Tukea opiskelijalle

Vuosaaren lukiossa on tarjolla monipuolisia palveluja opintojen edistämiseen sekä opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Opinto-ohjaus, erityisopetus ja muu opiskeluhuollon tuki on tarkoitettu kaikille opiskelijoille.

Jos kaipaat apua opintoihisi, koulussamme on tarjolla tukea. Opintojen alussa voit kerrata

  • matematiikkaa
  • ruotsia
  • englantia
  • suomea

Kursseilla kerrataan yläasteelta tuttuja asioita. Lisäksi Vuolu Caféssa voit saada tukiopetusta ja läksyjentekoapua viikoittain!

Vuosaaren lukion opiskelijana saat tukea opintoihisi myös omalta ryhmänohjaajaltasi, opinto-ohjaajilta ja erityisopettajalta. Halutessasi voit kääntyä myös kouluterveydenhuollon, nuoriso-ohjaajan, monikielisen ohjaajan, kuraattorin ja psykologin puoleen.

 

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tehtävänä on edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Lukiossa sinulla on mahdollisuus saada myös psykologipalveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Lukiossa toimii yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä, joka tukee opiskelijoiden opiskelua ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi. Ryhmä työskentelee myös yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lukio-opiskelijana sinua voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäohjausta. Lukioissa annetaan myös tuki- ja lukiopetusta. Erityisopettaja opastaa sinua tarvittaessa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.

Me autamme sinua

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.  

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.  

Opinto-ohjauksessa ovat mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja eri aineiden opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, josta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty opettaja. Ryhmät tapaavat ryhmänohjaajan viikoittain. 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Lukion kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja opintojen etenemistä. Voit hakeutua kuraattorin luokse, kun haluat keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteeseesi ja/tai opiskeluusi liittyvistä asioista; esimerkiksi sosiaalisista suhteista, elämänhallinnasta, itsenäistymisestä ja sosioekonomisista asioista. 

Voit hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, terveydenhoitajan tai muun tahon ohjaamana. Kuraattori on opiskelijahuoltoryhmän jäsen ja tekee tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kuraattori työskentelee koulussamme päivittäin. Voit varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040 681 6861. Viestissä on hyvä olla nimesi ja ryhmäsi. Kuraattorin vastaanotto on opiskeluhuollon tiloissa, hallinnon käytävällä (tila 255). Hänet tavoitat myös sähköpostitse: etunimi. sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta.

Kuraattorin yhteystiedot

Lukion psykologi on koululla tavattavissa maanantaista keskiviikkoon sekä perjantaisin.

Opiskelijana voit itse varata ajan psykologille. Psykologin puoleen voit kääntyä monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi opiskelumotivaatioon, stressin hallintaan, mielialaan tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa. Myös vanhemmat voivat olla psykologiin yhteydessä ollessaan huolissaan nuorensa hyvinvoinnista.

Käynnit psykologin luona ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja luottamuksellisia.

Tietoa muun muassa psykologin palveluista sekä pääkaupunkiseudun psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä palveluista löydät Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta.

Psykologin yhteystiedot

Lukion erityisopettaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimiseen liittyvissä haasteissa. Erityisopettaja opastaa erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa opintojen aikana ja ylioppilaskirjoituksia varten. Lisätietoja erityisjärjestelyjen hakemisperusteista saat erityisopettajilta sekä Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lukion erityisopettajan antama tuki on pääsääntöisesti ohjauksellista. Erityisopettaja ohjaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivia työskentelytapoja ja opiskelutekniikoita sekä auttaa esimerkiksi ajanhallinnan haasteissa. 

Vuosaaren lukion erityisopettajien työhuoneet löydät 2. kerroksesta. Ota yhteyttä Wilma-viestillä tai puhelimitse!

Lisää vinkkejä ja apua opiskeluun löydät Oppimus-sivustolta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Erityisopettajien yhteystiedot

Terveydenhoitaja Anne Åhman on tavattavissa koululla pääsääntöisesti ma-pe, terveydenhoitaja Maria Kolehmainen tiistaisin ja terveydenhoitaja Anni Lampinen torstaisin ja perjantaisin. Ajan terveydenhoitajille voi varata käymällä vastaanotolla, puhelimitse, Wilman tai sähköisen asioinnin kautta. Ilman ajanvarausta pääsee vastaanotolle pääsäntöisesti päivittäin ensimmäisen välitunnin aikana, sekä ma-to klo 13-13.45 ja pe klo 13-13.30.

Opiskeluterveydenhuolto toimii luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti, opiskelijan itsemääräämisoikeutta sekä yksilöllisyyttä kunnioittaen. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa terveyskeskustelut, ehkäisyneuvonta ja perusrokotusten tehostaminen.

Terveystapaamiseen kutsutaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena. Kutsuntaterveystarkastuksen tekevät sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Jos opiskelija on estynyt tulemasta varatulle ajalleen, tulee hänen perua aika viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä. Saman päivän sairastapaus ilmoitetaan aamulla puhelimitse/ tekstiviestillä. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä lääkärin ajoista peritään sakkomaksu 18 v täyttäneiltä. Myös terveydenhoitajan peruuttamatta jätetyistä ajoista voidaan periä sakkomaksu täysi- ikäisiltä.

Sairaudet ja tapaturmat hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla. Koulutapaturmissa annetaan ensiapu. Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvää neuvontaa saa ympäri vuorokauden numerosta 09 310 10023(Linkki aloittaa puhelun). Kiireellisissä asioissa auttaa päivystysapu numerossa 09 116 117(Linkki aloittaa puhelun). Vastaanottoajan Helsingin kaupungin hammashoitolaan voi varata numerosta 09 310 51400(Linkki aloittaa puhelun).

 

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Nuoriso-ohjaajan tehtävä on kohdata nuoret avoimesti, ennakkoluulottomasti ja tasavertaisesti. Nuoriso-ohjaajan tavoitteena on luoda mukavaa ilmapiiriä oppilaitokseen sekä lähentää opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistoimintaa.

Nuoriso-ohjaajan yhteystiedot

Monikielisen ohjaajan tehtävänä on sujuvoittaa koulun ja kodin yhteistyötä. Monikieliset ohjaajat kertovat oppijoille ja perheille koulun toimintatavoista, palveluista ja kulttuurista sekä avaavat opettajille ja muulle henkilökunnalle oppijoiden näkemyksiä ja odotuksia. Ohjaajat tukevat myös muun muassa koulun aloitukseen ja toiselle asteelle siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa ja käytännöissä. Monikieliset ohjaajat työskentelevät lukiossamme maanantaista perjantaihin. Voit varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin.

Monikielisen ohjaajan yhteystiedot 

Lue lisää opiskeluhuollon palveluista