Tukea opiskelijalle

Onnistunut lukio-opiskelu vaatii suunnittelua. Kallion lukiossa kuitenkin tuetaan erilaisia oppijoita ja suunnitelmat räätälöidään kunkin tarpeiden mukaisiksi.

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon osallistuu koko henkilökuntamme. Se tarkoittaa tapahtumia, hyvinvointia tukevaa toimintaa sekä yhteisten toimintatapojen suunnittelua ja arviointia erilaisissa ryhmissä.

Yksilöllinen opiskelijahuolto tarkoittaa opiskelijan yksilötapaamisia ja tapauskohtaisten monialaisten asiantuntijaryhmien kokoontumista opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi. Yksilöllisen opiskelijahuollon tarkoituksena on aina edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä ja oppimista.

Opiskelijoita tervetulojuhlassa. Kuva: Jasmin Ponsi
Opiskelijoita tervetulojuhlassa. Kuva: Jasmin Ponsi

Me autamme sinua

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin neuvonantaja. Hänen tehtävänään on seurata opiskelujesi etenemistä siten, että oikeat opintojaksot tulevat oikeaan aikaan suoritetuiksi. Ryhmänohjaajan kanssa voit keskustella opintoihin ja poissaoloihin liittyvistä asioista. Ryhmänohjaaja on useimmiten se henkilö, joka on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin. Ryhmänohjaukseen kuuluu niin henkilökohtaisia keskusteluita, pienryhmätapaamisia kuin koko ryhmälle pidettäviä ro-tuntejakin. Ryhmänohjaajasi on koulussa sinua varten, käytä hänen palveluitaan!

Opinto-ohjaajat

Luokkatunneilla opinto-ohjaajat käyvät lävitse kaikille opiskelijoille yhteisiä ohjauksellisia asioita, mutta pääsääntöisesti ohjaus on henkilökohtaista. Jos haluat harkitusta syystä muuttaa opinto-ohjelmaasi, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Opot osaavat vastata melkein kaikkiin opiskeluun liittyviin kysymyksiin, niin lukion suorittamisesta kuin jatko-opintoihin hakeutumisestakin. Heidän kanssaan voit rauhassa pohtia opintoihisi liittyviä asioita. Henkilökohtainen ohjaus ja muu opoilla asiointi on luottamuksellista.

Opinto-ohjauksella on kolme päätehtävää:

  1. ohjata opiskelijoita lukio-opintojen suunnittelemisessa ja tukea suunnitelman toteuttamisessa
  2. auttaa opiskelijoita jatko-opintoihin hakeutumisessa
  3. huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista yhdessä ryhmänohjaajien, opiskelijahuoltoryhmän ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Opot löytyvät kakkos- ja kolmoskerroksen vastaanottohuoneista ja ovat tavattavissa yleensä joka päivä klo 9–15. Voit varata ajan opojen pakeille ajanvarauslistasta tai Wilma-viestillä.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä opintojen etenemistä. Voit hakeutua kuraattorin luokse, kun haluat keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteeseesi ja/tai opiskeluusi liittyvistä asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, elämänhallintaan tai itsenäistymiseen liittyvät asiat.

Voit ohjautua kuraattorin luo myös huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun tahon ohjaamana. Myös huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, kun haluavat keskustella opiskelijan opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Kuraattori voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Kuraattori voi työskennellä yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa.

Kuraattori on lukion opiskelijahuoltoryhmän jäsen. Opiskelijahuoltoryhmässä pohditaan opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä oppimisen edistämiseen liittyviä asioita.

Kuraattori on tavattavissa Kallion lukiossa maanantaista perjantaihin. Kuraattorin huone on opiskeluhuollon pohjakerroksessa, jonne pääset pääaulan portaita pitkin.

Opiskelija voi varata ajan soittamalla 09 310 89431 (jätä vastaajaan viesti) tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040 160 5259. Viestissä tulee olla opiskelijan nimi ja puhelinnumero. Kuraattori palaa asiaan mahdollisimman pian.

Kuraattorin yhteystiedot

Psykologin luokse voit mennä keskustelemaan erilaisista mieltäsi askarruttavista asioista. Asiat voivat liittyä esimerkiksi tunne-elämään, ihmissuhteisiin, opiskeluun tai elämänmuutoksiin. Keskustelun tarkoituksena on jäsentää tilannettasi ja löytää siihen ymmärrystä sekä uusia näkökulmia.

Ota yhteyttä jo silloin, kun huolenaiheet ovat vielä pieniä. Psykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Kallion lukiossa työskentelee lukuvuonna 2023-2024 kaksi psykologia, ja palvelut ovat käytettävissäsi kaikkina koulupäivinä. Voit ottaa yhteyttä Wilman tiedotteista löytyvän jaon mukaan sinulle nimettyyn psykologiin. Parhaiten yhteyden saat Wilma-viestillä tai tekstiviestillä. Psykologien työhuoneet sijaitsevat opiskeluhuollon tiloissa, koulun pohjakerroksessa.

Psykologien yhteystiedot

Lukiossa voit saada yksilöllistä ohjausta opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Lukion erityisopettajalta saat tukea ja tietoa esimerkiksi oppimisen erityisvaikeuksiin, opiskelumenetelmiin, apuohjelmiin- ja välineisiin sekä erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Lukion erityisopettaja tekee myös lukitutkimuksia opiskelijoille, joilla epäillään lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta.

Jos sinulla on jo todettu oppimisen erityisvaikeus, opiskeluun vaikuttava pitkäaikaissairaus tai rajoite, kannattaa kääntyä erityisopettajan puoleen kokonaistilanteen kartoittamiseksi.

Erityisopettajan tavoittaa Wilma-viestillä, huoneesta 211 tai soittamalla. 

Erityisopettajan yhteystiedot

Katso myös:

Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin seudun erilaiset oppijat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lukiossa opiskeleville tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveydenhoitajan vastaanottotoimintaan kuuluvat sairauksien ennaltaehkäisy, hoitoon liittyvä neuvonta, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta.

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla joka päivä maanantaista perjantaihin. Terveydenhoitajan huone sijaitsee opiskeluhuollon tiloissa, joihin on kulku koulun pääaulasta. Terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta sekä puhelimitse. Vastaanotot tapahtuvat ajanvarauksella, akuuttiaika on päivittäin klo 12.00-12.30.

Terveydenhoitajan yhteystiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat psykologi, kuraattori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opettajajäsen, opiskelijoiden edustajat sekä huoltajien edustaja. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuoden aikana. Opiskelijakunnan hallitus valitsee kaksi opiskelijoiden edustajaa, ja huoltajien edustaja valitaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajista vanhempainillassa.

Pedagogiset asiantuntijaryhmät

Pedagogisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea opiskelijaa yksilöllisesti. Ryhmän koollekutsujana on se opetushenkilöstön jäsen, jolla herää huoli opiskelijasta. Huoli voi tulla esiin esimerkiksi ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kokoontumisessa tai jossain muussa yhteydessä. Ryhmän kokoonpano päätetään tarpeen mukaan: mukana voivat olla esimerkiksi ryhmänohjaaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja tietty aineenopettaja. Ryhmään voidaan kutsua myös kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja, ja tarvittaessa myös rehtori voi olla mukana pedagogisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kokoontumisesta ei laadita opiskeluhuoltokertomusta.

Opiskeluhuollolliset asiantuntijaryhmät

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toiminnassa tapauskohtaisesti koottavalla asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli. Asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Koollekutsujana on psykologi, kuraattori tai terveydenhoitaja. Ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti.

Opiskeluhuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Opiskelijalta (tai tietyissä tapauksissa huoltajalta) pitää saada lupa hänen asioidensa opiskeluhuollolliseen käsittelyyn. Koollekutsuja kirjaa luvan asiakastietojärjestelmään. Asiantuntijaryhmään voidaan kutsua opettaja, opo, ryhmänohjaaja, erityisopettaja ja tarvittaessa myös rehtori. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, ja koollekutsuja laatii opiskeluhuoltokertomuksen omaan asiakastietojärjestelmäänsä.

Opiskeluhuoltohenkilöitä ovat rehtori, kaikki opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja.

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista