Kielitarjonta

Kallion lukiossa on laaja kielitarjonta. Lisäksi kaupungin yhteinen opetustarjonta laajentaa kielten opiskelumahdollisuuksia.

A-kielet: englanti, espanja, ranska, ruotsi ja saksa

B1-kieli: ruotsi

B2-kielet: ranska ja saksa

B3-kielet: espanja, italia, ranska ja saksa

Osa kielten kursseista opetetaan yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion ja Alppilan lukion kanssa. Kielten opetusta täydennetään lisäksi verkkolukion opetuksen avulla sekä lähi- että etäopetuksena. Muista kaupungin lukioista on lisäksi valittavissa italia, japani, kiina, venäjä sekä viro.

Saksan kielidiplomi - Deutsches Sprachdiplom DSD II

Kallion lukiossa voit suorittaa Saksan kielidiplomin ylemmän tason kokeen (DSD II). Sen voit tehdä soveltavan DSD-kurssin (SAA11) yhteydessä järjestettävässä DSD-kokeessa. Saksan kielidiplomi DSD on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset.

Kielidiplomikokeet koostuvat viidestä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, kieliopin ja sanaston hallintaa sekä suullista kielitaitoa. Kirjalliset kokeet suoritetaan koulussamme mutta arvioidaan Saksassa, ja suullinen koe suoritetaan ja arvioidaan omassa koulussamme. 

DSD II vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 tai C1, ja yhdessä suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen kanssa se avaa ovia Saksan, Itävallan sekä Sveitsin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Koe ja siihen valmentava opintojakso soveltuvat parhaiten pitkän saksan lukijoille, mutta myös motivoituneet lyhyen kielen opiskelijat voivat tiedustella saksanopettajan arviota kielitaidostaan kielidiplomin suorittamiseksi. Kielidiplomiopintojaksolle voivat ilmoittautua kaikki Kallion lukion saksanryhmissä opiskelevat. Opetus ja koe ovat maksuttomia.