Opiskelu

Kallion henki syntyy ja elää kalliolaisista. Arvostamme jokaista yksilöä ja kunnioitamme jokaisen erilaisuutta. Yhteisössämme kaikkien pitää tuntea olonsa turvalliseksi. Lukio-opinnoissa valintojen vapaudesta seuraa aina myös vastuu omista valinnoista.

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Saat valita joka periodiin haluamiasi opintojaksoja, joissa kussakin on noin 17 oppituntia. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Periodin lopussa on arviointiviikko, jolloin pidetään kokeita ja taideaineiden sekä liikunnan ryhmä- ja palautetunteja. Jokainen opintojakso arvioidaan erikseen.

Ylioppilastutkinnon suorittaaksesi sinun on saatava lukio-opintoja kokoon vähintään 150 opintopistettä (yksi opintojakso on yleensä 2 opintopisteen laajuinen), joihin sisältyy vähintään

  • 20 op valtakunnallisia valinnaisia opintoja
  • 24 op ilmaisutaitoaineen opintoja
  • haluamasi määrä muita valinnaisia ja pakollisia opintoja, niin että 150 opintopistettä täyttyy.

Kallion lukion opiskelijana saat jättää enintään 16 opintopisteen verran pakollisia opintoja suorittamatta mistä tahansa oppiaineesta – kuitenkin niin, että kaikkien pakollisten oppiaineiden pakollisista opinnoista on suoritettu vähintään puolet. Yo-kokeisiin osallistuaksesi sinun on suoritettava kyseisestä oppiaineesta ainakin kaikki pakolliset opinnot, mutta kokeessa edellytetään käytännössä myös valtakunnallisten valinnaisten opintojen sisältöjen tuntemista.

Kuvassa yo-lakki ja ruusuja.
Kuva: Jasmin Ponsi

Suoritukset

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tarkat ohjeet yo-kirjoituksiin liittyvistä säädöksistä sekä kirjoitusten aikataulut löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kallion lukion omia ohjeita kirjoituksiin liittyen

Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Syksyn kirjoituksiin ilmoittaudutaan toukokuussa ja kevään kirjoituksiin marraskuussa. Tarkat päivämäärät löydät opinto-oppaasta. Ilmoittautuminen on sitova. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat saavat osallistua viiden oppiaineen kokeeseen ilmaiseksi. Tämän jälkeen kokeet muuttuvat maksullisiksi, á 38 €.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien kokelaiden kirjoitettavien aineiden pakolliset opinnot on oltava suoritettuina ehdottomasti ennen kirjallista koetta. Osallistumisoikeus tarkistetaan kirjallista koetta edeltävänä arkipäivänä. Tämän vuoksi ensimmäisessä periodissa ei voi opiskella syksyllä kirjoitettavan aineen pakollisia opintoja. Kevään yo-kirjoituksiin osallistuvan kokelaan kirjoitettavan aineen pakollisia opintoja ei niin ikään voi opiskella enää neljännessä periodissa.

Rehtori pitää sekä syksyn että kevään yo-kirjoituksiin osallistujille infotilaisuuksia, joissa käsitellään ilmoittautumiseen ja kokeiden käytäntöihin liittyviä asioita. Yo-infot ovat yo-kokelaille pakollisia, koska niiden avulla vältetään kokelaan itsensä kannalta kohtalokkaat virheet sekä haitan aiheuttaminen muille kokelaille. Infotilaisuuksien ajankohdat on merkitty koulun kotisivujen lukuvuosikalenteriin.

Koulusta jo valmistuneet ylioppilaat voivat täydentää tutkintoaan tai yrittää arvosanojensa korottamista. Tällöin ilmoittautuminen tehdään Wilman lomakkeella erillisen ilmoittautumislinkin kautta, linkki on aktiivinen ajalla 15.04.-02.06.2024. Ilmoittaudu  sähköisesti Wilmassa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).