetelmiä ovat:

  • puuston harvennukset, joilla lisätään eri ikäisten puiden ja lajien moninaisuutta

  • liiallisen vesakon harvennukset ja taimikoiden hoito

  • yksittäisten heikentyneiden  puiden kaadot

  • lahopuun määrän lisääminen

  • puuston uudistaminen luontaisesti eli teemme metsissä jo oleville puuntaimille kasvutilaa poistamalla vanhempia ja heikentyneitä puita

  • Puuston uudistaminen  istuttamalla taimia enintään 0,3 hehtaarin kokoisiin pienaukkoihin.  

Ilmastonmuutos on aiheuttanut aikaisempaa kuivempia kesiä ja voimakkaampia tuulia, minkä takia erityisesti vanhoja kuusia on kuollut ja kaatunut. Jotta kaatuvista puista ei aiheudu vaaraa, kaadamme heikentyviä puita hallitusti ja turvallisesti lähi- ja ulkoilumetsissä.

Metsien hoidon periaatteet

Metsien hoitoa ohjaa luonnonhoidon linjaus. Päivitämme nyt linjausta ja ensimmäiseksi uudistamme siitä metsien hoidon periaatteet. Tärkeimpänä tavoitteena on lisätä metsien monimuotoisuutta. Varaudumme ilmastonmuutoksen ja kaupungin kasvun vaikutuksiin parantamalla metsien kestokykyä.

Päivitettyjen metsien hoidon periaatteiden pohjalta laadimme yleisten alueiden toimenpideohjelmia, luonnonhoidon suunnitelmia sekä hoito- ja kehittämissuunnitelmia.

Suunnitelmat ja linjaukset

Tunnetko jokaisenoikeudet?

Voit liikkua Helsingin metsissä jokaisenoikeuksin. Saat esimerkiksi poimia marjoja ja sieniä. Luonnonsuojelualueilla jokaisenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa, esimerkiksi liikkumista on voitu rajoittaa.

Lue lisää jokaisenoikeuksista Luontoon.fi-sivustolta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)