Opintojaksot eli kurssit

Suorittaaksesi Kallion lukiossa ylioppilastutkinnon sinun on saatava lukio-opintoja kokoon vähintään 150 opintopistettä, joihin sisältyy vähintään

 • 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja
 • 24 opintopistettä ilmaisutaitoaineen opintoja
 • haluamasi määrä muita valinnaisia opintoja.

Kallion lukiossa saat jättää enintään 16 opintopisteen verran pakollisia opintoja suorittamatta mistä tahansa oppiaineesta kuitenkin niin, että kaikkien pakollisten oppiaineiden pakollisista opinnoista on suoritettu vähintään puolet.  Niissä oppiaineissa, joissa osallistut ylioppilaskokeeseen, sinun on suoritettava kaikki pakolliset opinnot.

Opintojen rakenne

Lukion oppimäärä on mitoitettu kolmessa vuodessa suoritettavaksi. Opintoja voi perustellusta syystä pidentää neljään ja rehtorin erityisluvalla viiteen vuoteen.

Lukuvuonna 2023–2024 lukiossa opiskellaan viimeistä vuotta kahden rinnakkaisen opetussuunnitelman mukaan. 20-ryhmien opetussuunnitelma on LOPS2016, kaikki muut opiskelevat LOPS2021:n mukaan.

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista sekä paikallisista valinnaisista opinnoista. Opinnot tarjotaan opintojaksoina, jotka ovat yleensä laajuudeltaan 1–3 opintopistettä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia opintoja
 • 94 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
 • 102 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia opintoja
 • opiskeltava vähintään 20 opintopistettä

Paikalliset valinnaiset opinnot

 • monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden opintotarjontaa
 • opiskelijalle valinnaisia

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin (22,8 * 75 min) kursseiksi. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia. Opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

Pakolliset kurssit

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia kursseja
 • 47 kurssia, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
 • 51 kurssia, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Syventävät kurssit

 • valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia kursseja
 • opiskeltava vähintään 10 kurssia

Soveltavat kurssit

 • monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden kurssitarjontaa
 • opiskelijalle valinnaisia kursseja

Pakolliset opinnot ovat nimensä mukaisesti kaikille lukiolaisille pakollisia. Niitä on yhteensä 94 op (lyhyt matematiikka) tai 102 op (pitkä matematiikka).

Voit valita eri oppiaineissa pakollisten opintojen lisäksi kiinnostuksesi mukaan valtakunnallisia valinnaisia opintoja, joissa laajennetaan ja syvennetään pakollisissa opinnoissa kertynyttä tietoa ja osaamista. Ylioppilaskirjoitukset perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, joten valinnaisia opintoja kannattaa valita suunnitelmallisesti pitäen mielessä ylioppilaskirjoitukset ja myös jatko-opinnot. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja on opiskeltava yhteensä vähintään 20 op.

Paikalliset valinnaiset opinnot voivat liittyä tai olla liittymättä tiettyyn oppiaineeseen. Ne ovat osittain kaupunki- ja osittain koulukohtaisia. Kalliossa koulukohtaisia valinnaisia opintoja toteutetaan paljolti lukiomme erityistehtävän mukaan.

Verkko-opinnot suoritat verkossa, mutta opintojaksoihin voi kuulua myös muutamia lähiopetustapaamisia. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä oppitunnilla. Ilmoittaudu valitsemalla Wilmassa opintojakso, jonka lopputunnus on V, esimerkiksi tietotekniikan verkkokurssi AT1.2V.

Kallion lukion kurssit ja opintojaksot

Löydät lukiomme pakolliset ja valinnaiset opintojaksot lukion omasta opetussuunnitelmasta osiosta oppiaineet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Huom. Pakolliset moduulit on merkitty vihreällä, valinnaiset punaisella tunnisteella.

Erityistehtävämme mukaisia taideaineita on lukiossamme kahdeksan. Lisäksi kuvataiteessa ja musiikissa tehdään paljon yhteisprojekteja erityistehtäväaineiden kanssa. Katso listoista uusimman opetussuunnitelmamme mukaiset taideainekohtaiset kuvaukset opintojen sisällöistä.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja kaupungin yhteisen tarjonnan kautta. Siirry Verkkolukion sivuille.

Verkko-opinnot suoritetaan ensisijaisesti nimensä mukaisesti verkossa. Opintojaksoihin voi kuulua verkkotyöskentelyn ohella muutamia lähiopetustapaamisia. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tunnilla. Ilmoittautuminen tapahtuu valitsemalla Wilmassa opintojakson, jonka lopputunnus on V, esimerkiksi tietotekniikan verkkokurssin AT1.2V.