Kallion lukiolaisten huoltajille

Lapsesi opiskelee yhdessä Suomen suosituimmista lukioista. Tarjoamme hänelle tasokasta opetusta sekä kaikissa perusaineissa että ilmaisutaitoaineissa. Pyrimme pitämään hänestä huolta myös tukemalla kaikin tavoin opintojen etenemistä ja aikuiseksi kasvamista. Parhaiten onnistumme tässä vaativassa tehtävässä yhteistyössä kotien kanssa.

Kullekin vuosikurssille järjestetään vuosittain vanhempainiltoja, joihin huoltajat ovat tervetulleita tapaamaan koulun henkilökuntaa ja muita vanhempia.

Opettajien ja muun henkilökunnan yhteystiedot löydät Yhteystiedot-kohdasta, mutta ehkä helpoimmin heihin saa yhteyden Wilma-järjestelmän kautta. Kaikille huoltajille jaetaan Wilma-tunnukset ensimmäisenä lukuvuonna, ja ne ovat voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta.

Huoltajan on selvitettävä Wilma-järjestelmän kautta kaikki alaikäisen opiskelijan poissaolot.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista sekä täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Myös alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu. Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat ovat nähtävänä koulun kansliassa. 

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Aika              Keskiviikko 27.9.2023 klo 17.00

Paikka           Kallion lukio, Porthaninkatu 15, luokka 220

Läsnä:           Virpi Virtanen(pj), Mikko Paartola, Marko Heikurainen, Petteri Rinne, Irma Vuorio-Hellman, Ulla Mäkilä, Ari Mäkinen(sihteeri), Mirja Färkkilä-Järvinen

                      Läsnä olevat opiskelijakunnan edustajat: Mitro Kutvonen ja Hilma Härkönen

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.26

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                     

                      Päätös: todettiin kokous päätösvaltaiseksi

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Mäkilä ja Irma Vuorio-Hellman

§4 Kallion lukion toimintasuunnitelma

Päätös: esitettyjen korjausten jälkeen hyväksytään rehtorin esittelemä toimintasuunnitelma

§5 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2024-2025 työ- ja lomapäivistä

Lausunto: Opettajakunnan ja opiskelijoiden kannan kuultuaan johtokunta päätti kannattaa vaihtoehtoa 1.

§6 Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti klo 18.10

                      Virpi Virtanen                                          Ari Mäkinen

                      puheenjohtaja                                           esittelijä/sihteeri

                     

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                                                              PÖYTÄKIRJA

Kallion lukio                                                                                                                                    14.6.2023

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: torstai 14.6.2023 klo 18.00

Paikka: Kallion lukio, Porthaninkatu 15


1§ Kokouksen avaus

                                    Kokous avattiin klo 18.12

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                                    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Läsnäolijat

Virtanen Virpi, puheenjohtaja
Huomo Jonna
Heikurainen Marko
Paartola Mikko

von Boehm Satu

Mäkilä Ulla

Niskanen Marjo

Lepistö, Pekka


 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

                                    Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Paartola ja Marko Heikurainen.

Lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen käsittely

                                    Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen

6§ Muut asiat

                                    Opiskelijaksiotto. Esittelijä kertoi kevään 2023 opiskelijaksiotosta.

Uusi rakennus Pengerkadun rakennuksen tilalle. Esittelijä kertoi, että tietoa uudesta rakennuksesta saadaan jo luultavasti tänä kesänä

Kyyry muistaminen vs. rehtorille

7§ Kokouksen päättäminen

                                    Kokous päättyi klo 18.49

8§ Seuraava kokous - kutsutaan koolle asioiden niin vaatiessa

______________________                                                     _____________________

Virpi Virtanen, puheenjohtaja                                                Pekka Lepistö, esittelijä

_____________________                                                       _______________________

Marko Heikurainen, pöytäkirjantarkistaja                         Mikko Paartola, pöytäkirjantarkistaja

HELSINGIN KAUPUNKI                                               

Kallion lukio

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika: torstai 9.3.2023 klo 18.00

Paikka: Kallion lukio, Porthaninkatu 15, luokka 321

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Läsnäolijat

Virtanen Virpi, huoltajajäsen, pj

Rinne Petteri, huoltajajäsen, vpj

Heikurainen Marko, huoltajajäsen

Paartola, Mikko, huoltajajäsen

Polkko Jenna, huoltajajäsen

Vuorio-Hellman Irma, opettajajäsen

Färkkilä-Järvinen Mirja, henkilökuntajäsen

Lepistö Pekka, sihteeri

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Färkkilä-Järvinen ja Irma Vuorio-Hellman

5§ Ilmoitusasioita

Esittelijä kävi läpi Kallion lukion tammikuun 2023 virkahaun. Paikkoja oli auki yksi: teatterin lehtorin paikka. Virkaan valituksi esitetään Noora Peltokukkaa.

Esittelijä kävi läpi yhteishaun sen hetkisen tilanteen. Torstaina 9.3. hakijoita oli 300, joista ensisijaisia 174. Yhteishaku on auki 21.2. – 21.3.2023.     

6§ Kallion lukion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Esitys: hyväksytään rehtorin esittelemä käyttösuunnitelma

Päätös: hyväksytään rehtorin esitys
 

7§ Muut asiat

Esittelijä kertoi, että kaksi johtokunnan jäsentä eivät ole enää Kallion lukion opiskelijoita (Aarne Ålander ja Väinö Koljonen). Kaupungin ohjeiden mukaisesti koulun opiskelijarekisteristä poistuneiden opiskelijajäsenten tilalle tulee valita uudet. Opiskelijakunta on valinnut keskuudestaan Aarne Ålanderin tilalle Hilma Härkösen ja Väinö Koljosen tilalle Aapo Kivivuoren.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.44.

9§ Seuraava kokous - kutsutaan koolle asioiden niin vaatiessa

Irma Vuorio-Hellman, pöytäkirjantarkastaja 
Mirja Färkkilä- Järvinen, pöytäkirjantarkastaja         

Pekka Lepistö, sihteeri       

KYYRY eli Kallion Yhteiskoulun Ystävät R.Y.

Mikä ihmeen Kyyry? Koulun kannatusyhdistys, joka tukee rahallisesti toiminnallaan Kallion lukion opiskelijoita. Erikoislukion projektien toteuttamiseksi kannatusyhdistyksen tuki on ensiarvoisen tärkeää. KYYRY toimii vapaaehtoisvoimin. Jäseninä on Kallion lukion opiskelijoiden huoltajia, henkilökuntaa, entisiä opiskelijoita sekä muita Kallion lukion ystäviä.

Varansa KYYRY saa lahjoituksista, erilaisten tapahtumien ja tempausten tuotoista sekä KYYRYn tuotteiden myyntituloista. Varat käytetään lyhentämättöminä opiskelijoiden toiminnan tukemiseen.

Vanhempainyhdistys on aktiivinen osa kouluyhteisöä. Toivomme vuosittain hallitukseen mukaan myös uusien opiskelijoiden huoltajia, joten seuratkaa ilmoittelua Kallion lukion kotisivuilla sekä Kyyryn facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hallitus kokoontuu koulun tiloissa noin kerran kuukaudessa.

Kuva: Kyyry

Uusien (ja vanhojenkin) opiskelijoiden huoltajat, tämän linkin takaa voitte hieman tarkemmin tutustua KYYRYN toimintaan.

Kyyryn avustuslomakkeella (word) kalliolaiset voivat hakea avustusta Kallion lukion tuotantoihin, palkintoihin, stipendeihin, opintomatkoihin ym. Lataa lomake, tallenna omalle koneellesi, täytä ja lähetä täytettynä Kyyrylle osoitteeseen kyyryry@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Anomuksessa tulee olla tiivistetty kuvaus avustuskohteesta ja avustuksen tarpeesta.  Lisätietoja lomakkeessa.

Uniikki lahja valmistuvalle nuorelle tai muulle sankarille? Kyyryn Kallion lukion logo -korut ovat loistava vaihtoehto.  ❤❤❤   Kyyryn facebookissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) löydät lisätietoa malleista sekä hinnat. Korujen lisäksi myymme esimerkiksi suosittuja kasseja, mustaa valkoisella logolla ja erilaisia sesonkivärejä. Hae omasi Kyyryn ständiltä tapahtumien yhteydessä.  

Kyyryn tavoitat sähköpostitse: kyyryry@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Tämä sähköposti palvelee myös tuotetilauksissa.

KYYRYn osoite:

KYYRY
PL 53302
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin koulun kansliaan: 09 310 84426

Pankkitili: IBAN FI85 1255 5000 1401 28

Käytäthän maksaessasi aina viitenumeroa:

Lahjoitukset 202002
T-paidat 202015
Kassit 202028
Korut 202031
Heijastimet 202086
Kangasmerkit & tarrat 202057
Kirjat 202060
Mukit 202073
Muut tuotteet 202044